Flow kampaně

Flow kampaně

Samba díky flow kampaním umožňuje cílit na zákazníky skrze různé marketingové kanály a pomocí různých metod nebo závislostí. Ve Flow kampaních si můžete nastavit omnichannel taktiky dle vlastní strategie a personalizovat tak komunikaci s jednotlivými zákazníky. Flow kampaně fungují jako triggery.

Obecné vlastnosti

 • Kampaň se vyhodnocuje jednou denně dle zvolených pravidel v Aktivačním uzlu (za předpokladu, že je kampaň ve stavu Zapnuto).
 • Do procesu Flow kampaně může zákazník vstoupit vícekrát – pakliže toto není omezeno nastavením Frekvence zacílení.
 • Jeden zákazník se může nacházet v týž okamžik na více místech dané Flow kampaně.

První kroky

Manažer kampaně umožňuje v jednom přehledu snadno vidět, jaké kampaně jsou aktivní a nastavovat jejich aktivitu. Můžete zde rovněž přes tlačítko “Vytvořte kampaň” rychle a snadno vytvořit novou kampaň.


Po stisku tohoto tlačítka se dostanete na hlavní stránku Flow kampaně (viz obrázek níže). Začneme kliknutím na první tlačítko, které se v kampani nachází, tedy „Aktivace Flow“:

Po prokliknutí na tlačítko se objeví jednoduchý dashboard, ve kterém nastavíte základní informace o Flow kampani. Díky tomu si usnadníte i pozdější hledání a zjišťování, k čemu daná Flow kampaň slouží.

Pojmy

 • Aktivace kampaně: Kampaň se spustí ve vybraném termínu.
 • Podmínky provedení: Kampaň se spustí ve specifický den a pak pokaždé, kdy je splněna podmínka.
 • Frekvence zacílení: Minimální prodleva mezi dalším vstupem stejného zákazníka do Flow kampaně poté, co byl v rámci této Flow kampaně zacílen kterýmkoli Email kanálem.

Definování Flow kampaně

Začněte s kliknutím na tlačítko “+” pod první Akcí.

Poté se otevře aplikační okno, kde si lze vybrat mezi různými dostupnými Akcemi (moduly):

Spojníky mezi jednotlivými akcemi můžete také flexibilně upravovat, spojovat s libovolným počtem akcí či je odstranit a spojit s jinou aktivitou:

Dostupné Akce (moduly):

E-mail – zasílání e-mailů přes Sambu
 • Základní nastavení e-mailingu (Předmět – Záhlaví):

 • Zároveň si zde po kliknutí na tlačítko „Změnit UTM parametry“ můžete upravit UTM parametry, díky kterým si své flow kampaně dohledáte v Google Analytics:

 • V této části si vybíráte, jaké produkty má Samba doporučit vašim zákazníkům:

 • Můžete k tomu použít 10 profesionálních produktových filtrů. Samba bude doporučovat vašim zákazníkům produkty v závislosti na zvolených filtrech:

 • V posledním kroku si můžete připravit novou šablonu nebo využít už některou ze šablon, kterou jste již vytvořili dříve:

Split – A/B testování

Slouží ke zcela náhodnému výběru určité části audience např. pro dlouhodobé A/B testování na určité skupině. Výběr je pro daný Split uzel zcela náhodný, ale pro dané zákazníky vždy totožný.

Prodleva – jak dlouho bude Samba čekat, než uskuteční další akci

Zpracování zákazníků čekajících na vyhodnocení Prodlevy probíhá jen ve dny, kdy je Flow kampaň aktivována v rámci nastavení Aktivace Flow.

Pokud již některý zákazník „padl“ do Prodlevy s určitým nastavením, bude v tomto uzlu čekat až do uplynutí této doby. Změna hodnoty počtu dní v Prodlevě má vliv jen na budoucí běhy kampaně, tedy na nově zpracované zákazníky.

Segmentace – přes 90 podnikových filtrů, díky kterým si vysegmentujete každého zákazníka.

Automatické A/B testování

Více zde v podrobné dokumentaci.

Facebook – zaměřte své kampaně na vlastní okruhy uživatelů z Vašeho Facebookového reklamního účtu.

Aktivita kampaně – můžete reagovat na jakýkoli e-mail ve vaší Flow kampani dle 3 stavů.

 • Odesláno: pokud byl nebo nebyl e-mail odeslaný zákazníkům
 • Otevřeno: pokud zákazník otevřel nebo neotevřel e-mail
 • Prokliknuto: pokud zákazník klikne nebo neklikne na jakýkoli odkaz newsletter

Příklad

Pokud chcete zobrazit, kolik zákazníků budete mít v jednotlivých skupinách, můžete použít funkci “Přepočítat odhady” v pravém horním rohu flow kampaně.

Výsledky

This post is also available in: English (Angličtina)

Upraveno 7 září, 2021

Byl pro vás tento článek užitečný?