1. Domů
  2. Extra
  3. A/B test rozdělení publika

A/B test rozdělení publika

This post is also available in: Angličtina

Použijte v kampani A/B testování a zjistěte, co se vašim zákazníkům líbí.

Upozornění

Tento návod předpokládá, že máte znalosti o vytváření vlastních kampaní a práci s Drag&Drop editorem. Pro více informací si prosím přečtěte jednotlivé průvodce.

Náhodnost

Použití filtru na A/B test rozdělení audience v rámci Segmentace s hodnotami 1-100 vybere vždy stejnou audienci bez ohledu na to, zda je filtr použit ve Flow kampani, Jednorázové kampani nebo kdekoliv jinde.

Samba použije svůj algoritmus a na základě ID zákazníka každému přidělí náhodné a trvalé číslo od 1 do 100.

  • Tímto způsobem je zaručeno, že v různých kampaních vybere Samba vždy konkrétní náhodnou část publika

Funkce Split nebo Automatický A/B test ve Flow kampani vždy vyberou audienci náhodně!

  • Např. použití dvou 50 %/50 % splitů pod sebou dává smysl, protože druhý split vybere 50 % předchozího opět náhodně.
  • Tyto splity tedy nejsou založeny pouze na použití filtru „rozdělení publika AB testu“, ale je zde přidán prvek náhodnosti vždy pro daný uzel Flow kampaně

Příklad A/B testu se dvěma variantami

Otestujeme dvě různá záhlaví a na základě výsledků rozhodneme, které má lepší výkon. Všechna nastavení e-mailu budou stejná, jediným rozdílem mezi e-maily bude záhlaví. Abychom dosáhli testu, rozešleme e-maily dvěma segmentům zákazníků, přičemž žádný zákazník neobdrží oba e-maily a všechny ostatní parametry kromě záhlaví zůstanou stejné.

Vytvořte kampaň s prvním newsletterem, přidejte šablonu, zvolte přesnou segmentaci a v části Audience vyberte filtr publika „A/B Test rozdělení publika“ a zvolte způsob zadání hodnoty Mezi a samotnou hodnotu nastavte na 1 a 50. Poslední krok bude obsahovat první záhlaví, které chcete otestovat.

Přidejte druhý newsletter a tentokrát v části Audience vyberte filtr „A/B test audience split“ Mezi 51 a 100. V posledním kroku vyplňte v nastavení e-mailu text druhého záhlaví.

Tímto postupem rozdělíte zákazníky do dvou skupin, takže nikdo nedostane oba e-maily a můžete změřit účinnost jednoho oproti druhému.

Vidíte, že publikum bylo rozděleno na dvě téměř stejné části.

Po spuštění kampaně můžete vyhodnotit výsledky a zjistit, která z nich byla lepší, a tyto informace využít k dalšímu postupu vytvořením další jednorázové kampaně nebo pomocí Flow kampaně a dále pracovat s výsledky kampaně například pomocí funkce Aktivita v kampani, jak je popsáno v tomto článku o Flow kampaních.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 16 srpna, 2022

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat