1. Domů
  2. Extra
  3. A/B test rozdělení publika

A/B test rozdělení publika

This post is also available in: Angličtina

Jak už jistě víte, Samba disponuje více jak 60 filtry, díky nimž můžete vaše kampaně cílit přesně na ty zákazníky, u kterých je pravděpodobnost dokončení objednávky nejvyšší. Jednomu z nich ale budeme věnovat větší pozornost – A/B testování.

A/B testování

Pokud chcete využít možnosti automatického A/B testování ve Flow kampani, využijte informace v tomto článku.

Co je to A/B testování

Pro ty, kteří o A/B testování ještě neslyšeli, v rychlosti shrneme to nejdůležitější:

A/B testování je jednou z klasických marketingových metod. Jedná se o vytvoření dvou variant jednoho newsletteru, které se rozešlou na dva stejně velké segmenty zákazníků. Díky výstupním datům Samby jste schopni sledovat, jaká varianta newsletteru vám vynáší více a díky tomu přizpůsobit vzhled a další parametry newsletteru tak, aby konečný poměr konverzí byl co nejvyšší.

V návodu předpokládáme, že již ovládáte tvorbu vlastních kampaní. Pokud ještě nevíte, jak vlastní kampaň vytvořit, podívejte se na návod ZDE.

Tvorba A/B kampaně

Tvorbu a průběh A/B testovací kampaně ukážeme na příkladu:

Řekněme, že chceme zjistit, zda je pro zákazníky atraktivnější černé, nebo bílé pozadí newsletteru. Vytvoříme proto kampaň, do níž vložíme dva newslettery – jeden s černým pozadím a druhý s bílým pozadím. Newslettery rozešleme dvěma zákaznickým segmentům tak, aby žádný zákazník nedostal obě varianty newsletteru.

V záložce „Vlastní kampaně“ vytvořte novou kampaň, do které tlačítkem „Přidat newsletter“ vložte dva newslettery typu precizní segmentace.

Nastavte datum a čas rozesílky. Do každého newsletteru vložte produkty, které v kampani chcete nabízet. Pro správné fungování A/B testování je nutné vložit do obou kampaní SHODNÉ produkty.

Klikněte na tlačítko „Vyberte audienci“. Dostanete se na stránku nastavení zákazníků, na které bude newsletter rozeslán. Zde přidejte podmínku A/B test rozdělení publika.

Hodnotu u prvního newsletteru (s bílým pozadím) nastavte na MEZI 1 a 50. Hodnotu u druhého newsletteru (s černým pozadím) pak na MEZI 51 a 100. Toto nastavení zajistí rozdělení zákazníků do dvou skupin tak, aby nikdo nedostal obě varianty. 

Kliknutím na „Přepočítat audienci“ se nastavení uloží.

Pokud se vrátíte do přehledu kampaně uvidíte, že Samba rozdělila zákazníky na dvě přibližně stejně velké skupiny.

Poté už je pouze na vás, jaký vzhled nastavíte u obou newsletterů. (Návod k picasso editoru ZDE).

Pomocí výstupních dat jednotlivých kampaní velice snadno zjistíte, jaká ze dvou možností je pro Vás ta nejvýhodnější.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 7 března, 2022

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat