Precizní segmentace – výběr zákazníků

This post is also available in: Angličtina

V následujícím návodu si ukážeme základy nastavení zákaznických segmentů pro Precizní segmentaci kampaně.

Audience & Filtry

V Sambě přejděte do Audience & Filtry v sekci Zákazníci & Produkty.

První, co uvidíte, je místo pro vkládání filtrů a vaši zákaznickou databázi se statistikami, jako např:

 • Počet jedinečných e-mailových adres ve vaší databázi.
 • Počet jedinečných telefonních čísel ve vaší databázi.
 • Počet zákazníků ve vaší databázi. Počet e-mailů a zákazníků se může lišit, protože ve vaší databázi můžete mít zákazníky bez e-mailové adresy nebo s duplicitní e-mailovou adresou.
 • Celková průměrná útrata
 • Tržby

Frekvence rozesílání

Zákazníci jsou rozděleni do tří skupin na základě udělených oprávnění k odběru propagačních e-mailů.

 • Denně: Zákazníci v této skupině požádali o časté zasílání propagačních e-mailů.
 • Občas: Zákazníci v této skupině požádali o zasílání propagačních e-mailů čas od času, např. při speciálních měsíčních nabídkách.
 • Nikdy: Zákazníci v této skupině nechtějí dostávat propagační e-maily vůbec.

  Tuto možnost použijte pouze pro oznamování důležitých nepropagačních zpráv v případě cílení e-mailů, protože tito zákazníci se odhlásili.

Výběr zákazníků

Nyní si zvolte publikum. Svou databázi můžete filtrovat pomocí více než 60 různých audienčních filtrů a vybrat tak specifickou skupinu zákazníků. Zde najdete všechny filtry.

Použití audienčních filtrů

Začněte výběrem jednoho z filtrů. Na základě zvoleného filtru můžete vybrat hodnotu podle, které chcete filtrovat. Naše filtry mají tři různé typy výběru hodnot.

 • Filtr hodnoty. Zde můžete vybrat buď přesnou hodnotu, nebo výběrem možnosti „odpovídá kterékoli z honot“ můžete vybrat více hodnot ze seznamu příslušných hodnot.

 • Přesná shoda a podřetězec hodnot. Zvolte zda hodnota, kterou chcete filtrovat, musí být přesná, nebo se může jednat o podřetězec hodnoty, kterou chcete filtrovat.

 • Filtrování pomocí číselné hodnoty. U tohoto typu filtru můžete vybrat, zda chcete zobrazit výsledky, které jsou Méně než (a rovno), Více než (a rovno), Rovny nebo Mezi vámi vybranou hodnotou.

Vysvětlení pojmů

 • Podmínka: kritérium filtru, které zákazník splňuje nebo nesplňuje.
 • Segment: skupina zákazníků, která může obsahovat více podmínek.
 • NOT„: Nastavení záporné hodnoty dané podmínky (například zaškrtnutí možnosti „NOT“ u podmínky Pohlaví > Muž znamená, že se zaměříte na ženy).

 • A zároveň„: Zákazník musí splňovat obě kritéria. Čím více podmínek máte v jednom filtru, tím méně zákazníků bude podmínky splňovat.

 • Nebo„: Logická vazba mezi dvěma filtry, kdy zákazník musí spadat alespoň do jednoho z nich. Čím více filtrů s různými podmínkami máte, tím větší je pravděpodobnost, že zákazník bude splňovat podmínky alespoň v jednom z nich.

Použijte svůj filtr

Po vytvoření filtru přejděte k dalšímu kroku a stiskněte tlačítko Aplikovat filtr, abyste zjistili, na jak velkou část databáze zákazníků se dané nastavení zaměří.

Ukládání a načítání filtrů

Každý filtr lze uložit a později načíst do kampaně, což usnadňuje opakované použití filtrů, kdykoli budete chtít.

Chcete-li filtr uložit, klikněte po dokončení nastavení na tlačítko „Uložit“. Chcete-li filtr načíst, jednoduše klikněte na tlačítko „Vymazat a načíst“ a z nabídky vyberte, který filtr chcete do kampaně přidat.

Zanořování uložených filtrů

Díky vnořování filtrů můžete filtrovat databázi na základě podmínek definovaných v uloženém/ých filtru/ech.

Využít zanoření můžete díky filtru „V Segmentu“ pomocí, kterého můžete vybrat vámi již vytvořený a uložený filtr a použít jej v aktuálním filtrování audience.

Použití filtrů v kampaních

Vezměme si jako příklad jednorázovou kampaň.

Vytvořte nový newsletter pro kampaň. V části Cílení vyberte možnost Přesná segmentace a jako systém šablon e-mailů vyberte také editor Drag & Drop.

Nejprve nastavte šablonu e-mailu a poté pokračujte v přístupu k cílení. Ponechte vybranou možnost Přesná segmentace a upravte Cílení na požadované parametry.

Nyní je na řadě Audience. Máte dvě možnosti. Buď můžete začít vytvářet nový filtr od začátku, nebo načíst již vytvořený filtr.

Kliknutím na tlačítko Filtrovat audienci můžete zkontrolovat, na kolik zákazníků budete cílit.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 26 srpna, 2022

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat