1. Domů
  2. Uživatelská příručka
  3. Ostatní
  4. Produktové filtry – Detailně

Produktové filtry – Detailně

This post is also available in: Angličtina

V Sambě je pro vás k dispozici na 16 produktových filtrů. V tomto článku si vysvětlíme, co jednotlivé filtry znamenají, jakých hodnot mohou nabývat a k čemu slouží.

Nezapomeňte se také podívat na článek o práci s produktovými filtry.

Na úvod si řekněme, jak rozlišujeme hodnoty, kterých mohou produktové filtry nabývat (detailní popis můžete nalézt zde):

  • Číselná hodnota
  • Přesná shoda a podřetězec hodnot.
  • Výběr kategorie
Cena (prodejní)
Filtrujte vaše produkty na základě vámi zvolené prodejní ceny produktu.

Hodnota se získává z pole PRICE v produktovém feedu.

Při filtrování můžete zvolit, zda chcete, aby prodejní cena výsledných produktů byla Menší než (a rovna), Větší než (a rovna), Rovna nebo Mezi vámi vybranou hodnotou.

Cenové skóre
V závislosti na bonitě zákazníků (o které se můžete dočíst zde), kteří si daný produkt zakoupili, přiřadí Samba jednotlivým produktům Cenové skóre (1-100).

Toto skóre vzniká na základě analýzy nakoupených produktů z kategorie daného produktu z hlediska jejich prodejní ceny. Tzn. čím má produkt vyšší cenové skóre, tím je pro zákazníka prémiovější.

Podle tohoto skóre můžete následně své produkty filtrovat a doporučit např. bonitním zákazníkům prémiovější zboží a naopak.

Při filtrování můžete zvolit, zda chcete, aby cenové skóre výsledných produktů bylo Menší než (a rovno), Větší než (a rovno), Rovno nebo Mezi vámi vybranou hodnotou.

ID produktu
Tato hodnota je získávána z pole PRODUCT_ID v produktovém feedu.

Pomocí filtru můžete ze své databáze vybrat produkt s konkrétním ID, případně vícero produktů, kdy alespoň část jejich ID odpovídá vámi vybranému podřetězci.

Kategorie
Pole CATEGORYTEXT, ve vašem produktovém feedu popisuje cestu jednotlivými kategoriemi. Vy následně můžete pomocí filtru kategorie filtrovat své produkty na základě toho, zda se nachází ve vámi vybrané kategorii. Vybírat můžete více kategorií najednou a pomocí šipky (→) můžete volit také podkategorie.

Marže (%)
Filtrovat své produkty můžete také na základě toho, jakou marži máte z jejich prodeje. Marže se vypočítává použitím vzorce, který obsahuje hodnoty PRICE (cena produktu) a PRICE_BUY (nákupní cena produktu) z vašeho produktového feedu:

  • 100*(PRICE-PRICE_BUY)/PRICE)

Při filtrování můžete zvolit, zda chcete, aby procentuální marže u výsledných produktů byla Menší než (a rovna), Větší než (a rovna), Rovna nebo Mezi vámi vybranou hodnotou.

Název
Díky hodnotě TITLE, která v produktovém feedu obsahuje název daného produktu, můžete pomocí filtru ze své databáze vybrat produkt s konkrétním názvem, případně vícero produktů, kdy alespoň část jejich názvu odpovídá vámi vybranému podřetězci.
Obchodní přirážka (%)
Filtrovat své produkty můžete také na základě toho, jakou mají obchodní přirážku. Ta se vypočítává použitím vzorce, který obsahuje hodnoty PRICE (cena produktu) a PRICE_BUY (nákupní cena produktu) z vašeho produktového feedu:

  • 100*(PRICE-PRICE_BUY)/PRICE_BUY)

Při filtrování můžete zvolit, zda chcete, aby procentuální obchodní přirážka u výsledných produktů byla Menší než (a rovna), Větší než (a rovna), Rovna nebo Mezi vámi vybranou hodnotou.

Popis
V produktovém feedu je v poli DESCRIPTION obsažen detailní popis vašeho produktu. Následně můžete ze své databáze vybrat produkt s konkrétním popiskem, případně vícero produktů, kdy alespoň část jejich popisku odpovídá vámi vybranému podřetězci.
Produktová řada
Díky hodnotě PRODUCT_LINE v produktovém feedu můžete pomocí stejnojmenného filtru vybrat ze své databáze produkt v konkrétní produktové řadě, případně produkty z vícera produktových řad, kdy alespoň část názvu produktové řady odpovídá vámi vybranému podřetězci.
Skladová zásoba
Filtrujte své produkty podle toho, kolik kusů daného produktu máte právě skladem.

Filtr pracuje s hodnotou STOCK v produktovém feedu.

Při filtrování můžete zvolit, zda chcete, aby hodnota skladových zásob u výsledných produktů byla Menší než (a rovna), Větší než (a rovna), Rovna nebo Mezi vámi vybranou hodnotou.

Sleva (%)
Mezi svými produkty můžete vyfiltrovat také ty, které mají vámi vybranou procentuální slevu.

Sleva se počítá jako rozdíl parametrů PRICE_BEFORE_DISCOUNT a PRICE.

Při filtrování můžete zvolit, zda chcete, aby procentuální sleva u výsledných produktů byla Menší než (a rovna), Větší než (a rovna), Rovna nebo Mezi vámi vybranou hodnotou.

Značka
Pomocí tohoto filtru můžete ze své databáze vybrat produkty, které jsou konkrétní značky. Případně můžete vybrat vícero značek, kdy alespoň část jejich názvu musí odpovídat vámi vybranému podřetězci.

Filtr pracuje s hodnotami v poli BRAND v produktovém feedu.

Vlastní parametr
V případě, že do svého produktového feedu vložíte vlastní parametr do pole PARAMETER s názvem NAME a hodnotou VALUE, můžete jej následně využít při filtrování vašich produktů.
Vlastní parametry: Počet dní od data & Datum
Detailní popis se všemi informacemi o těchto vlastních parametrech jsme pro vás sepsali do samostatného článku zde.
V segmentu
V případě segmentu můžete filtrovat vaše výsledné produkty podle toho, zda se nachází ve vámi dříve uloženém segmentu definovaném pomocí produktových filtrů.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 12 dubna, 2024

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat