Audienční seznamy

This post is also available in: Angličtina

Co je to Audienční seznam

Audienční seznamy slouží k filtrování vaší interní zákaznické databáze v Sambě na základě konkrétního seznamu zákaznických ID nebo emailových adres. Tato funkcionalita se vám bude hodit například v případě, že jste si ve vašem vlastním CRM systému nebo v Business Insights vyfiltrovali určité zákazníky na základě nějaké vlastnosti a potřebujete je v Sambě zacílit nebo naopak vyřadit z rozesílky. Audienční seznam je možné kombinovat s kterýmikoli dalšími zákaznickými filtry v rámci segmentace.

Na podobné případy lze také použít tyto funkcionality:

Externí kampaně

Dokumentace zde: Externí kampaně.

 • Vhodné při cílení na zákazníky, které nemáte (a ani nechcete mít) ve vaší interní zákaznické databáze v Sambě.
 • Lze použít jen pro e-mailové kampaně.
 • Externí audience nelze kombinovat s dalšími filtry.
 • Externí kampaně se odesílají na všechny adresáty bez ohledu na stav příhlášení k odběru newsletteru v zákaznické databázi, nebo jestli daný den již obdržel jiný newsletter.
 • Newsletter nemůže obsahovat personalizované elementy (personalizované produkty, oslovení, vlastní zákaznické parametry).
Vlastní zákaznické parametry ve feedu

Dokumentace zde: Vlastní zákaznické parametry ve feedu

 • Vhodné v případě, že je třeba často aktualizovat přiřazení parametrů zákazníkům.
 • Je třeba parametr propsat do feedu, tj. je třeba asistence IT oddělení.
 • Nelze použít pro adresáty, kteří nejsou součástí základního zákaznického feedu, ale byli např. importováni skrze Správu databáze.

Jak Audienční seznam použít

Jednoduše naimportujte seznam vašich zákazníků, podle kterého chcete v Sambě segmentovat, a pak použijte filtrační kritérium „V audienčním seznamu“.

Import audience

V sekci Audience a filtry vyberte možnost Audienční seznamy.

Pomocí tlačítka Importovat audienční seznam nahrajte váš seznam. Na výběr přitom máte ze 2 možností:

 1. Emailové adresy
 2. Zákaznická ID

Správný formát souboru

Věnujte prosím pozornost formátu vašeho souboru (např. CSV). 

 • CSV soubor může obsahovat jen samotné e-mailové adresy nebo ID bez jakýchkoli dalších sloupců, oddělovačů a řídících znaků.
 • Doporučujeme si před samotným importem do Samby zkontrolovat jeho obsah např. pomocí Notepadu.
 • Při exportu z Excelu vyberte formát CSV (textový soubor s oddělovači).

Pokud si soubor otevřete v běžném textovém editoru (Notepad, PSPad, Sublime, apod.), měl by v případě emailových adres obsahovat jen data v tomto formátu:

name1@domain.com
name2@domain.com
name3@domain.com
...

a podobně v případě importu zákaznických ID:

customerID1
customerID2
customerID3
...

Importují se přitom vždy všechny záznamy, a to i ty, které aktuálně nejsou ve vaší databázi. Duplicitní emailové adresy jsou automaticky zahozeny.

V přehledu seznamů pak lze vidět všechny vaše dosud vytvořené audienční seznamy, které jste dosud vytvořili.

U každého seznamu lze provést tyto akce:

 • Náhled – pro rychlou kontrolu obsahu seznamu
 • Archivace/Obnovení – pro zavedení pořádku ve vašich seznamech
 • Vymazat obsah – pro vyčištění seznamu (hodí se zejména při dosažení Limitů)
 • Přejmenovat

Pro úpravu seznamu doporučujeme původnímu filtru Vymazat obsah, seznam archivovat a poté vytvořit seznam nový.

Filtr „V audienčním seznamu“

Poté, co jste úspěšně naimportovali váš seznam, jej můžete kdykoli použít v rámci segmentace vašich zákazníků pomocí filtru V audienčním seznamu. Výsledkem filtrování jsou vždy všichni zákazníci, kteří jsou aktuálně ve vaší databázi v Sambě a odpovídají zvolené podmínce dle typu audienčního seznamu – tj. mají dané zákaznické ID nebo danou emailovou adresu ze seznamu.

Celý proces importování seznamu a použití filtru shrnuje následující animace:

Limity

Existují 2 limity pro užívání audienčních seznamů:

 1. Do jednoho seznamu lze importovat maximálně 2násobek aktuálního počtu zákazníků v databázi.

 2. Celkově lze mít ve všech audienčních seznamech dohromady maximálně 10násobek aktuálního počtu zákazníků v databázi.

Stav vašeho limitu je zobrazen přímo v okně při importu seznamu (limit 1), resp. v záhlaví přehledu audienčních seznamů (limit 2). 

Při překročení celkového limitu nebude umožněno nahrávat další seznamy – doporučujeme využít funkci Vymazat obsah u nepoužívaných seznamů. Do celkového počtu se započítávají aktivní i archivované audienční seznamy.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 7 září, 2023

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat