Flow kampaně

This post is also available in: Angličtina

Flow kampaně vám pomohou oslovit zákazníky na několika úrovních. Můžete rozdělit kampaň do mnoha kroků, použít možnosti segmentace, vlastní akce, kontaktní body a další.

Flow kampaň funguje jako automat:

 • zákazník vstupuje přes Aktivace flow
 • zákazník poté v případě splnění podmínek (Segmentace, Split, Automatický A/B test, Aktivita v kampani, Prodleva) pokračuje dál kampaní
 • na zákazníka lze zacílit pomocí několika kanálů (E-mail, Facebook, Push notifikace, SMS, Webhook)

Příklady použití

Příklady

Podrobné příklady použití flow kampaní s konkrétními scénáři naleznete v tomto článku.

Každodenní kampaň

Flow kampaně jsou nejúčinnější když kontrolují určité podmínky:

 • Má dnes zákazník narozeniny? -> Pošlete mu e-mail se slevou a blahopřáním.
 • Každému, kdo se včera zaregistroval na eshopu, pošlete uvítací e-mail s dárkem. Za 5 dní další e-mail všem, kteří neotevřeli ten první.
 • Každému, kdo před 14 dny koupil produkt značky XY a mohl by mít zájem o doplňkový produkt, pošlete slevovou nabídku produktů.

Pomocí segmentací, splitů nebo automatických A/B testů, můžete vytvářet složitější kampaně, na které jednorázové kampaně nestačí. S možností duplikace kampaní můžete svou kampaň kdykoliv zopakovat.

Kampaň běžící jednou za 1 či více týdnů

 • Pošlete e-mail s produktovými novinkami zákazníkům pomocí personalizované šablony jednou za 4 týdny (Uvědomte si, že toto je možné pouze tehdy, když je dostatek produktových novinek).

Pokud by se v e-mailu měly objevit pouze konkrétní produkty, doporučujeme vytvořit jednorázovou kampaň pomocí segmentovaných šablon se statickými produkty.

Designování omnichannel kampaně

Flow kampaň lze také použít ke kontrole aktivity kampaně jiných flow nebo jednorázových kampaní. Zde jsou nějaké příklady:

 • Odeslat push notifikaci všem zákazníkům, kteří neotevřeli e-mail XYZ odeslaný před týdnem.
 • Vytvořte Facebook audienci se zákazníky, kteří nenakoupili více než 180 dní
Obecné vlastnosti

 • Kampaň je vyhodnocována jednou denně podle pravidel zvolených v Aktivaci flow (za předpokladu, že je kampaň spuštěna).
 • Zákazník může vstoupit do průběhu Flow kampaně vícekrát – pokud to není omezeno nastavením Frekvence cílení. Toto nastavení je nezávislé na:
  • Limit sdělení na zákazníka nastavený v sekci Management kontaktů –> Nastavení cílení – toto nastavení se týká pouze Jednorázových kampaní a Autopilota
  • Frekvence odesílání, která se nastavuje pro každý trigger zvlášť.
 • Jeden zákazník může být současně ve více než jedné části v dané Flow kampani.
 • Pokud použijete více hran z 1 výstupního uzlu, vstoupí příslušní zákazníci do obou navazujících větví. Deduplikace se děje vždy až na úrovni akčních uzlů (např. odeslání e-mailu se provede na 1 zákazníka v rámci daného vyhodnocení flow kampaně pouze 1x).

Přehled

Kliknutím na Flow kampaně v levém postranním menu se dostanete do administrace kampaní. Vytvořte novou Flow kampaň výběrem možnosti Nová kampaň v pravém horním rohu.

Nyní jste na řídicím panelu Flow. Začněte tvorbu kampaně nastavením názvu a kódu sledování UTM.

Flow moduly a jejich použití

Aktivace flow

Toto je výchozí bod vaší kampaně, kde můžete spravovat vlastnosti odesílání. Stisknutím otevřete modul, který chcete upravit:

Aktivace kampaně:

 • Ihned – kampaň se vyhodnocuje vždy, když je stav „Spuštěna“
 • Specifické datum (Od, Do, Interval) – tuto možnost použijte, pokud chcete kampaň vyhodnocovat pouze v konkrétním časovém období
 • V určitý den – to může být užitečné pro jednorázové flow kampaně

Podmínky provedení:

 • Flow kampaň se zahájí v určený den (denně/týdně/měsíčně) a pokračuje pokaždé, když se spustí pravidlo v Aktivaci flow

Frekvence zacílení:

 • Minimální prodleva mezi dalším vstupem stejného zákazníka do Flow kampaně poté, co na něj zacílí jakýkoli e-mail nebo SMS zpráva v rámci této Flow kampaně

Definujte flow vaší kampaně

Musíte definovat průběh vaší kampaně. Pomocí Drag & Drop vyberte akce do vaší kampaně, následně vytvořte spojení mezi akcemi.

Segmentace

V rámci segmentace můžete použít více než 60 audienčních filtrů. Vytvořte nový nebo nahrajte již existující z databáze.

Všichni zákazníci, kteří nesplní kritéria, budou řazeni do „Ostatních“ a jejich počet bude počítán každý den, kdy kampaň běží.

Podmínky segmentace

Vždy mějte na paměti, že pokud vaše kampaň běží každý den, musíte si nastavit podmínku, kterou zákazník splní jen jednou.

 • Například použijte podmínku „Počet dní od poslední objednávky ROVNO 5“ místo „Počet dní od poslední objednávky VÍCE NEBO ROVNO 5“, protože takovou podmínku by zákazník splňoval od 5. dne od objednávky neustále, což může vést k nežádoucímu chování kampaně.

Více tipů naleznete v tomto článku.

Split

Slouží ke zcela náhodnému výběru části publika (např. pro dlouhodobé A/B testování na určité skupině). Výběr publika je pro daný Split zcela náhodný, ale vždy stejný pro daného zákazníka.

Automatický A/B test

Tato funkce umožňuje spouštět A/B testy po definovanou dobu s maximálně deseti variantami. Přečtěte si prosím více o automatickém A/B testování zde.

Podmínka Data

Tento uzel v rámci flow kampaní vám umožňuje, aby se všechny kroky následující po tomto uzlu aktivovali pouze v případě, že je podmínka data splněna.

Díky tomuto uzlu tedy můžete například provést warm-up vaší databáze přímo ve flow kampani, případně využít zpožděných follow-up e-mailů v rámci jedné kampaně.

V rámci nastavení uzlu můžete vybrat podmínku pro konkrétní:

 • Datum
 • Den v týdnu
 • Den v měsíci
 • Měsíc

Příklad:

Použití uzlu si ukážeme na příkladu follow-up e-mailu v rámci jedné flow kampaně.

V našem příkladu chceme 6.11. odeslat e-mail na vybrané zákazníky a o 2 dny později (8.11.) odeslat follow-up.

V rámci Aktivace kampaně tedy nastavíme aktivaci v intervalu od 6.11. do 8.11. Podmínky provedení necháme nastavené na Denně v 8:00.

Následně napojíme náš uzel Podmínka Data. Zde nastavíme podmínku na Datum – Rovno – 6.11.

Za něj napojíme uzel Segmentace filtrující například zákazníky, kteří udělali předchozí den objednávku.

Dále napojíme E-mailový uzel, uzel Prodleva s nastavení na 2 dny a druhý E-mailový uzel.

Vzhledem k nastavení, které je v uzlu Aktivace kampaně, se flow kampaň včetně všech jejích uzlů vyhodnotí každý den v rozmezí od 6.11. do 8.11. Díky nastavení uzlu Podmínka data však dojde k propadnutí nových zákazníků do flow kampaně pouze 6.11. a stejně tak i odeslání prvního E-mailu.

To znamená, že 7.11. a 8.11. dojde ke zpracování pouze těch zákazníků, kteří se již někde ve flow grafu nachází. Po uplynutí času 2 dnů v uzlu Prodleva se pak 8.11. odešle E-mailový follow-up na všechny, kteří 6.11. obdrželi první E-mail. A vy máte tak zaručeno, že se první E-mail odešle skutečně jen 6.11. na zákazníky, kteří v danou chvíli splňovali vaše podmínky.

Pozor

Pokud máte uzel Podmínka data vložený za uzel Prodlevy a po vyhodnocení uzlu prodlevy neodpovídá aktuální datum nastavení v uzlu Podmínky Data, tak budou všichni zákazníci, kteří prošli uzlem Prodleva, ztraceni.

E-mail

Samba inicializuje odeslání personalizovaných e-mailů.

Základy:

 1. Akce je automaticky nastavena na „Odesílání aktivováno“. Deaktivujte jej, pokud si nepřejete v tuto chvíli posílat tento konkrétní e-mail. V opačném případě ji nechte aktivovanou.
  • Pokud daný e-mailový uzel deaktivujete, zákazníci spadající do tohoto uzlu budou zahozeni a žádná akce nebude provedena.
  • V případě, že deaktivovanému uzlu předchází uzel prodlevy, budou zákazníci zahozeni až po doběhnutí jejího času.
 2. Nastavte Název akce. V e-mailu se název neobjeví.
 3. Zadejte Předmět a Záhlaví e-mailu. Použijte tagy pro personalizované oslovení. Více o personalizaci naleznete zde.
 4. Detaily odesílatele jsou nastaveny jako výchozí. Můžete také vybrat a přidat vlastní kontakty.
 5. Cílení: Zrušte zaškrtnutí tohoto pole, pokud nechcete cílit na zákazníky, kteří již v daný den e-mail obdrželi. Pokud pole necháte zaškrtnuté, zákazníci mohou v jeden den obdržet více než jeden e-mail. Doporučujeme brát toto v potaz právě, pokud máte současně spuštěno více flow kampaní.
 6. UTM Parametry se vyplňují automaticky, ale můžete si je upravit dle svých potřeb.

Přidání vlastních parametrů, které vám pomohou snáze najít tuto kampaň v Google Analytics je dobrovolné.

Produkty:

Použijte personalizované šablony s placeholdery produktů a Samba přidá konkrétní produkty pro každého z vašich zákazníků.

Pomocí produktových filtrů si můžete vybrat, které produkty budou doporučeny konkrétnímu segmentu vašich zákazníků.

Maximální počet produktů z jedné podkategorie:

 • Toto nastavení vám umožňuje ovládat rozmanitost personalizovaných produktů napříč kategoriemi
 • Zvolené číslo představuje max. počet produktů ze stejné podkategorie
 • Výběrem „Bez limitu“ přenecháte tento proces algoritmu Samby
Kapacita produktů

Počet produktů, ze kterých může Samba vybírat, musí být dostatečně velký. Pokud není dostatek produktů, které splňují produktové filtry, Samba bude tyto ručně nastavené podmínky ignorovat a budou doporučeny obecné produkty.

Design:

Použijte naši připravenou statickou či personalizovanou šablonu s placeholdery produktu a přizpůsobte si vizuální styl.

Pokud ve svém e-mailu používáte šablonu s placeholdery statických produktů, můžete produkty do šablony nastavit přímo v editoru kampaně.

Pro tip: Zkopírujte připravený e-mail a upravte jej pro další segment:

Facebook

Použijte audience ze svých Facebook Ad účtů jako zdroj kontaktů pro svou flow kampaň.

Před použitím této funkce se ujistěte, že je vaše připojení k Facebooku aktivní v části Nastavení -> Rozšíření -> Facebook. Více informací naleznete zde.

Přidejte účet a vyberte audienci:

 • Nová audience – Samba automaticky vytvoří novou audienci ve vašem účtu Facebook Ad
 • Vyberte existující audienci – Samba použije vaši dříve vytvořenou audienci ve vašem účtu Facebook Ad

Přehodnoťte začlenění členů audience

 • Tuto možnost použijte, pokud chcete pravidelně obnovovat svou audienci a odstraňovat již nerelevantní zákazníky
  • Může se hodit například pro udržení pouze těch zákazníků, kteří měli v posledních 7 dnech svátek.

Push notifikace

Před použitím se ujistěte, že vaše rozšíření na push notifikace bylo implementováno a povoleno v Sambě v sekci Nastavení -> Rozšíření -> Webové push notifikace. Přečtěte si více o Push notifikacích zde.

Tato funkce umožňuje zasílat push notifikace vybraným segmentům. Oznámení se zobrazí na počítačích bez ohledu na to, zda zákazníci právě prochází váš web či nikoliv.

Obsah:

 • Akce: „Odesílání aktivováno“ je nastaveno automaticky
 • Vyberte Název a Zprávu pro vaši notifikaci
 • Přidání obrázku je volitelné
 • Do Akce uživatele zahrňte odkaz na URL adresu
 • Před spuštěním kampaně zkontrolujte nastavení pomocí Náhledu a testu
Nahrání obrázku

Pokud chcete do Samby uložit logo či obrázek, který se bude zobrazovat ve všech vašich push notifikacích, přejděte do Nastavení-> Rozšíření -> Webové push notifikace a zde nahrajte svůj obrázek.

Cílení:

Minimální doba mezi zacílením push notifikací na stejného zákazníka je jedna hodina:

Samba bude cílit pouze na ty zákazníky, kteří povolí push notifikace na vašem webu.

Trackování:

Samba vyplní UTM parametry automaticky, ale lze je v případě potřeby upravit a volitelně můžete také přidat vlastní parametry. Kliknutím na Potvrdit změny uložíte nastavení:

SMS

Aktivace SMS

Před použitím se ujistěte, že vaše rozšíření na SMS bylo povoleno a aktivováno v Sambě v sekci Nastavení -> Rozšíření -> SMS. Přečtěte si více o aktivaci a nastavení SMS zde.

Tato funkce umožňuje zasílat SMS zprávy vybraným segmentům.

Obsah:

 • Akce: „Odesílání aktivováno“ je nastaveno automaticky
 • Vyberte Název a Zprávu pro vaši SMS
 • Přidání personalizačních Merge Tagů je volitelné
 • Do zprávy vždy zahrňte Merge Tag pro odhlášení
 • Prohlédněte si výslednou podobu vaší SMS zprávy pomocí Vygenerování náhledu
 • Před spuštěním kampaně zkontrolujte nastavení pomocí Testovací SMS

Cílení:

Minimální doba mezi zacílením SMS zprávou na stejného zákazníka je 24 hodin:

Samba bude cílit pouze na ty zákazníky, kteří povolí přijímání SMS zpráv na vašem webu.

Webhook

Webhook slouží k propojení Samby s libovnou aplikací třetí strany pomocí API. Více informací naleznete v samostatném článku.

Sklik

Uzel Sklik vám umožní odeslat vybranou audienci zákazníků ze Samby přímo do vaší administrace Sklik, kde se zákazníky můžete dále pracovat pomocí retargetingu. Více informací naleznete v samostatném článku.

Prodleva

Nastavuje, jak dlouho bude Samba čekat, než provede následující akci.

Zpracování zákazníků čekajících na vyhodnocení Prodlevy probíhá pouze ve dnech, kdy je Flow kampaň spuštěna a aktivní v rámci nastavení Aktivace flow. (Pamatujte, že jeden den zpoždění se rovná 24 hodinám, dva dny 48 hodinám atd.)

Pokud zákazník již „spadl“ do zpoždění s určitým nastavením, počká dokud tato doba nevyprší. Změna hodnoty počtu dní v Prodlevě má vliv pouze na budoucí průběh kampaně, tedy nově zpracované zákazníky.

Aktivita v kampani

Tato funkce vám umožňuje reagovat na akce zákazníků s e-mailem, jako jsou:

 1. Doručeno
 2. Otevřeno
 3. Prokliknuto
Vyžadována prodleva

Po E-mailu musí následovat uzel Prodleva, aby zákazníci skutečně měli čas provést požadovanou akci. Po určité prodlevě může následovat uzel Aktivita v kampani.

Můžete také vybrat časové rozpětí, ve kterém došlo k přijetí, otevření nebo kliknutí:

 1. Kdykoliv: znamená, že k této aktivitě došlo kdykoli předtím, než byla aktivita zkontrolována
 2. Specifické rozmezí
 3. Relativní rozmezí (od 5 dní zpět, do 3 dnů zpět)

V každé Aktivitě v kampani musíme vyhledat kampaň pomocí „Vybrat kampaň“:

Uložení a spuštění

Kliknutím na jedno ze dvou tlačítek v pravém horním rohu můžete Spustit nebo Uložit svou kampaň. Po uložení můžete kampaň spustit v přehledu Flow kampaní.

Duplikovat, Archivovat, Smazat

Pokud určitá kampaň momentálně není potřeba a nechcete ji smazat, jednoduše ji archivujte. Velkou výhodou Flow kampaní je také možnost jejich duplikace.

Pamatujte, že archivace kampaně automaticky nevypne běžící kampaň.

Simulace výkonu a Statistiky

Až dosud jsme se soustředili na tvorbu kampaně. Přepnutím zobrazení na Simulaci v levém horním rohu, uvidíte kolik zákazníků splňuje kritéria různých větví vaší kampaně. Přepočítáním můžete čísla obnovit.

Počet paralelně spuštěných Flow kampaní a jejich simulací je omezený, tudíž rychlost výpočtu simulace může být ovlivněna aktuálním průběhem jiné Flow kampaně. Výpočet se automaticky dokončí po úspěšném dokončení předchozích požadavků.

Pokud vaše kampaň již probíhá, můžete se podívat na Statistiky zde:

Kliknutím na „Statistiky“ vedle názvu sekce Flow kampaně budete přesměrováni na hlavní Samba Dashboard.

Vyberte datum v části „Připsáno“, chcete-li zobrazit požadované statistiky svých Flow kampaní:

Chcete-li vidět příklady Flow kampaní a Pokročilou segmentaci, pokračujte zde.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 12 února, 2024

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat