Personalizované slevové akce

This post is also available in: Angličtina

Slevové akce jsou velmi silným nástrojem marketingu. Díky personalizaci můžete i tento druh propagace přizpůsobit každému zákazníkovi na míru.

Chcete personalizovat Vaše slevové akce?

V případě zájmu o tuto funkcionalitu se nám prosím ozvěte na sales@samba.ai.

Co je to slevová akce

Slevová akce je marketingová strategie, která zahrnuje jednu nebo více produktových položek nabízených za sníženou cenu, často po omezenou dobu. Tyto akce jsou obvykle reprezentovány jedinečným identifikačním číslem, názvem, obrázkem, URL odkazem, informací o platnosti a seznamem přidružených produktů. Cílem je přilákat zákazníky a zvýšit prodej specifických produktů.

Datový feed

Datový feed slevových akcí musí obecně splňovat stejné náležitosti, jako ostatní feedy viz tento článek. Jeho součástí je základní definice slevové akce včetně všech dodatečných vlastních parametrů.

Podporované parametry slevové akce

Název taguTypPovinnýPopis
SALE_IDStringanodatabázové ID slevové akce
TITLEStringanonázev slevové akce
URLStringanolink na slevovou akci
IMAGEStringanoURL obrázku slevové akce přibližně 300px x 300px
ACTIVE_FROMDatetime (as String)nezačátek platnosti akce ve formátu YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (více informací)
ACTIVE_TODatetime (as String)nekonec platnosti akce ve formátu YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (více informací)
PARAMETERS[NAME, VALUE]nedalší parametry slevové akce, NAME nemusí být unikátní viz příklad
PRODUCTSviz nížeanopřidružené produkty (PRODUCT_ID), které do slevové akce spadají

Pokud u atributů ACTIVE_FROM nebo ACTIVE_TO je vyplněno pouze datum (tj. chybí čas), automaticky se předpokládá, že

 • ACTIVE_FROM: akce začíná úderem půlnoci (0:00:00) daného dne
 • ACTIVE_TO: akce končí o půlnoci daného dne (23:59:59)

Pokud není platnost akce vyplněna, automaticky se předpokládá její neomezená platnost, konkrétně:

 • Chybí ACTIVE_FROM i ACTIVE_TO: neomezená platnost
 • Chybí jen ACTIVE_TO: akce je platná od ACTIVE_FROM po neomezeně dlouhou dobu
 • Chybí jen ACTIVE_FROM: akce je platná až do uplynutí ACTIVE_TO

Platí, že slevová akce může zahrnovat více produktů. Jeden produkt může zároveň spadat pod více slevových akcí. ID produktu musí souhlasit s PRODUCT_ID uvedeným v produktovém feedu.

V případě vícenásobného výskytu parametru se stejným NAME, jsou zpracovány všechny příslušné VALUE. V rámci filtrování tedy lze prohledávat mezi všemi hodnotami.

Příklad feedu slevových akcí

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SALES>
<SALE>
<SALE_ID>484245864</SALE_ID>
<TITLE>Sleva na značku Brand</TITLE>
<URL>https://www.myeshop.com/path/to/the/sale</URL>
<IMAGE>http://www.myeshop.com/path/to/the/image.jpg</IMAGE>
<PRODUCTS>
<PRODUCT_ID>52129</PRODUCT_ID>
<PRODUCT_ID>17160</PRODUCT_ID>
<PRODUCT_ID>67721</PRODUCT_ID>
<PRODUCT_ID>51190</PRODUCT_ID>
<PRODUCT_ID>74843</PRODUCT_ID>
</PRODUCTS>
<ACTIVE_FROM>2024-07-01</ACTIVE_FROM>
<ACTIVE_TO>2024-07-31</ACTIVE_TO>
<PARAMETERS>
<PARAMETER>
<NAME>Typ</NAME>
<VALUE>značka</VALUE>
</PARAMETER>
</PARAMETERS>
</SALE>
</SALES>

Doporučovací algoritmus slevových akcí

Samba.ai vybírá jen ze slevových akcí, které splňují všechny následující podmínky:

 • existuje URL
 • existuje IMAGE
 • je aktuálně platná
 • má přidružený alespoň 1 produkt (nekontroluje se hodnota atributu STOCK apod., stačí existující reference v produktovém feedu)

Systém využívá své znalosti z produktové rekomendace a pomocí pokročilých AI algoritmů vybírá každému zákazníkovi slevové akce na míru na základě jeho nákupního chování. Pokud by v databázi již nebyla žádná slevová akce splňující výše uvedené základní požadavky, personalizovaný e-mail se neodešle.

Filtry slevových akcí

Podobně jako u produktů lze i slevové akce uživatelsky filtrovat pomocí různých kritérií. Toho lze využít zejména pro uživatelskou konfiguraci doporučovacího algoritmu, kdy lze jeho výstup omezit jen na určitou množinu slevových akcí, které obsahuje alespoň 1 produkt s nějakou vlastností, nebo naopak vyloučit z doporučení všechny vybrané slevové akce.

Seznam filtrů slevových akcí

Datum ukončení akce
Kdy má slevová akce skončit.

Datum zahájení akce
Kdy má slevová akce začít.

ID slevové akce
Hledání podle ID.

Název
Pojmenování slevové akce.

Obsahuje produkty
Filtrování podle vlastností zahrnutých produktů ve slevové akci pomocí produktových filtrů. V případě využití negace budou vyhovovat jen ty akce, které neobsahují ani jeden produkt splňující danou vlastnost.

Počet dní do ukončení akce
Filtrování podle zbývajícího počtu dní do konce platnosti slevové akce.

Počet dní do zahájení akce
Filtrování podle zbývajícího počtu dní do začátku platnosti slevové akce.

Počet dní od ukončení akce
Filtrování podle uplynulého počtu dní od konce platnosti slevové akce.

Počet dní od zahájení akce
Filtrování podle uplynulého počtu dní od začátku platnosti slevové akce.

Vlastní parametr
Filtrování podle libovolného vlastního parametru z datového feedu slevových akcí.

Kampaň a e-mailová šablona

Personalizované slevové akce lze zasílat v jednorázových e-mailových kampaních a také v e-mailovém uzlu v rámci Flow kampaní.

Nejdříve je třeba vytvořit šablonu typu „Sleva“. V rámci ní lze využívat následující merge tagy slevových akcí:

* = 1, 2, …, 10

V nastavení kampaně sekci „Dynamické slevové akce“ lze uživatelsky upravit výstup personalizace pomocí filtrů slevových akci. Pokud by již žádná další akce nesplňovala zvolená uživatelská kritéria, jsou další akce doporučeny bez ohledu  na tato kritéria. Stále však platí základní požadavky na platnost slevové akce a její definici viz výše. 

Vyhodnocení

Nad rámec běžných statistik, které jsou k dispozici u kampaní, je možné využít také Detailní reporting personalizovaných slevových akci. Pro jeho aktivaci je třeba k příslušnému merge tagu URL slevové akce přidat trackovací parametr rk=sale*, kde * musí odpovídat číslování daného merge tagu slevové akce. Stačí tedy například uvést odkaz na akci v tomto formátu:

 • {{sale1_url}}&rk=sale1
 • {{sale2_url}}&rk=sale2

Po odeslání kampaně se po kliku na tlačítko „Ukazát detailní report“ zobrazí výpis všech odeslaných akcí v rámci personalizace setřízených podle počtu výskytu v personalizovaných e-mailech u jednotlivých zákazníků.

K dispozici jsou následující údaje:

 • Obrázek – obrázek slevové akce
 • ID – ID slevové akce
 • Název – Pojmenování slevové akce
 • Odeslané – V kolika e-mailech byla slevová akce doporučena
 • Otevřeno – Kolik otevřených e-mailů obsahovalo slevovou akci
 • Prokliknuto – V kolika e-mailech byla slevová akce prokliknuta

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 12 července, 2024

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat