Push notifikace

Push notifikace umožňují zákazníkům přijímat cílená hlášení Vašeho e-shopu, díky kterým máte možnost odeslat zákazníkovi oznámení i mimo jeho přímou přítomnost na Vašich stránkách. Při první návštěvě Vašeho e-shopu dostane následující zprávu:

Po povolení přijímání oznámení již můžete skrze položku v levém menu Samby vytvářet vlastní notifikace, které mohou vypadat například následovně:

Podporovaná zařízení

Webové prohlížeče

 • Push notifikace jsou aktuálně podporovány pro prohlížeč Chrome a Firefox. 
 • Internet Explorer tuto funkci nemá.

Operační systémy

 • Standardně funguje zobrazení dobře pro Windows OS a Android OS – na ostatních zařízeních nemusí být některé funkcionality funkční.
 • Na mobilních telefonech značky Apple bohužel nejsou v tuto chvíli Push notifikace dostupné – jedná se o limitaci tohoto operačního systému, nikoliv Samby.

Integrace Push notifikací

 1. Pro zprovoznění Push notifikací je třeba integrovat malý skript, tj. v nezměněné podobě (stejný obsah, stejný název) nahrát do kořenového adresáře hostingu, kde se nachází Váš e-shop. Skript naleznete v záložce Nastavení > Integrace Vašeho Samba Enterprise účtu.
 2. Po integraci skriptu nás, prosím, kontaktujte na chatu podpory, případně na adrese support@samba.ai – Push notifikace Vám z naší strany aktivujeme.

Ikona push notifikace

U každé push zprávy lze zobrazit vaší ikonu, která musí splňovat následující požadavky:

 • Velikost: min. 192x192px nebo větší pro displeje s vysokým rozlišením
 • Poměr stran: 1:1
 • Formát obrázku: .jpg, .png

Využívání Push notifikací

 1. Po aktivaci skriptu z naší strany využijte panelu „Push notifikace“ v levém menu Samby.
 2. Zvolte „Nová Push notifikace“ a vytvořte notifikaci dle požadovaných údajů. Po spuštění notifikace budou moci zákazníci oznámení přijímat – samozřejmě za předpokladu, že se k odběru oznámení sami přihlásí.

Velký obrázek

Do Push notifikace lze v podporovaných prohlížečích vložit tzv. „Velký obrázek“, pokud splňuje následující vlastnosti:

 • Velikost: min. 360x180px, běžně 512x256px, 1440x720px
 • Poměr stran: 2:1
 • Formát obrázku: .jpg, .png

Toto podporuje aktuálně pouze prohlížeč Chrome, Opera a Edge.

Doba zobrazení zprávy

Push notifikace je automaticky nastavena tak, aby byla uživateli zobrazena, dokud neprovede nějakou akci (zavření zprávy, proklik).

Toto podporuje aktuálně pouze prohlížeč Chrome, Opera a Edge.

Encodování speciálních znaků

Aktuálně jsou podporovány jen znaky dle oficiální specifikace RFC 3986. Pokud chcete vložit jiné speciální znaky, je třeba je encodovat (tj. nahradit) dle např. této převodní tabulky.
Například pro nahrazení hranatých závorek se použije následující:

 • [ –> %5B
 • ] –> %5D

Tj. adresa https://www.example.com?param=value[1] se změní na https://www.example.com?param=value%5B1%5D.

Vyhodnocení push notifikací

U každé Push kampaně jsou k dispozici následující statistiky:

 • Zacíleno
  • Zprávy doručené na push servery poskytovatelů, kteří dále předávají zprávy odběratelům.
 • Odesláno poskytovatelem
  • Zprávy úspěšně doručené poskytovatelům, kteří dále předávají zprávy odběratelům. Servery pro push notifikace provozují například Google, Apple, Microsoft nebo Mozilla.
 • Doručeno
  • Zprávy přijaté prohlížečem v odběratelově zařízení.
 • Selhané
  • Zprávy, které nebyly doručeny kvůli zrušeným odběrům nebo nepředvídaným okolnostem, jako například dočasný problém na serverech poskytovatelů push serveru.
 • Omezeno
  • Uživatelé přihlášení k push notifikacím, kterým zpráva nebyla odeslána, protože byli v poslední hodině osloveni jinou Vaší push notifikací.
 • Prokliknuto
  • Počet push notifkací se zaznamenaným proklikem.
 • Zavřené
  • Počet push notifkací, které byly zavřeny uživatelem.
 • Konverze
  • Počet objednávek a velikost tržeb na základě Google Analytics atribučních modelů.

(Volitelné) Vlastní výzva k odběru

V rámci integrace Push notifikací máte možnost vytvořit vlastní, personalizovanou výzvu k odběru Push notifikací. V rámci vlastní výzvy k odběru je možné upravit text, díky čemuž se okno stane nedílnou součástí Vašeho eshopu.

Úpravu okna naleznete pod záložkou Nastavení účtu > Rozšíření:

Po kliknutí na tlačítko „Upravit výzvu“ se Vám otevře dialogové okno, kde můžete upravit nejen obsah výzvy, ale také text samotných tlačítek.

Vlastní výzvu aktivujete přepínačem po levé straně:

Okno se po aktivaci zobrazí vždy po přistoupení na eshop. Je však třeba brát v potaz, že jakmile zákazník potvrdí zájem o Push notifikace, zobrazí se mu následně běžné okno k přihlášení k Push notifikacím – toto je správné chování, které je závislé na samotném webovém prohlížeči.

(Volitelné) Více domén s jedním kořenovým adresářem

Pokud máte v rámci jednoho filehostingu více domén s jedním kořenovým adresářem (například pro .CZ a .SK), můžete využít pouze jednoho skriptu samba-sw.js. V takovém případě je však třeba upravit obsah skriptu na následující:

switch (self.location.hostname) {
case "domain1.com":
importScripts("https://yottlyscript.com/push/service-worker.js?tp=*TRACKPOINT FOR DOMAIN1*");
break;
case "domain2.com":
importScripts("https://yottlyscript.com/push/service-worker.js?tp=*TRACKPOINT FOR DOMAIN2*");
break;
.
.
.
}

Hodnotu zmíněného trackpointu můžete zjistit například po přihlášení do Samby přímo z z adresního řádku, tedy například (tučně označená část je hodnota trackpointu):

https://enterprise.samba.ai/shop/123456789/dashboard

Věnujte pozornost doméně, kterou do skriptu použijete – www.domain.com není to samé jako domain.com. Doporučujeme proto pomocí konzole ověřit, co je vráceno jako hodnota self.location.hostname a to ve skriptu nastavit do podmínky.

This post is also available in: English (Angličtina)

Upraveno 19 října, 2021

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat