SMS kampaně

This post is also available in: Angličtina

V rámci jednorázových kampaní můžete využít dalšího komunikačního kanálu, kterým jsou SMS zprávy. Pokud do zákaznického feedu uvádíte také telefonní číslo, jste připraveni na využití tohoto kanálu pro další přímé zacílení. SMS zprávy se vyznačují širokým dosahem s až 99 % čteností – doporučujeme tento placený kanál využívat zejména pro časově omezené speciální akce, o kterých chcete dát vědět každému zákazníkovi.

Podporované země

Samba aktuálně podporuje odesílání na příjemce se zaregistrovaným telefonním číslem v jedné z těchto zemí: AT, BG, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK, UK, US.

Aktivace SMS kampaní

Pro zprovoznění SMS kampaní je nejprve třeba splnit obě tyto podmínky:

 1. Kontaktujte naše obchodní oddělení na emailu sales@samba.ai, se kterým se domluvíte na aktivaci této funkcionality.
 2. Ve Vašem Samba účtu v záložce Nastavení účtu > Rozšíření nastavte výchozí jméno odesílatele SMS zpráv.

Jméno odesílatele

Jako výchozí jméno odesílatele je nastaveno „Samba“. V případě potřeby lze toto jméno odesílatele změnit na vaše vlastní – musí však splňovat následující podmínky:

 • Může se skládat z maximálně 15 numerických znaků (číslic) nebo 11 alfanumerických znaků (a-z, A-Z, 0-9, mezera) – ostatní speciální znaky mohou být automaticky nahrazeny.
 • Někteří operátoři mohou z důvodu bezpečnosti vyžadovat registraci odesílacího jména.

Změna jména odesílatele

Po změně jména odesílatele může dojít k prodlevě než se nastavení projeví. Zkontrolujte tedy raději vždy vaše nastavení pomocí testovací SMS v kampani.

Číslo odesílatele

Číslo odesílatele je generováno automaticky a nelze jej uživatelsky změnit.

Registrace vlastního odesílacího jména

Základní informace

 • Jméno musí splňovat podmínky na formát uvedený výše.
 • Zaregistrovat lze jméno přímo související s názvem společnosti – obecné „Info“, „SMSinfo“ apod. tedy nelze zaregistrovat.
 • Proces registrace může být v závislosti na operátorovi zpoplatněn a může trvat zpravidla 1 – 8 týdnů.
 • Zprávy s nezaregistrovaným odesílatelem mohou být operátorem automaticky odmítnuty nebo se zobrazí jen krátké telefonní číslo namísto jména odesílatele. Upozorňujeme, že takto nedoručené zprávy jsou také zpoplatněny.
 • Informujte se, prosím, o aktuálních podmínkách na adrese sales@samba.ai.

Seznam zemí vyžadujících registraci jména odesílatele (stav k 1. 11. 2021)

Vyžadována registrace – zdarma:

 • UAE, Turkey, Qatar, Indonesia, Thailand, Vietnam, Morocco, Ukraine, Egypt, India, Iran, Turkey

Vyžadována registrace – zpoplatněno:

 • Czechia (T-Mobile, O2)
 • Bulgaria
 • Russia (Megafone)
 • Serbia

Datové feedy

Součástí zákaznického datového feedu je třeba vyplňovat telefonní číslo a status přihlášení zákazníka k odběru SMS zpráv v těchto atributech:

 • PHONE
  • Telefonní číslo zákazníka ve standardním mezinárodním formátu včetně předvolby a znaku „+“ (například +420777123456 pro ČR nebo +11234567890 pro USA)
  • Samba automaticky validuje korektní tvar telefonního čísla během zpracování datového feedu a nevalidní čísla zahodí. Po první rozesílce pak automaticky odhlásí zbylá neexistující telefonní čísla.
  • Pro ověření existence telefonního čísla doporučujeme při jeho sběru použít validátor, který dokáže očistit Vaši telefonní databázi před samotným odesíláním ze Samby – takovou funkcionalitu nabízí například nástroj numverify.com
 • SMS_FREQUENCY
  • Frekvence zasílání, resp. přání odběru SMS kampaní ze strany zákazníka.
Maximálně 1 SMS na zákazníka za 24h

Na jedno telefonní číslo bude vždy odeslána maximálně 1 SMS zpráva za 24h (a to i napříč kampaněmi). Pokud je jedno telefonní číslo sdílené mezi více kontakty, které odpovídají danému segmentu zákazníků, obdrží SMS pouze jeden z nich.

 
 

Tvorba SMS kampaně

Důležité zásady při tvorbě SMS kampaně

Při tvorbě SMS kampaně je třeba dbát na korektní obsah zprávy. Zde je dvojice důležitých bodů, které je třeba při tvorbě SMS kampaně brát v potaz:

 • Odhlašovací odkaz
  • Součástí zprávy by měla být dynamická proměnná {{unsubscribeLink}}, která zákazníkovi umožní odhlásit se z odběru SMS zpráv. Odhlašovací odkaz má fixní délku, která je započtena do ukazatele aktuálního počtu znaků zprávy.

  • Odhlášení zákazníků je zpracováváno na naší straně: Na místě prvku se vygeneruje unikátní odkaz, skrze který se zákazník proklikne na potvrzovací stránku, kde se může odhlásit z odběru. Tento odkaz by měl být ve zprávě z legislativních důvodů přítomen.

  • Pokud tento odkaz nechcete použít, lze jej smazat, ale je třeba ve zprávě uvést pro příjemce jiný způsob, jak mohou svůj souhlas se zasíláním marketingových SMS zrušit.
 • Omezení počtu znaků
  • 1 SMS bez diakritiky a speciálních znaků může obsahovat maximálně 160 znaků.
   • V případě překonání tohoto limitu je SMS rozdělena do dílčích zpráv o maximální délce 153 znaků. Například zpráva o 161 znacích bude rozdělena na 2 zprávy o délkách 153 a 8 znaků. Za každou odeslanou zprávu se platí individuálně (v tomto případě za 2 zprávy). Ve statistikách kampaně bude uvedena jako 1 zpráva.
  • 1 SMS s diakritikou nebo speciálními znaky může obsahovat maximálně 70 znaků.
   • V případě překonání tohoto limitu je SMS rozdělena do dílčích zpráv o maximální délce 67 znaků. Například zpráva o 71 znacích bude rozdělena na 2 zprávy o délkách 67 a 4 znaky. Za každou odeslanou zprávu se platí individuálně (v tomto případě za 2 zprávy). Ve statistikách kampaně bude uvedena jako 1 zpráva.
  • Celkem může SMS zpráva obsahovat maximálně 1000 znaků. Znaky nad tento limit budou automaticky odstraněny při rozesílce.
  • Je třeba mít na vědomí, že dynamické proměnné (kromě odhlašovacího odkazu {{unsubscribeLink}}) mohou mít pro každého adresáta různou délku. Proto se do počítadla znaků zahrnuje jen počet znaků této proměnné, což také rozhraní graficky znázorňuje. Doporučujeme finální délku prověřit odesláním testovací zprávy.

Tvorba jednorázové SMS kampaně

Z levého panelu Samba menu vyberte možnost SMS kampaně – najdete jí v sekci „Jednorázové kampaně“:

 

Příprava SMS kampaní je jednoduchá. Pro vytvoření kampaně klikněte na tlačítko „Nová SMS kampaň“ – rozhraní pro samotnou tvorbu vypadá následovně:

Personalizace v SMS zprávě

V SMS kampaních můžete (stejně jako v emailových kampaních) využívat specifických dynamických parametrů. Po kliknutí na tlačítko „Personalizace“ můžete do SMS kampaně přidat například parametr Oslovení, či Vlastní zákaznický parametr.

 Pomocí tlačítka Vygenerovat náhled si otevřete náhled vaší SMS zprávy a zkontrolujte jak bude vypadat výsledná podoba a délka vaší zprávy.

Dále doporučujeme vyzkoušet si poslat také testovací zprávu pomocí tlačítka Odeslat testovací SMS.

V dalším kroku Zacílení a plánování můžete využít standardních možností filtrování zákazníka, které znáte z běžných jednorázových či automatizovaných kampaní. Detailní popis těchto filtračních možností naleznete zde. Pomocí tlačítka Přepočítat zjistíte aktuální počet odpovídajících zákazníků a také unikátních telefonních čísel.

Po dokončení úprav stačí kliknout na Uložit a zavřít a zapnout kampaň později, nebo pomocí Zaplánovat rovnou kampaň připravit k odeslání ve zvolené datum a čas.

Vyhodnocení SMS kampaně

Po odeslání SMS kampaně můžete obdržet následující výsledky:

 • Zacíleno
  • Celkový počet zpráv, které měly být odeslány.
 • Odesláno
  • Zprávy, které byly úspěšně odeslány.
 • Selhané
  • Zprávy, které se nepodařilo odeslat.
  • Důvody selhání mohou být například následující:
   • Telefonní číslo je mimo podporovaný seznam zemí.
   • Telefonní číslo u daného operátora neexistuje nebo je nevalidní.
   • Příjemce je u operátora zablokován pro příjem zpráv.
   • Jedná se o pevnou linku.
   • Jedním z dalších běžných důvodů nedoručených textových zpráv jsou filtry nevyžádané pošty od operátora, které například kontrolují, pokud je na stejné číslo odesláno mnoho podobných textových zpráv. Ve Francii např. je zakázáno posílat SMS marketing večer a o svátcích.
  • Samba automaticky odhlašuje telefonní čísla, na která se nepodařilo SMS odeslat, trvale nedoručitelným číslům bude přiřazena hodnota SMS_FREQUENCY = never.
  • Podle typu selhání může být i tato zpráva zpoplatněna.
 • Omezeno
  • Zaslání zprávy bylo u takového zákazníka přeskočeno, neboť v posledních 24 hodinách již SMS zprávu obdržel. Takové zprávy nejsou zpoplatněny.

Tipy

 • V textu doporučujeme tvořit krátké, úderné texty, aby nebyl překročen maximální povolený limit na délku jedné zprávy.
 • Pro zkrácení dlouhých URL adres využijte jeden ze zdarma dostupných zkracovačů – např. Bit.ly, TinyURL.com, Rebrandly.com, Hootsuite.com apod.
 • Pro možnost využití analýzy v Google Analytics doplňte do odkazů patřičné UTM parametry.
 • Podle legislativních nařízení dané země může být nezbytné označit text zprávy jako tzv. obchodní sdělení, např. zkratkou „OS“ na začátku zprávy, či jiným klíčovým slovem jako je „newsletter“, „novinky“, „akce“, „sleva“ apod.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 25 července, 2023

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat