Nastavení odesílatele emailu

This post is also available in: Angličtina Polský

Pro zprovoznění e-mailových služeb Samby stačí nastavit v sekci Nastavení účtu>Integrace odesílací jméno a e-mailovou adresu, čímž dojde k registraci odesílací domény . Následně je třeba pro tuto doménu nastavit patřičné DNS záznamy kvůli autentizaci Samby jakožto odesílatele. Výchozí odesílatel je použit u všech emailových kampaní, u kterého nenastavíte vlastního odesílatele (viz dále).

Adresář odesílatelů emailů

Adresář odesílatelů emailů slouží pro snadnou změnu odesílatele pro nějakou konkrétní kampaň. V adresáři můžete mít neomezené množství odesílatelů, ze kterých lze v emailových kampaních vybírat a použít tak jiného než výchozího odesílatele.

Jednoduše nejprve přidejte speciálního odesílatele do vašeho adresáře a poté v rámci nastavení kampaně přepněte volbu z Výchozí na Vlastní a vyberte speciálního odesílatele.

Dynamický odesílatel

Součástí jména odesílatele i místní části odesílací emailové adresy mohou být i proměnné (zákaznické parametry), za které Samba automaticky doplní hodnotu příslušnou pro daného příjemce.

  • Dynamický parametr musí být uveden ve stejném tvaru, jako je používán například v emailové šabloně nebo předmětu emailu, tedy {{customer_custom_param_NAZEVPARAMETRU}}
  • Pokud není takový parametr u nějakého zákazníka uveden, tak je automaticky použit výchozí odesílatel.
  • Odesílatele s proměnnými proto nelze nastavit jako výchozího odesílatele.
  • Je povoleno mít maximálně 200 unikátních odesílatelů v rámci 1 kampaně. Zprávy nad tento limit budou automaticky odeslány s výchozím odesílatelem.

Změna domény odesílatele

V případě potřeby můžete změnit vaši odesílací doménu. Pomocí tlačítka „Registrace nové domény“ můžete vytvořit novou doménu pro svůj účet. Například když chcete začít používat subdomény, abyste oddělili domény pro transakční e-maily a newslettery. V jeden okamžik lze mít registrovanou pouze 1 odesílací doménu.

Nastavení nových DNS záznamů

Pozor! Po změně odesílací domény musíte pro tuto novou doménu nastavit příslušné DNS záznamy, abyste ji mohli používat pro distribuci e-mailů.

Vlastní Reply-To adresa

V případě Reply-To adresy se jedná o e-mailovou adresu, na kterou se odešle zpráva s odpovědí, pokud chcete, aby odpověď přišla na jinou e-mailovou adresu, než je adresa odesílatele.

Pokud není nastavena žádná Reply-To adresa, je při rozesílkách použito výchozí nastavení. To znamená, že pro případné odpovědi na vaše e-maily je použita stejná e-mailová adresa jako je adresa odesílatele e-mailu.

Nastavení Reply-To adresy

Pro nastavení vaší Reply-To adresy přejděte do Nastavení účtu > Integrace. V části E-mailová integrace a detaily odesílatele otevřete Správu odesilatelů a vytvořte nového odesílatele.

Zde můžete nyní vložit vámi zvolenou adresu, na kterou budou doručovány odpovědi na vaše e-maily.

Pozor, že i v případě Reply-To adresy je nutné mít nastavený MX záznam.

Pokud doposud nemáte nastavený žádný MX záznam, je třeba nastavit přesměrování na takový server, kde budete schopni přijímat odpovědi odeslané na vaše newslettery.

Omezení a požadavky pro Reply-To adresy:

  1. Reply-To adresa by měla používat stejnou doménu jako adresa odesílatele. Pokud použijete jiné domény, mohou e-mailoví klienti označit vaše kampaně jako phishing a odeslat je do spamu.
  2. Není povoleno používat bezplatnou veřejnou doménu, jako je například gmail.com, pro Reply-To adresy.

Důrazně doporučujeme odesílat e-maily a přijímat odpovědi pomocí profesionální e-mailové adresy na vaší doméně.

Dynamický příjemce

Stejně jako v případě adresy odesílatele i pro Reply-To můžete využít proměnné (zákaznické parametry), za které Samba automaticky doplní hodnotu příslušnou pro daného příjemce.

V případě, že daná proměnná u zákazníka neexistuje, použije se Výchozí odesílatel včetně jeho Reply-To adresy.

This post is also available in: Angličtina Polský

Upraveno 13 září, 2023

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat