1. Domů
 2. Uživatelská příručka
 3. Ostatní
 4. Zákaznické filtry – Detailně

Zákaznické filtry – Detailně

This post is also available in: Angličtina

V Sambě je pro vás k dispozici na více než 60 zákaznických filtrů. V tomto článku si vysvětlíme, co jednotlivé filtry znamenají, jakých hodnot mohou nabývat a k čemu slouží.

Na úvod si řekněme, jak rozlišujeme hodnoty, kterých mohou zákaznické filtry nabývat (detailní popis můžete nalézt zde):

 • Přesná hodnota
 • Přesná shoda či podřetězec hodnot
 • Číselná hodnota

Zákaznické filtry můžeme rozdělit do kategorií podle toho, čeho se týká informace, kterou obsahují.

Obecné vlastnosti

Celé jméno

Při použití tohoto filtru vyberte přesnou shodu nebo podřetězec vámi zvoleného zákazníkova jména a přijmení.

Filtr sleduje hodnoty FIRST_NAME a LAST_NAME ze zákaznického feedu.

ID

Pomocí tohoto filtru můžete ze své audience vybrat zákazníky s konkrétním ID, případně vícero zákazníků, kdy alespoň část jejich ID odpovídá vámi vybranému podřetězci.

Filtr pracuje s parametrem CUSTOMER_ID v zákaznickém feedu.

Jméno

Pomocí tohoto filtru můžete ze své audience vybrat zákazníky s konkrétním křestním jménem, případně vícero zákazníků, kdy alespoň část jejich křestního jména odpovídá vámi vybranému podřetězci.

Narozdíl od filtru "Celé jméno" zde pracujeme pouze s parametrem FIRST_NAME.

E-mail

Vyberte ze své audience zákazníky s konkrétní e-mailovou adresou, případně vícero zákazníků, kdy alespoň část jejich e-mailové adresy odpovídá vámi vybranému podřetězci.

Filtr pracuje s parametrem EMAIL v zákaznickém feedu.

Telefonní číslo

Díky tomuto filtru můžete vybrat vaši audienci na základě telefoního čísla. Tuto informaci Samba získává díky parametru PHONE v zákaznickém feedu.

Vybrat můžete buďto konkrétní telefonní číslo či případně vícero výsledků, kdy alespoň část odpovídá vámi vybranému podřetězci.

Datum registrace

Filtrujte audienci podle toho, kdy se zákazník zaregistroval na vašem e-shopu. Hodnotu pro tento filtr udává parametr REGISTRATION v zákaznickém feedu.

Při filtrování můžete zvolit, zda datum registrace má být u vaší výsledné audience Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybraným datumem.

Počet dní od registrace

Pomocí tohoto filtru můžete vybrat audienci podle toho, kolik dní uběhlo od registrace zákazníka na vašem e-shopu.

Při filtrování můžete zvolit zda u vaší výsledné audience má být počet dní od registrace Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

PSČ

Díky tomuto filtru můžete vybrat vaši audienci na základě jejich poštovního směrovacího čísla. Tuto informaci Samba získává díky parametru ZIP_CODE v zákaznickém a objednávkovém feedu.

Vybrat můžete buďto konkrétní PSČ či případně vícero výsledků, kdy alespoň část PSČ odpovídá vámi vybranému podřetězci.

Okres

Díky tomuto filtru můžete vybrat vaši audienci na základě toho, z jakého okresu pochází. Okres je určen na základě nejčastějších hodnot ZIP_CODE v objednávkovém resp. zákaznickém feedu.

Vybrat můžete buďto konkrétní okres či případně vícero výsledků, kdy alespoň část názvu okresu odpovídá vámi vybranému podřetězci.

Pohlaví

Filtrování audience na základě toho, zda se jedná o ženy či muže. Pohlaví je automaticky určeno na základě analýzy celého jména a také emailové adresy zákazníka.

Má dnes svátek

V případě tohoto filtru můžete vybrat ty zákazníky, kteří v daný den mají čí nemají svátek.

Díky parametru FIRST_NAME ze zákaznického feedu je Samba schopna určit, zda má daný zákazník v daný den svátek. (tento filtr v současnosti funguje pro země CZ, HU, PL, RO, SK).

Filtr může nabývat pouze 2 hodnot:

 • Ano

 • Ne

Při filtrování vybíráte přesnou hodnotu filtru.

Počet dní do svátku

Vyberte audienci podle toho, kolik dní zbývá do svátku zákazníka (tento filtr v současnosti funguje pro země CZ, HU, PL, RO, SK).

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být počet dní do svátku Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Cenová kategorie zákazníka

Určení cenové kategorie zákazníka dle atributu PRICE_CATEGORY v zákaznickém feedu. Jde o skupinu zákazníků pro určení speciální ceny - viz Skupiny zákazníků s různými cenami.

Pomocí atributu PRICES lze definovat různé prodejní ceny a původní ceny před slevou pro různé zákazníky. To se může hodit např. pokud používáte různé slevové programy nebo pracujete se zákazníky typu „VIP“ a „guest“ apod.

Při filtrování vybíráte konkrétní parametr, vložený do vašeho zákaznického feedu, a který odpovídá vámi požadované cenové kategorii zákazníka.

Data permission

Filtrujte zákazníky, podle toho zda udělili souhlas se zpracováním nákupního chování.

Samba pracuje s informací v parametru DATA_PERMISSION v zákaznickém feedu a rozlišuje pouze 2 hodnoty:

 • Full - zákazník udělil plný souhlas se zpracováním informací o sledování nákupního chování.

 • Do not personalize - zákazník neudělil souhlas se zpracováním chování a nepřeje si tedy dostávat personalizovanou reklamu a newslettery.

Při filtrování vybíráte přesnou hodnotu filtru.

Volitelný parametr

V případě, že do svého produktového feedu vložíte vlastní parametr do pole PARAMETER s názvem NAME a hodnotou VALUE, můžete jej následně využít při filtrování vašich produktů.

Vlastní parametry: Počet dní od data & Datum

Pro využívání tohoto filtru je potřeba nastavit parametr v konfiguraci vlastních parametrů na datový typ "datetime".
Detailní popis se všemi informacemi o těchto vlastních parametrech jsme pro vás sepsali do samostatného článku zde.

Počet dní do výročí vlastního parametru

V případě, že vlastní parametr nastavíte v konfiguraci vlastních parametrů na datový typ "datetime", můžete tento filtr použít pro zjištění počtu dní do následujícího výročí s ohledem na hodnotu ve vlastním parametru.
Jak filtr využít k přání k narozeninám se dočtete v našem článku.

Počet dní od výročí vlastního parametru

V případě, že vlastní parametr nastavíte v konfiguraci vlastních parametrů na datový typ "datetime", můžete tento filtr použít pro zjištění počtu dní od posledního výročí s ohledem na hodnotu ve vlastním parametru.
Jak filtr využít k přání k narozeninám se dočtete v našem článku.

Počet let od data vlastního parametru

V případě, že vlastní parametr nastavíte v konfiguraci vlastních parametrů na datový typ "datetime", můžete tento filtr použít pro zjištění počtu let od uvedeného data ve vlastním parametru.
Jak filtr využít k přání k narozeninám se dočtete v našem článku.

Nákupní aktivita

Nedávno nakoupeno

V tomto případě, se jedná o tzv. vnořený filtr. Při výběru tohoto filtru můžete do vašeho zákaznického filtru vložit filtr produktový. Tudíž pomocí produktového filtru si vymezíte produkty, které vaše cílová audience měla ve vámi určeném období nakoupit.

Vaši audienci můžete ještě více zúžit určením celkové ceny objednávky, počtu nákupů apod.

Počet nákupů celkem

Pomocí tohoto filtru můžete vybrat audienci podle toho, kolik nákupů celkem zákazník provedl na vašem e-shopu.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být celkový počet nákupů Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Počet nákupů (365 dní)

Pomocí tohoto filtru můžete vybrat audienci podle toho, kolik nákupů zákazník provedl na vašem e-shopu v posledních 365 dnech.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být počet nákupů v posledním roce Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Průměrná velikost objednávky

Pomocí tohoto filtru můžete vybrat audienci podle toho, jaká je u daného zákazníka průměrná velikost objednávky na vašem e-shopu.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být průměrná velikost objednávky Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Rovna nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Průměrná velikost objednávky (365 dní)

Pomocí tohoto filtru můžete vybrat audienci podle toho, jaká byla u daného zákazníka průměrná velikost objednávky na vašem e-shopu za posledních 365 dní.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být průměrná velikost objednávky Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Rovna nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Počet zakoupených produktů celkem

V připadě tohoto filtru můžete vymezit audienci zákazníků, kteří celkem zakoupili vámi určený počet produktů.

Při filtrování můžete zvolit, zda celkový počet zakoupených produktů má být u vaší výsledné audience Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Počet zakoupených produktů (365 dní)

V připadě tohoto filtru můžete vymezit audienci zákazníků, kteří za posledních 365 dní zakoupili vámi určený počet produktů.

Při filtrování můžete zvolit, zda roční počet zakoupených produktů má být u vaší výsledné audience Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Útrata celkem

Pomocí tohoto filtru můžete vybrat audienci podle toho, kolik zákazník celkem utratil na vašem e-shopu.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být celková útrata Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Rovna nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Útrata za posledních 365 dní

Pomocí tohoto filtru můžete vybrat audienci podle toho kolik zákazník celkem utratil na vašem e-shopu za posledních 365 dní.

Při filtrování můžete zvolit zda u vaší výsledné audience má být celková roční útrata Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Rovna nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Datum poslední objednávky

Filtrování audience podle toho, kdy zákazník naposledy nakoupil na vašem e-shopu.

Pro tento filtr bere Samba nejaktuálnější hodnotu u parametru FINISHED_ON v objednávkovém feedu.

Při filtrování můžete zvolit, zda datum poslední objednávky na vašem e-shopu má být u vaší výsledné audience Meně než (a rovno), Více než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybraným datumem.

Počet dní od poslední objednávky

Pomocí tohoto filtru můžete vybrat audienci podle toho, kolik dní uběhlo od poslední objednávky zákazníka na vašem e-shopu.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být počet dní od poslední objednávky Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Datum první objednávky

Filtrování audience podle toho, kdy zákazník nakoupil na vašem e-shopu poprvé.

Narozdíl od předchozího filtru pro tento filtr bere Samba nejstarší hodnotu u parametru FINISHED_ON v objednávkovém feedu.

Při filtrování můžete zvolit, zda datum první objednávky na vašem e-shopu má být u vaší výsledné audience Meně než (a rovno), Více než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybraným datumem.

Počet dní mezi posledními dvěma objednávkami

Pomocí tohoto filtru můžete vybrat audienci podle toho po kolika dnech zákazník zopakoval svou poslední objednávku na vašem e-shopu.

Při filtrování můžete zvolit zda u vaší výsledné audience má být počet dní mezi posledními dvěma objednávkami Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

ID zakoupeného produktu

Pomocí tohoto filtr můžete ze své audience vybrat zákazníky, kteří nakoupili produkt s konkrétním ID, případně vícero produktů, kdy alespoň část jejich ID odpovídá vámi vybranému podřetězci.

Hodnotu pro tento filtr Samba získává z produktového feedu z parametru PRODUCT_ID.

Název zakoupeného produktu

Ze své databáze můžete vyfiltrovat také zákazníky podle toho, zda nakoupili produkt s vámi vybraným konkrétním názvem. Případně můžete vybrat i vícero produktů, kdy alespoň část jejich názvu odpovídá vámi vybranému podřetězci.

V případě tohoto filtru je získávána hodnota parametru TITLE z produktového feedu.

Aktivita na webu

Ve všech filtrech je dostupná aktivita návštěvníků na webu za posledních 30 dní.

Nedávno navštíveno

Stejně jako v případě filtru "Nedávno koupeno" se zde do vaše zákaznického filtru vnoří filtr produktový. S jeho pomocí si vymezíte produkty, které vaše cílová audience musela ve vámi určeném období navštívit.

Vaši audienci můžete ještě více zúžit určením počtu dní od návštěvy a počtu návštěv.

Celkový počet návštěv

V rámci tohoto filtru můžete vybrat, kolik celkových návštěv vašeho webu (za posledních 30 dní) má mít výsledná audience.

Při filtrování můžete zvolit, zda výsledná audience má mít počet návštěv Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Rovný nebo Mezi vámi vybranou hodnotou.

Počet dní mezi posledními dvěma návštěvami

Pomocí tohoto filtru můžete vybrat audienci podle toho, za kolik dní se daný zákazník vrátil na váš e-shop od poslední návštěvy.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být počet dní mezi dvěma návštěvami Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Počet dní od poslední návštěvy

Pomocí tohoto filtru můžete vybrat audienci podle toho, kolik dní uběhlo od poslední návštěvy zákazníka na vašem e-shopu.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být počet dní od poslední návštěvy Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

E-mailový kanál

Četnost zasílání newsletterů

V rámci atributu NEWSLETTER_FREQUENCY ve vašem zákaznickém feedu mohou zákazníci dosahovat tří hodnot:

 • Every day - Tito zákazníci jsou přihlášeni k odběru newsletteru a chtějí dostávat pravidelně nové informace.
 • Special occasions - Zákazníci v této kategorii jsou také přihlášeni k odběru newsletterů, avšak nepřejí si dostávat e-maily každý den, nýbrž chtějí být informování pouze v případě "speciálních" akcí apod.
 • Never - Zákazníci, kteří jsou odhlášeni z odběru newsletterů. Tito zákazníci si nepřejí dostávat jakékoliv e-maily propagačního či obchodního typu. Cílit na tyto zákazníky je dovoleno pouze v případě, že oznamujete důležité informace, které nenesou marketingové sdělení.

Při filtrování vybíráte přesnou hodnotu filtru.

Datum posledního doručení e-mailu

Filtrování audience podle toho, kdy byl zákazníkovi naposledy doručen váš e-mail.

Při filtrování můžete zvolit, zda datum posledního doručení emailu má být u vaší výsledné audience Meně než (a rovno), Více než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybraným datumem.

Datum posledního otevření e-mailu

Filtrování audience podle toho, kdy zákazník naposledy otevřel váš e-mail.

Při filtrování můžete zvolit, zda datum posledního otevření emailu má být u vaší výsledné audience Meně než (a rovno), Více než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybraným datumem.

Datum posledního prokliku e-mailu

Filtrování audience podle toho, kdy se zákazník naposledy proklikl skrze váš e-mail.

Při filtrování můžete zvolit, zda datum posledního prokliku emailu má být u vaší výsledné audience Meně než (a rovno), Více než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybraným datumem.

Počet dní od posledního doručení e-mailu

Filtrování audience podle toho, kolik dní uběhlo od posledního doručení vašeho e-mailu zákazníkovi.

Při filtrování můžete zvolit, zda početní dní od posledního doručení emailu má být u vaší výsledné audience Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Počet dní od posledního otevření e-mailu

Filtrování audience podle toho, kolik dní uběhlo od posledního otevření vašeho e-mailu zákazníkem.

Při filtrování můžete zvolit, zda početní dní od posledního otevření emailu má být u vaší výsledné audience Meně než (a rovno), Více než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Počet dní od posledního prokliku e-mailu

Filtrování audience podle toho, kolik dní uběhlo od posledního prokliku vašeho e-mailu zákazníkem.

Při filtrování můžete zvolit, zda početní dní od posledního prokliku emailu má být u vaší výsledné audience Meně než (a rovno), Více než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

SMS kanál

Četnost zasílání SMS

V rámci parametru SMS_FREQUENCY ve vašem zákaznickém feedu mohou zákazníci dosahovat tří hodnot:

 • Every day - Tito zákazníci jsou přihlášeni k odběru obchodních a propagačních sdělení pomocí SMS zpráv a chtějí dostávat pravidelně nové informace.

 • Special occasions - Zákazníci v této kategorii jsou také přihlášeni k odběru SMS avšak nepřejí si dostávat zprávy každý den, nýbrž chtějí být informování pouze v případě "speciálních" akcí apod.

 • Never - Zákazníci, kteří jsou odhlášeni z odběru SMS. Tito zákazníci si nepřejí dostávat jakékoliv zprávy propagačního či obchodního typu. Cílit na tyto zákazníky je dovoleno pouze v případě, že oznamujete důležité informace, které nenesou marketingové sdělení.

Při filtrování vybíráte přesnou hodnotu filtru.

Datum posledního odeslání SMS

Filtrování audience podle toho, kdy byla zákazníkovi naposledy odeslána váše SMS. Při filtrování můžete zvolit, zda datum posledního odeslání SMS má být u vaší výsledné audience Meně než (a rovno), Více než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybraným datumem.

Počet dní od poslední odeslané SMS

Filtrování audience podle toho, kolik dní uběhlo od posledního odeslání SMS zprávy vašemu zákazníkovi. Při filtrování můžete zvolit, zda početní dní od poslední odesláné SMS má být u vaší výsledné audience Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Oblíbené

Oblíbenost je u zákazníka určena jako nejčastější nákup dané kategorie/podkategorie/značky/produktové řady mezi všemi jeho nákupy.

Oblíbená kategorie
Pomocí tohoto filtru můžete ze své audience vybrat zákazníky, pro které je oblíbenou kategorií právě vámi vybraná kategorie. Případně můžete počet vybraných zákazníků zvýšit, výběrem vícera kategorií, kdy alespoň část jejich názvu odpovídá vámi vybranému podřetězci.
Oblíbená podkategorie
Pomocí tohoto filtr můžete ze své audience vybrat zákazníky, pro které je nejnakupovanější podkategorií právě vámi vybraná kategorie. Případně můžete počet vybraných zákazníků zvýšit, výběrem vícera podkategorií, kdy alespoň část jejich názvu odpovídá vámi vybranému podřetězci.
Oblíbená řada produktů
Pomocí tohoto filtr můžete ze své audience vybrat zákazníky, pro které je nejnakupovanější produktovou řadou právě vámi vybraná řada produktů. Případně můžete počet vybraných zákazníků zvýšit, výběrem vícera produktových řad, kdy alespoň část jejich názvu odpovídá vámi vybranému podřetězci.
Oblíbená značka
Pomocí tohoto filtr můžete ze své audience vybrat zákazníky, pro které je oblíbenou produktovou značkou právě vámi vybraná značka produktů. Případně můžete počet vybraných zákazníků zvýšit, výběrem vícera značek, kdy alespoň část jejich názvu odpovídá vámi vybranému podřetězci.

CLV model

Samba vyvinula unikátní pravděpodobnostní Customer Lifetime Value (CLV) model, který analyzuje nákupní chování zákazníků a dokáže na jeho základě také předpovědět budoucí chování.

Oproti např. standardnímu RFM modelu, který pracuje s pevně danými hranicemi pro určení skóre (byť se v Sambě určují hranice dynamicky na základě konkrétních specifických dat daného businessu), je v rámci CLV zohledněno chování každého jednoho zákazníka. Díky tomu je výsledný parametrický model mnohem flexibilnější a přesnější.

Aktivita

V závislosti na nákupním chování (zákazník musí mít alespoň 1 uskutečněný nákup) jsou zákazníci rozděleni do 3 kategorií:

 • Active - zákazník, který opakovaně a často nakupuje na vašem e-shopu = vysoká pravděpodobnost opětovného nákupu

  • Např. zákazník nakupující pravidelně každých 14 dní má od poslední objednávky 7 dní. Model tedy vyhodnocuje, že zákazník ještě do 7 dnů nakoupí znovu.
 • Possibly churned - zákazník, který již nějakou chvíli nenakoupil. Jedná se o potenciálně ztraceného zákazníka

  • Např. zákazník nakupující dříve pravidelně každých 14 dní má od poslední objednávky 30 dní. Model tedy vyhodnocuje, že zákazník již možná nebude nadále aktivní.
 • Churned - ztracený zákazník. Tento zákazník již dlouhou dobu nenakoupil žádný produkt = nízká pravděpodobnost opětovného nákupu

  • Např. zákazník nakupující dříve pravidelně každých 14 dní má od poslední objednávky 60 dní. Model tedy vyhodnocuje, že zákazník již není nadále aktivní.

Čísla v příkladech výše záleží vždy na celkovém vzoru chování všech zákazníků, ze kterých se model učí - díky tomu je robustní vůči anomálním výkyvům.

Při filtrování vybíráte přesnou hodnotu filtru.

Predikovaná CLV kategorie (365 dní)

Na základě Predikované CLV (365 dní), zařadí Samba daného zákazníka do jedné z těchto kategorií:

 • Low
  • Zákazníci tvořící spodních 20 % na základě Predikovaného CLV všech zákazníků.
 • Mid
  • Zákazníci tvořící středních 60 % na základě Predikovaného CLV všech zákazníků.
 • High
  • Zákazníci tvořící horních 20 % na základě Predikovaného CLV všech zákazníků.

Predikované CLV (365 dní)

Díky nákupnímu chování dokáže Samba predikovat, kolik u vás zákazník utratí za další rok (365 dní do budoucnosti). Můžete tedy filtrovat vaši audienci podle predikované útraty v následujícím roce. V modelu je přitom zohledněna nejenom očekávaná velikosti objednávky, ale také pravděpodobnost nákupu na základě Aktivity zákazníka.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být predikovaná útrata Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Rovna nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Počet budoucích objednávek (365 dní)

Díky informacím o nákupním chování zákazníka umí Samba předpovědět, kolik zákazník v budoucnu provede objednávek (předpověď se vztahuje na 365 dní do budoucnosti).

Pomocí tohoto filtru můžete tedy vybrat audienci podle toho, kolik budoucích objednávek zákazník na vašem e-shopu provede.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být počet budoucích objednávek Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Počet dní do další predikované objednávky

Stejně jako v případě předchozího filtru, Samba dokáže také předpovědět, za jak dlouho zákazník opět nakoupí na vašem e-shopu. Tudíž díky tomuto filtru můžete vybrat vaši audienci podle toho, kolik zbývá dní do další predikované objednávky.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být počet dní do další predikované objednávky Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Roven nebo Mezi vámi vybraným číslem.

RFM model

RFM je pokročilá marketingová metodika zaměřená na vyhodnocování hodnoty vašich zákazníků.

Veškeré detailní informace můžete nalézt na našem blogu v těchto článcích:

RFM segment

Samba přidělí každému zákazníkovi skóre podle jeho aktivity na vašem e-shopu. Dále pak na základě tohoto skóre rozdělí zákazníky do těchto skupin:

 • Champions

 • Loyal customers

 • Potential loyalists

 • New customers

 • Promising

 • Need attention

 • About to sleep
 • At risk

 • Cannot lose them

 • Hibernating

 • Lost

Při filtrování vybíráte konkrétní segment, ve kterém se vaše audience nachází.

RFM score

RFM je zkratka pro 3 základní hodnoty, které se měří u každého zákazníka:

 • R - Recency: Doba od posledního nákupu
 • F - Frequency: Množství nákupů
 • M - Monetary: Průměrná hodnota objednávky (AOV)

Díky RFM schopnostem Samby se skóre R, F a M každého zákazníka určuje na stupnici od 1 do 5, což znamená, že celá vaše databáze je rozdělena do 125 skupin (tj. 5x5x5).

Například zákazník se skóre R=1, F=1 a M=1 má RFM = 111, což znamená, že zákazník nakoupil před dlouhou dobou a po tomto nákupu příliš neutratil ani nenakoupil, pokud vůbec něco. Naproti tomu zákazník se skóre 555 něco nedávno koupil, má záznam o častých nákupech a obecně utrácí velké množství peněz.

Při filtrování tedy můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být RFM score Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybranou hodnotou.

Recency score

Tento filtr uděluje zákazníkům skóre 1-5 podle doby od posledního nákupu.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být recency score Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Frequency score

Tento filtr uděluje zákazníkům skóre 1-5 podle celkového počtu jejich nákupů.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být frequency score Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Monetary score

Tento filtr uděluje zákazníkům skóre 1-5 podle průměrné velikosti jejich objednávky.

Při filtrování můžete zvolit, zda u vaší výsledné audience má být monetary score Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybraným číslem.

Bonitní model

Bonita zákazníka je automaticka analyzována na základě jeho nákupů s ohledem na cenové skóre zakoupených produktů.

Podle toho, v jaké cenové relaci daný zákazník nakupuje produkty, je zákazníkovi přiřazeno Bonitní skóre. Model bere v úvahu i váhu jednotlivých kategorií tak, aby byl robustní např. vůči ojedinělým nákupům zboží se sice vysokým cenovým skóre, ale obecně v kategorii s nižšími cenami (např. doplňkové zboží). Na jeho základě je následně zařazen do jedné ze tří kategorií:

 • Economy – zákazníci, kteří nakupují levnější produkty s nízkou cenou

  • Zákazníci tvořící spodních 20 % na základě bonitního skóre všech zákazníků.
 • Standard – zákazníci nakupující v průměrné cenové hladině. Většinou se jedná o nejpočetnější kategorii zákazníků.

  • Zákazníci tvořící středních 60 % na základě bonitního skóre všech zákazníků.
 • Rich – vaše nejhodnotnější skupina zákazníků. Jedná se o nakupující, kteří objednávají drahé produkty.

  • Zákazníci tvořící horních 20 % na základě bonitního skóre všech zákazníků.

V případě elektroniky by např. nakupující telefony Xiaomi pravděpodobně padli do skupiny Economy, kdežto nakupující Apple iPhone do skupiny Rich.

Bonita

Kategorie zákazníka dle bonity: Economy/Standard/Rich. Při filtrování vybíráte přesnou hodnotu filtru.

Bonitní skóre

Při filtrování můžete zvolit, zda výsledná audience má mít skóre bonity Méně než (a rovno), Více než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybranou hodnotou.

Ostatní

V audienčním seznamu
V případě, že máte vytvořený vlastní audienční seznam, můžete danou skupinu zákazníků vybrat pomocí tohoto filtru případně ve spojení s dalšími filtry tento segment dále upravovat a segmentovat. Při filtrování vybíráte konkrétní audienční seznam. Více informací o audiečních seznamech a jejich tvorbě můžete nalézt zde.
V segmentu
Stejně jako u Audienčních seznamů i v případě segmentu můžete filtrovat vaší výslednou audienci podle toho, zda se nachází ve vámi zvoleném segmentu, který jste si dříve uložili.
A/B test rozdělení publika
Na vysvětlení, fungování, rozdělení publika A/B testem jsme sepsali podrobný, samostatný článek, který můžete nalézt zde.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 15 března, 2024

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat