Datové feedy

Pro správně fungující analýzu dat a chytrou personalizaci potřebuje Samba tyto datové zdroje:

V případě, že váš e-shop byl vytvořen jednou z aktuálně podporovaných platforem, nemusíte vytváření feedů vůbec dále řešit a stačí postupovat dle návodu integrace pro příslušnou platformu. Pokud využíváte jinou platformu, nezoufejte, Samba pracuje na integraci dalších nejpoužívanějších platforem. Do té doby využijte integraci vlastního e-shopu podle specifikace v následujícím textu.

Odkazy (veřejně přístupné, případně obsahující přístupové údaje ve formátu https://username:password@vaseshop.cz/adresafeedu.xml) na tyto feedy následně uvedete v sekci Nastavení – Integrace – Datová integrace – Nastavení připojení v Sambě.

Pro uložení změn stiskněte Uložit konfiguraci.

Jakmile máte všechny údaje vyplněné, stiskněte Zkontrolovat. Samba ihned stáhne feedy dle vašeho nastavení. Obvykle do několika minut uvidíte také výstup z naší kontroly, abyste mohli nedostatky opravit.
Datové feedy se standardně aktualizují 1x denně.

Obecně vyžadujeme od všech feedů:

 • formát XML
 • kódování UTF-8LE,
 • nepoužívání unicode řídících znaků (kromě CR a LF).

Je důležité zachovat referenční integritu mezi feedy, tj. konzistenci ID.

Produktový feed

Produktový feed obsahuje veškerou databázi produktů, které kdy byly na vašem e-shopu prodávány. Pro plnou funkčnost systému  doporučujeme poskytnout co nejvíce nepovinných parametrů. Díky tomuto feedu rozpoznáme vlastnosti produktů (typ produktu, značka, kategorie, cenová kategorie) a můžeme dynamicky vybírat ty správné produkty pro vaše zákazníky. Dále zjistíme, které produkty můžeme propagovat (díky informaci o naskladnění), můžeme zvýrazňovat zlevněné produkty a dále optimalizovat predikce vzhledem k očekávanému přínosu.

Podporované parametry produktu

Podporovány jsou tyto elementy:

V případě vícenásobného výskytu parametru se stejným NAME, jsou zpracovány všechny příslušné VALUE. V rámci filtrování tedy lze prohledávat mezi všemi hodnotami.

Každý produkt může mít neomezené množství různých variant, tj. stejných produktů s některými odlišnými parametry např. barvou nebo velikostí. Tyto varianty jsou seskupené do jednoho rodičovského produktu, tzv. master produkt. Toto označení zaručí, že se zákazníkovi nebudou doporučovat v jednom reklamním sdělení např. různé varianty téhož produktu. Jako master produkt se automaticky zpracovává produkt s PRODUCT_ID, který není zanořený v tagu VARIANT.

Příklad produktového feedu

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PRODUCTS>
           <PRODUCT>
                     <PRODUCT_ID>D45S8741545SD</PRODUCT_ID>
                     <BRAND>Značka</BRAND>
                     <TITLE>Název produktu</TITLE>
                     <DESCRIPTION>Detailní popis produktu</DESCRIPTION>
                     <PRICE>40.1</PRICE>
                     <PRICE_BEFORE_DISCOUNT>42.1</PRICE_BEFORE_DISCOUNT>
                     <STOCK>60</STOCK>
                     <URL>http://www.mujeshop.cz/cesta/k/produktu</URL>
                     <IMAGE>http://www.mujeshop.cz/cesta/k/obrazku.jpg</IMAGE>
                     <CATEGORYTEXT>Oblečení | Dámské | Kalhoty</CATEGORYTEXT>
                     <PARAMETERS>
                               <PARAMETER>
                                         <NAME>Barva</NAME>
                                         <VALUE>Bílá</VALUE>
                               </PARAMETER>
                     </PARAMETERS>
                     <VARIANT>
                              <PRODUCT_ID>D45S8741545SD-XXL</PRODUCT_ID>
                              <TITLE>Název produktu</TITLE>
                               <DESCRIPTION>Detailní popis produktu</DESCRIPTION>
                               <PARAMETERS>
                                         <PARAMETER>
                                                   <NAME>Velikost</NAME>
                                                   <VALUE>XXL</VALUE>
                                         </PARAMETER>
                                    <PARAMETER>
                                              <NAME>EAN</NAME>
                                              <VALUE>467891186861118</VALUE>
                                    </PARAMETER>
                               </PARAMETERS>
                               <PRICE>40.1</PRICE>
                               <STOCK>10</STOCK>
                               <IMAGE>http://www.mujeshop.cz/cesta/k/produktuXXL.jpg</IMAGE>
                               <URL>http://www.mujeshop.cz/cesta/k/produktu?variant=xxl</URL>
                     </VARIANT>
                     <VARIANT>
                              <PRODUCT_ID>D45S8741545SD-L</PRODUCT_ID>
                              <TITLE>Název produktu</TITLE>
                               <DESCRIPTION>Detailní popis produktu</DESCRIPTION>
                               <PARAMETERS>
                                         <PARAMETER>
                                                   <NAME>Velikost</NAME>
                                                   <VALUE>L</VALUE>
                                         </PARAMETER>
                                    <PARAMETER>
                                              <NAME>EAN</NAME>
                                              <VALUE>467891186861118</VALUE>
                                    </PARAMETER>
                               </PARAMETERS>
                               <PRICE>40.1</PRICE>
                               <STOCK>10</STOCK>
                               <IMAGE>http://www.mujeshop.cz/cesta/k/produktuL.jpg</IMAGE>
                               <URL>http://www.mujeshop.cz/cesta/k/produktu?variant=l</URL>
                     </VARIANT>
           </PRODUCT>
 </PRODUCTS>

Zákaznický feed

Zákaznický feed by měl obsahovat celou databázi vašich zákazníků. Díky tomu Samba může přizpůsobit personalizaci na základě dalších metaparametrů jako je pohlaví nebo doba od registrace.

Samba podporuje 3 úrovně přihlášení k odběru newsletteru:

 • every day – odběr denních novinek,
 • special occasions –  odběr speciálních akcí, např. týdenní, měsíční,
 • never –  uživatel je odhlášen od newsletterů.

Samba cílí pouze na ty zákazníky, kteří si opravdu přejí dostávat newslettery.

Jací zákazníci jsou zpracováni prioritně?

Samba zpracovává zákazníky jak ze zákaznického, tak z objednávkového feedu a to v následujícím pořadí:

 1. Zákazníci, kteří jsou přihlášeni k odběru newsletteru
 2. Zákazníci, kteří udělali objednávku
 3. Ostatní

Podporované parametry zákazníka

Název taguTypPovinnýPopis
CUSTOMER_IDStringanozákaznické ID
NEWSLETTER_FREQUENCYEnum: every day | special occasions | neveranoinformace o odběru newsletteru (never = odhlášen)
NLF_TIMEDatetime (as string)nedatetime ve formátu YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (více informací)
Čas změny stupně přihlášení
EMAILStringano/nevalidní emailová adresa. Jedná se o povinný prvek v případě, že na zákazníka budete odesílat newslettery.
REGISTRATIONDatetime (as string)nedatetime registrace zákazníka ve formátu YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (více informací)
FIRST_NAMEStringnekřestní jméno
LAST_NAMEStringnepříjmení
ZIP_CODEStringnePSČ
PHONEStringnetelefonní číslo ve formátu odpovídajícím International Telecommunication Union. Mělo by obsahovat symbol plus ("+") jako mezinárodní předponu, kód státu a samotné číslo, například"+420777123456" pro Českou Republiku
SMS_FREQUENCYEnum: every day | special occasions | neverneinformace o odběru novinek formou SMS (never = odhlášen)
DATA_PERMISSIONEnumnefull | do_not_personalize | anonymized_only
výchozí: full
PARAMETERS[par1,par2]nedalší parametry zákazníka,NAME nemusí být unikátní, vizte příklad

V případě vícenásobného výskytu parametru se stejným NAME, jsou zpracovány všechny příslušné VALUE. V rámci filtrování tedy lze prohledávat mezi všemi hodnotami. Při použití v šabloně pomocí vkládání dynamické proměnné se použije náhodně jedna z hodnot.

Atribut <NLF_TIME>

Tento atribut dává Sambě informaci o přesném čase, kdy zákazník změnil stupeň svého přihlášení. V případě, že se odhlášený zákazník znovu přihlásí k odběru newsletteru, Samba bude vědět, jaká akce je aktuální. Pokud není tento atribut uveden, má vždy přednost informace ze Samby – odhlášení skrze odhlašovací link resp. úpravy provedené v rámci Správy databáze.

Atribut <DATA_PERMISSION>

Zákazníci s hodnotou anonymized_only tohoto atributu nebudou zacíleni žádným kanálem. Samba použije jejich anonymizovaná data (o chování) pouze pro vylepšování našich algoritmů.

Příklad zákaznického feedu

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CUSTOMERS>
           <CUSTOMER>
                     <CUSTOMER_ID>D45S8741545SD</CUSTOMER_ID>
                     <EMAIL>jan.novak@email.cz</EMAIL>
                     <REGISTRATION>2014-12-31T03:53:43.962Z</REGISTRATION>
                     <FIRST_NAME>Jan</FIRST_NAME>
                     <LAST_NAME>Novák</LAST_NAME>
                     <NEWSLETTER_FREQUENCY>every day</NEWSLETTER_FREQUENCY>
           <NLF_TIME>2014-12-31T03:56:43.962Z</NLF_TIME>
                     <ZIP_CODE>15000</ZIP_CODE>
                     <PARAMETERS>
                               <PARAMETER>
                                         <NAME>Bonusové body</NAME>
                                         <VALUE>100</VALUE>
                               </PARAMETER>
                               <PARAMETER>
                                         <NAME>Gender</NAME>
                                         <VALUE>female</VALUE>
                               </PARAMETER>
                     </PARAMETERS>
           </CUSTOMER>
 </CUSTOMERS>

Objednávkový feed

Objednávkový feed by měl ideálně obsahovat historii všech objednávek na vašem eshopu (doporučujeme historii za poslední 2 roky, ale můžete nahrát i celou historii případně v zápětí využít inkrementálního datového feedu – viz níže). Tento feed Sambě slouží k analýze nákupních vzorů vašich zákazníků, které poté dále aplikuje v personalizaci. Veškeré produkty v tomto feedu musí být obsaženy v produktovém feedu, jinak budou nevalidní objednávky systémem automaticky ignorovány.

Pokud neuvedete cenu produktu v objednávce, automaticky se předpokládá aktuální cena produktu v době zpracování.

Samba podporuje 3 stavy objednávek:

 • finished – dokončená objednávka, kdy zákazník zaplatil nebo převzal zboží. Pouze tyto objednávky jsou aktuálně systémem Samba zpracovávány,
 • created – právě vytvořená objednávka čekající na dokončení (provedení platby, doručení atd.),
 • canceled – zrušená nebo smazaná objednávka ze strany zákazníka nebo e-shopu.

Pokud nevyplníte stav objednávky, automaticky se předpokládá jako dokončená (stav finished). Pokud je objednávka ve stavu finished a neexistuje u ní atribut FINISHED_ON, předpokládá se jako datum dokončení hodnota v CREATED_ON.

Při volbě zpracování kompletního objednávkového feedu platí následující: Pokud je vašim zákazníkům umožněno vytvářet objednávky bez registrace, vkládejte do tohoto feedu namísto CUSTOMER_ID element EMAILa pokud máte k dispozici, doplňte i PHONE a ZIP_CODE. Samba z těchto údajů vytvoří zákazníky, na které budete moci ve svých kampaních cílit.

Detailně: Pokud je uvedené u objednávky neznámé CUSTOMER_ID (nebo není uvedeno vůbec) a přitom v zákaznickém feedu existuje zákazník s daným EMAIL, je tato objednávka automaticky přiřazena zákazníkovi s tímto EMAILze zákaznického feedu. Pokud ale neexistuje ani EMAIL v zákaznickém feedu, tak bude hodnota v EMAIL dočasně použita jako nové zákaznické ID, aby mohla být objednávka zpracována. Objednávky bez uvedeného EMAIL i CUSTOMER_ID nebudou zpracovány.

Podle znění vašich obchodních podmínek vyberte volbu v nastavení připojení (u Datové integrace) pro takto vytvořené zákazníky:

Inkrementální objednávkový feed

Po prvotním jednorázovém načtení kompletního objednávkového datového feedu (dle informací výše) je možné využívat pro následující načítání objednávkových dat feed inkrementální (či dodatkový), jak je patrné na obrázku níže:

Pokud je uvedené u objednávky neznámé CUSTOMER_ID (nebo není uvedeno vůbec) a přitom v zákaznickém feedu existuje zákazník s daným EMAIL, je tato objednávka automaticky přiřazena zákazníkovi s tímto EMAILze zákaznického feedu. Pokud ale neexistuje ani EMAIL v zákaznickém feedu, tak bude hodnota v EMAIL dočasně použita jako nové zákaznické ID jen po dobu, kdy je objednávka součástí inkrementu. Kdykoli později již není zákazník generován a ani objednávka proto není zpracována, dokud se v zákaznickém feedu neobjeví zákazník s CUSTOMER_ID  rovným EMAIL. Objednávky bez uvedeného EMAILi CUSTOMER_ID nebudou zpracovány.

Při využití inkrementů lze obecně říci, že se zpracují pouze ty produktové položky, které obsahují produkty uvedené v produktovém datovém feedu. V případě inkrementálního datového feedu funguje načítání tedy následovně:

 • Proběhlo jednorázové načtení kompletních dat v rámci datového feedu a nyní jsou v rámci stejného účtu využívány jednodenní inkrementy.
 • V rámci příkladu je v objednávkovém inkrementu obsažena objednávka „Obj1“ z 1. 1., která obsahuje produkt „Prod1“.
 1. Nejprve se 1. 1. stáhne inkrement objednávkového feedu, který obsahuje objednávku „Obj1“ a zároveň je v produktovém feedu ve stejný den obsažen produkt „Prod1“. Objednávka se v takovém případ zpracuje.
 2. Den poté (tedy 2. 1.) se již objednávka „Obj1“ v inkrementu nenachází a produkt „Prod1“ se nenachází ani v produktovém datovém feedu. Objednávka se v takovém případě nezpracuje, ale bude stále uložena v akumulované historii objednávek.
 3. Následující den (tedy 3. 1.) se objednávka „Obj1“ v inkrementu nadále nenachází, ale produkt „Prod1“ se objevil v produktovém datovém feedu. Objednávka se v tomto případě znovu zpracuje.

Rozhodující tedy pro Sambu je, zda se produkt nachází v produktovém datovém feedu v okamžik posledního zpracování objednávky z inkrementu – v takovém případě totiž dochází k jejímu správnému uložení do akumulované historie objednávek. Následující dny se pak v Sambě objednávka zpracuje v případě, že se daný produkt aktuálně v produktovém datovém feedu nachází.

Podporované parametry objednávky

Název taguTypPovinnýPopis
ORDER_IDStringanoID objednávky
CUSTOMER_IDStringneID zákazníka
CREATED_ONDatetime (as String)anodatetime vytvoření objednávky ve formátu YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (více informací).
ITEMSanoprodukty v objednávce
FINISHED_ONDatetime (as String)nedatetime dokončení objednávky ve formátu YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (více informací). Nepoužívejte nebo ponechte prázdné, pokud dosud nebyla objednávka dokončena.
STATUSStringnestav objednávky. Povolené hodnoty: created, finished, canceled.
EMAILStringnevalidní emailová adresa
PHONEStringnetelefonní číslo ve formátu odpovídajícím International Telecommunication Union. Mělo by obsahovat symbol plus ("+") jako mezinárodní předponu, kód státu a samotné číslo, například"+420777123456" pro Českou Republiku
ZIP_CODEStringnePSČ adresy doručení
COUNTRY_CODEStringneMezinárodní identifikace země adresy doručení dle ISO 3166-1 alpha-2, např. "CZ"

ITEMS – položky objednávky

Každá objednávka musí obsahovat všechny produkty z dané zakázky. Cena produktu zde určuje prodejní cenu, kterou zákazník zaplatil (bez dopravného a balného, včetně DPH).

Název taguTypPovinnýPopis
PRODUCT_IDStringanoID produktu nebo produktové varianty
AMOUNTNumber (integer, >0)nepočet kusů objednaného produktu (default: 1)
PRICENumber (>=0)nesumární cena všech kusů daného produktu včetně DPH.
Zpracování PRICE v objednávce

Pokud daná ITEM v objednávce

 • nemá specifikovanou PRICE, nebo
 • má specifikovanou PRICE s chybou (např. je prázdná, není to číslo, je to záporné číslo),

pak se Samba pokusí dohledat aktuální cenu na základě PRODUCT_ID v produktovém feedu. Pokud v produktovém feedu daný produkt neexistuje, tak nebude položka objednávky zpracována.

Pokud má položka v objednávce definovanou PRICE vícekrát, položka nebude vůbec zpracována.

Objednávka bez validních položek nebude zpracována.

Samba pracuje ve svých analytických metodách pouze s dokončenými objednávkami a položkami s kladnými cenami.

Příklad objednávkového feedu

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ORDERS>
       <ORDER>
            <ORDER_ID>5ds465d</ORDER_ID>
            <CUSTOMER_ID>d4s5a6sd6as</CUSTOMER_ID>
             <CREATED_ON>2014-12-31T03:53:43.962Z</CREATED_ON>
             <FINISHED_ON>2015-01-05T03:53:43.962Z</FINISHED_ON>
             <STATUS>finished</STATUS>
             <ZIP_CODE>15500</ZIP_CODE>
             <COUNTRY_CODE>CZ</COUNTRY_CODE>
             <ITEMS>
                    <ITEM>
                          <PRODUCT_ID>DAS656</PRODUCT_ID>
                          <AMOUNT>6</AMOUNT>
                          <PRICE>36</PRICE>
                   </ITEM>
              </ITEMS>
        </ORDER>
        <ORDER>
            <ORDER_ID>35DS45</ORDER_ID>
            <EMAIL>jan.novak@email.cz</EMAIL>
             <CREATED_ON>2014-12-31T03:53:43.962Z</CREATED_ON>
             <FINISHED_ON>2015-01-05T03:53:43.962Z</FINISHED_ON>
             <STATUS>finished</STATUS>
             <ZIP_CODE>15500</ZIP_CODE>
             <COUNTRY_CODE>CZ</COUNTRY_CODE>
             <ITEMS>
                    <ITEM>
                          <PRODUCT_ID>DAS656</PRODUCT_ID>
                          <AMOUNT>6</AMOUNT>
                          <PRICE>36</PRICE>
                   </ITEM>
              </ITEMS>
         </ORDER>

 </ORDERS>

Feed kategorií

Feed kategorií by měl obsahovat strom kategorií produktů použitých v produktovém feedu. TITLE musí být konzistentní s názvy kategorií CATEGORYTEXT v produktovém feedu. Tento feed je nezbytný, pokud chcete, aby Samba zpracovávala také návštěvy samotných kategorií a bylo možné upravovat jejich personalizaci.

Podporované parametry kategorií

Příklad feedu kategorií

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CATEGORY>
   <ITEM>
     <TITLE>Nadkategorie</Title>
     <URL>http://www.mujeshop.cz/cesta/k/nadkategorii</URL>
     <ITEM>
        <TITLE>Podkategorie</Title>
        <URL>http://www.mujeshop.cz/cesta/k/podkategorii</URL>
     </ITEM>
   </ITEM>
   <ITEM>
     <TITLE>Nadkategorie A</Title>
     <URL>http://www.mujeshop.cz/cesta/k/nadkategoriia</URL>
     <ITEM>
        <TITLE>Podkategorie A</Title>
        <URL>http://www.mujeshop.cz/cesta/k/podkategoriia</URL>
        <ITEM>
          <TITLE>Podkategorie B</Title>
          <URL>http://www.mujeshop.cz/cesta/k/podkategoriib</URL>
          </ITEM>
     </ITEM>
   </ITEM>
</CATEGORY>

Zaokrouhlování cen

Do newsletteru se propisují ceny uvedené v produktovém feedu. Pokud ale máte některé ceny nastaveny na hodnoty typu 419,72 Kč, je možné Sambě říci, aby takovouto cenu zaokrouhlila na vámi požadovaný počet desetinných míst.

Toto nastavení naleznete v sekci Nastavení – Integrace – Datová integrace – Nastavení připojení, kde si zvolíte zda-li a na kolik desetinných míst chcete ceny zaokrouhlovat.

Například toto nastavení by zaokrouhlovalo ceny na celá čísla. Cena 419,72 Kč by se tedy zaokrouhlila na hodnotu 420 Kč.

Pozor! Dle GDPR máte právo přihlásit k odběru newsletterů neregistrované zákazníky, kteří provedli objednávku (resp. jste držiteli právního titulu „oprávněný zájem„) a manuální souhlas tedy není potřebný. Dávejte si, nicméně, pozor na funkční a aktuální odhlašovací odkaz v patičce newsletteru.

This post is also available in: English (Angličtina)

Upraveno 14 dubna, 2021

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat