Precizní segmentace – výběr zákazníků

This post is also available in: Angličtina

Díky multikampaním můžete automatizovat svůj online marketing ještě více. Newsletterů do jedné kampaně můžete vložit, kolik si jen budete přát a jejich typy libovolně kombinovat. Je ale důležité pochopit, jak se vlastně zákazníci k jednotlivým newsletterům rozřazují.

Multikampaň si je možné představit jako věž ze sítek, kdy každé sítko má jinou velikost ok. Zákazník tedy spadne do nejvyššího síta a postupně propadává celou věží až do doby, kdy narazí na sítko, které ho již nepustí dál. A naprosto stejně to funguje i v Sambě.

Samba automaticky vezme každého zákazníka a „vhodí“ jej do nejvyššího síta (vrchní newsletter). Pokud zákazník nesplňuje kritéria nastavená u tohoto newsletteru, propadne sítem do newsletteru, který je o level níže. Zastaví se až v tom newsletteru, jehož podmínky splňuje.

Doporučujeme proto zakládat produktově konkrétní kampaně jako první a ty obecné zařadit na konec. Tím zajistíte, že zákazníci, kteří se hodí do produktově konkrétních newsletterů, neskončí v obecném a ti zákazníci, kteří se nehodí do produktově konkrétních, jimi „propadnou“ do obecných.

Výběr zákazníků

V případě, že již máte základní nastavení za sebou, je třeba vybrat zákazníky, na které chcete kampaň cílit. Na stránce základního nastavení klikněte na tlačítko Vyberte audienci.Zobrazí se vám stránka výběru zákazníků. 

Zvolte následující kritéria.

Poslat na:

  • Všechny – spojí aktivní a neaktivní zákazníky
  • Aktivní – zákazníci, splňující kritéria volená v Nastavení – Segmentace
  • Neaktivní – zákazníci, kteří nesplňují kritéria volená v Nastavení – Segmentace

Ignorovat denní limity – Samba nebere v potaz nastavení minimální prodlevy mezi rozesílkami, které jste zvolili v Nastavení – Segmentace.

POZOR!

Překliknutí způsobu výběru zákazníků automaticky změní typ kampaně!

Ve spodní části stránky můžete vidět jeden předpřipravený segment, kde si můžete vybrat z více jak 60 filtračních kritérií.

Zamčené filtry

Některé filtry jsou zpřístupněny pouze vyšším platebním plánům. Všechny pak může využívat Platinum účet.

Vysvětlení pojmů
  • Podmínka – filtrační kritérium, které zákazník splňuje nebo nesplňuje
  • Segment – okruh zákazníků, který může obsahovat více podmínek
  • Negace – záporně vzatá hodnota dané podmínky (například podmínku Pohlaví – male – negace splňují ženy)
  • A zároveň – logická spojka mezi dvěma podmínkami, kdy zákazník musí splňovat obě kritéria. Čím více máte podmínek v jednom segmentu, tím méně bude zákazníků, kteří dané podmínky splňují.
  • A nebo – logická spojka mezi dvěma segmenty, kdy zákazník musí spadat alespoň do jednoho segmentu. Čím více máte segmentů s různými podmínkami, tím více bude zákazníků, kteří splňují podmínky alespoň v jednom segmentu.
Uložení a nahrání segmentu

Každý segment je možné uložit. Uložený segment pak můžete nahrát do jakékoliv vaší kampaně tak, abyste složité segmenty nemuseli naklikávat pokaždé znovu.

Po nastavení segmentu klikněte na Uložit segment. 

Tlačítkem Nahrát segment  se vloží vámi uložený segment.

Spuštění kampaně

Pokud jste se svými filtry spokojeni, stiskněte tlačítko Přepočítat audienci.

Samba vám zobrazí, kolik zákazníků splňuje vámi zvolená kritéria.

Tímto končí výběr zákazníků. Takto nastavená kampaň je připravena k rozesílce. Vraťte se zpět na stránku nové kampaně a klikněte na Uložit kampaň.

Po uložení se vám zobrazí tlačítko Spustit kampaň.

Příklad:

Vytvoříme si kampaň se 3 newslettery promující nejoblíbenější kategorie, pro které přizpůsobíme také předmět e-mailu. Poslední newsletter obdrží všichni zákazníci, kteří neodpovídají kritériím ve 3 předchozích newsletterech.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 7 prosince, 2021

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat