Flow kampaně

This post is also available in: Angličtina

Flow kampaně

Samba díky flow kampaním umožňuje cílit na zákazníky skrze různé marketingové kanály a pomocí různých metod nebo závislostí. Ve Flow kampaních si můžete nastavit omnichannel taktiky dle vlastní strategie a personalizovat tak komunikaci s jednotlivými zákazníky. Flow kampaně fungují jako triggery.

Obecné vlastnosti

 • Kampaň se vyhodnocuje jednou denně dle zvolených pravidel v Aktivačním uzlu (za předpokladu, že je kampaň ve stavu Zapnuto).
 • Do procesu Flow kampaně může zákazník vstoupit vícekrát – pakliže toto není omezeno nastavením Frekvence zacílení.
 • Jeden zákazník se může nacházet v týž okamžik na více místech dané Flow kampaně.

První kroky

Manažer kampaně umožňuje v jednom přehledu snadno vidět, jaké kampaně jsou aktivní a nastavovat jejich aktivitu. Můžete zde rovněž přes tlačítko “Vytvořte kampaň” rychle a snadno vytvořit novou kampaň.


Po stisku tohoto tlačítka se dostanete na hlavní stránku Flow kampaně (viz obrázek níže). Začneme kliknutím na první tlačítko, které se v kampani nachází, tedy „Aktivace Flow“:

Po prokliknutí na tlačítko se objeví jednoduchý dashboard, ve kterém nastavíte základní informace o Flow kampani. Díky tomu si usnadníte i pozdější hledání a zjišťování, k čemu daná Flow kampaň slouží.

Pojmy

 • Aktivace kampaně: Kampaň se spustí ve vybraném termínu.
 • Podmínky provedení: Kampaň se spustí ve specifický den a pak pokaždé, kdy je splněna podmínka.
 • Frekvence zacílení: Minimální prodleva mezi dalším vstupem stejného zákazníka do Flow kampaně poté, co byl v rámci této Flow kampaně zacílen kterýmkoli Email kanálem.

Definování Flow kampaně

Začněte s kliknutím na tlačítko “+” pod první Akcí.

Poté se otevře aplikační okno, kde si lze vybrat mezi různými dostupnými Akcemi (moduly):

Spojníky mezi jednotlivými akcemi můžete také flexibilně upravovat, spojovat s libovolným počtem akcí či je odstranit a spojit s jinou aktivitou:

Dostupné Akce (moduly):

E-mail – zasílání e-mailů přes Sambu
 • Základní nastavení e-mailingu (Předmět – Záhlaví):

 • Zároveň si zde po kliknutí na tlačítko „Změnit UTM parametry“ můžete upravit UTM parametry, díky kterým si své flow kampaně dohledáte v Google Analytics:

 • V této části si vybíráte, jaké produkty má Samba doporučit vašim zákazníkům:

 • Můžete k tomu použít 10 profesionálních produktových filtrů. Samba bude doporučovat vašim zákazníkům produkty v závislosti na zvolených filtrech:

 • V posledním kroku si můžete připravit novou šablonu nebo využít už některou ze šablon, kterou jste již vytvořili dříve:

Split – A/B testování

Slouží ke zcela náhodnému výběru určité části audience např. pro dlouhodobé A/B testování na určité skupině. Výběr je pro daný Split uzel zcela náhodný, ale pro dané zákazníky vždy totožný.

Prodleva – jak dlouho bude Samba čekat, než uskuteční další akci

Zpracování zákazníků čekajících na vyhodnocení Prodlevy probíhá jen ve dny, kdy je Flow kampaň aktivována v rámci nastavení Aktivace Flow.

Pokud již některý zákazník „padl“ do Prodlevy s určitým nastavením, bude v tomto uzlu čekat až do uplynutí této doby. Změna hodnoty počtu dní v Prodlevě má vliv jen na budoucí běhy kampaně, tedy na nově zpracované zákazníky.

Segmentace – přes 90 podnikových filtrů, díky kterým si vysegmentujete každého zákazníka.

Automatické A/B testování

Více zde v podrobné dokumentaci.

Facebook – zaměřte své kampaně na vlastní okruhy uživatelů z Vašeho Facebookového reklamního účtu.

Aktivita kampaně – můžete reagovat na jakýkoli e-mail ve vaší Flow kampani dle 3 stavů.

 • Odesláno: pokud byl nebo nebyl e-mail odeslaný zákazníkům
 • Otevřeno: pokud zákazník otevřel nebo neotevřel e-mail
 • Prokliknuto: pokud zákazník klikne nebo neklikne na jakýkoli odkaz newsletter

Příklad

Pokud chcete zobrazit, kolik zákazníků budete mít v jednotlivých skupinách, můžete použít funkci “Přepočítat odhady” v pravém horním rohu flow kampaně. Počet paralelních běhů Flow kampaní a jejich simulací je omezen, proto může být rychlost výpočtu simulace ovlivněna aktuálním během jiné Flow kampaně. Výpočet se automaticky dokončí, až úspěšně skončí předchozí požadavky.

Výsledky

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 11 února, 2022

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat