Integrace Sklik

V tomto článku si společně představíme reklamní systém Sklik, který umožňuje zobrazování reklamy ve vyhledávání na Seznam.cz a na nejnavštěvovanějších webech českého internetu, spolu s jeho integrací do Samba.ai.

Sklik

Sklik je reklamní systém provozovaný společností Seznam.cz. Sklik reklamou zasáhnete přes 95 % všech uživatelů českého internetu.

Inzeráty reklamního systému Sklik se zobrazují ve dvou charakteristicky odlišných reklamních sítích, kterými jsou Vyhledávací síť a Obsahová síť.

Mezi hlavní výhody používání systému Sklik patří:

Pomocí služby Sklik lze zacílit všechny, kteří dali svůj souhlas v rámci služeb Seznam, tj. nejen uživatele se *@seznam.cz e-mailovou doménou či jinými doménami Seznamu.

Retargeting

Retargeting je funkce systému Sklik určená k oslovení uživatelů, kteří již přišli do kontaktu s vaším obchodem. Díky tomuto nástroji můžete svou reklamu zacílit na uživatele, kteří:

 • Prohlíželi Vaše stránky s nabídkou produktů či služeb, ale neuskutečnili žádný nákup nebo nákup nedokončili.
 • Zakoupili nějaký produkt či službu a vy jim následně chcete nabízet k těmto produktům příslušenství nebo jiné poprodejní/doplňkové služby (například hry k zakoupené herní konzoli)
 • Pravděpodobně budou nákup opakovat (například majitelé domácích mazlíčků, kteří jim pravidelně kupují krmivo nebo uživatelé kontaktních čoček).
 • Navštívili Váš informační web a nyní jim chcete nabídnout produkt či službu.
 • Použili časově omezenou bezplatnou verzi Vašeho produktu/služby a Vy jim chcete nabídnout plnou, placenou verzi.

Retargetingové seznamy

Retargetinový seznam je vámi definovaný segment zákazníků, na který můžete v Sklik síti cílit. Samba vám pomůže právě s chytrým výběrem vašich potenciálních zákazníků, aby vaše Sklik kampaň byla co nejúspěšnější.

Mezi hlavní výhody použití retargetingových seznamů patří:

 • Vzhledem k tomu, že vám seznamy umožňují oslovovat uživatele, kteří již projevili zájem o vaše produkty nebo služby, můžete na tyto uživatele cílit relevantními nabídkami, které jsou přizpůsobeny jejich předchozím interakcím. To vede k vyšší pravděpodobnosti, že provedou konverzní akci – tedy ke zvýšení konverzního poměru.
 • Retargetingové seznamy zmožňují efektivněji využívat vaše reklamní rozpočty. Místo toho, abyste investovali do širokého oslovování neznámých uživatelů, můžete se zaměřit na uživatele, kteří již vyjádřili zájem o vaše produkty. To vám umožní maximalizovat výkon reklam a dosáhnout lepšího návratu z investice.
 • Díky retargetingovým seznamům posílíte vztahy se stávajícími zákazníky. Můžete je oslovovat relevantními reklamami, které odpovídají jejich předchozím nákupním preferencím nebo chování. Tím udržíte zákazníky zapojené, poskytnutím personalizované nabídky prohloubíte osobní vztah zákazníka k vašemu businessu.

Jak využít Sambu pro naplnění retargetingového seznamu

Funkce Sklik je ze strany Samby účtována na základě hodnoty za každý jednotlivý zpracovaný kontakt.

Přidání Sklik účtu

V rámci vašeho účtu v Samba.ai otevřete Nastavení účtu a sekci Rozšíření. Zde naleznete nastavení integrace funkce Sklik.

Pro přidání nového účtu budete potřebovat váš API klíč, který získáte přímo ve svém Sklik účtu.

Pro vygenerování API klíče, neboli tokenu, musíte být přihlášeni do Skliku přímo. Tedy s účtem (emailem) a heslem, pro který chcete API klíč získat. Pokud se do takového účtu pouze udělen přístup od administrátora, možnost pro vygenerování tokenu neuvidíte.

Váš API klíč naleznete v administraci Sklik účtu. V pravém horním rohu rozklikněte svůj účet a otevřete záložku Nastavení.

Zde v dolní části nastavení účtu si můžete vygenerovat váš API klíč.

Pozor

Pokud se vygeneruje nový klíč, tak původní přestává být platný! Sklik umožňuje mít v jednu chvíli pouze 1 API klíč.

V Sambě je možno přidat více Sklik účtů, kdy pro každý účet je vždy 1 API klíč.

Je také důležité mít v rámci vašeho Sklik účtu také schválené Obchodní podmínky. Více informací naleznete zde.

Export zákazníků ze Samby

Pomocí Sklik uzlu ve flow kampaních můžete jednoduše odesílat zákazníky ze Samby do vašeho Sklik účtu.

Retargetingový seznam

Nový seznam

Prvním způsobem jak přidat retargetingový seznam do flow kampaně je vytvořit zcela nový retargetingový seznam. Při tvorbě nového a zároveň prvního retargetingového seznamu je důležité mít v účtu Sklik schválené obchodní podmínky.

Abyste byli schopni schválit podmínky Skliku je nutné nejdřív manuálně vytvořit retargetingový seznam typu „email“ přímo v nastavení Skliku.

Existující seznam

Další z možností je využít již existující retargetingový seznam. V nastavení Sklik uzlu, jednoduše rozklikněte řádek s vašimi retargetingovými seznamy a z nabídky vyberte vámi požadovaný seznam.

Stavy seznamů

Samba v nastavení Sklik uzlu také reflektuje jednotlivé stavy vašich seznamů:

 • Aktivní
 • Pozastavený – seznam, který byl uživatelem v administraci Skliku pozastaven. I do takového seznamu však stále lze importovat kontakty
 • Smazaný – takový seznam byl v rámci administrace Skliku odebrán

Operace

V nastavení máte také možnost zvolit Akci, kterou chcete s vašimi zákazníky v rámci vybraného retargetingového seznamu provést.

 1. Přidat do seznamu – odeslaní zákazníci budou přidáni do seznamu

 2. Odebrat ze seznamu – odeslaní zákazníci budou ze seznamu smazáni

V administraci Skliku můžete následně pozorovat propisování Vámi zaslaných zákazníků ze Samby.

Zpracování dat na straně Skliku

 • Projevení změn může trvat až 24 hodin v závislosti na propustnosti na straně Skliku.
 • Sklik zobrazuje počet uživatelů, u kterých zná jejich identitu, tj. číslo je zpravidla menší než počet exportovaných uživatelů ze Samby.

Sklik statistiky

Prvním místem, kde můžete nalézt počet odeslaných zákazníků za daný kalendářní měsíc, pomocí Sklik uzlu je Přehled v Nastavení účtu.

Statistiky Sklik uzlu celkově pro všechny flow, ale také konkrétně pro jednotlivé vaše kampaně, naleznete na Dashboardu v sekci Automatizace v záložce Flow kampaně.

Posledním místem, kde Samba zobrazuje statistiky Skliku, je záložka Výsledky přímo v detailu konkrétní kampaně v niž je uzel Skliku nastavený.

Příklad

V následujícím příkladu si ukážeme jak nastavit flow kampaň tak, aby automaticky a průběžně aktualizovala váš retargetingový seznam.

Do seznamu se budou přidávat zákazníci, kteří navštívili Váš web v posledních 7 dnech, ale neprovedli žádnou objednávku.

Naopak ze seznamu se budou odebírat zákazníci, kteří v posledních 7 dnech provedli nákup.

V rámci segmentace bude potřeba vytvořit 2 segmenty:

 • V prvním budeme filtrovat zákazníky, kteří navštívili web v posledních 7 dnech a zároveň neprovedli objednávku.
  • Nejprve nastavte filtr „Nedávno navštíveno„. Dle potřeby můžete pomocí produktových filtrů také omezit jaké produkty musel zákazník navštívit.
   • Dále u filtru nastavte „Počet dní od návštěvy – Méně nebo rovno – 7
  • Jako druhý filtr s podmínkou A ZÁROVEŇ nastavte filtr „Počet dní od poslední objednávky – Více než – 7

 • Do druhého segmentu nastavte filtr „Počet dní od poslední objednávky – méně nebo rovno – 7

Upraveno 18 června, 2024

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat