Oslovení zákazníka

This post is also available in: Angličtina

V Sambě máte mimo jiné možnost pracovat se jménem zákazníka a také jeho oslovením (křestní jméno v 5. pádu) a ještě více tak personalizovat tak vaše zprávy. Protože ne u všech vašich zákazníků je jméno k dispozici, nebo zákazník vyplnil neexistující či zahraniční jméno, doplňuje Samba vyskloňovaný tvar jména pouze u části databáze. Jak s tímto atributem pracovat, se dozvíte v následujícím návodu.

Jak vložit oslovení zákazníka do e-mailové šablony

V editoru e-mailových šablon jednoduše do textového pole vložte na vybrané místo klíčovou proměnnou.

{{customer_custom_param_Salutation}}

Systém pak pro každého vygeneruje e-mail, kde na místě této proměnné bude vyplněno

  1. Vyskloňované jméno zákazníka, např. „Pavle“,
  2. nic – v případě nevalidního nebo nerozpoznaného jména.

Tento parametr můžete vložit také přímo do předmětu e-mailu.

Scenáře v šabloně

Pokud by šablona bez vyplněného oslovení nevypadala dobře, můžete ošetřit takové případy přímo v šabloně vytvořením 2 scénářů, takto (viz syntax Mustache.js):

{{#customer_custom_param_Salutation}}
Dobrý den, {{customer_custom_param_Salutation}}
{{/customer_custom_param_Salutation}}
{{^customer_custom_param_Salutation}}
Dobrý den, vážený zákazníku,
{{/customer_custom_param_Salutation}}

Díky této konstrukci se první volba, např. „Dobrý den, Pavle,“ zobrazí jen těm, u nichž došlo k rozpoznání a vyskloňování jména. U ostatních se zobrazí jen „Dobrý den, vážený zákazníku,“.

For now you can only use salutations for CZ, SK and HU names. If you are using English, we recommend you use only the part with “Greetings, customer”.

Momentálně můžete oslovení využít pro česká, slovenská a maďarská jména. Pokud používáte angličtinu, doporučujeme využít pouze část textu s obecným oslovením zákazníka.

Oslovení zákazníka můžete použít také v předmětu e-mailu (nikoliv však v záhlaví).

Jak segmentovat zákazníky podle oslovení

V rámci precizní segmentace vyberete zákaznický filtr „Vlastní parametr“ > „Salutation“. Pokud zvolíte „hodnota: Any value“, vyberete všechny zákazníky, pro něž bylo skloňování vytvořeno a můžete tak této skupině poslat speciální verzi kampaně. Tuto možnost oceníte v případě, kdy by metoda tvorby konstrukce přímo v šabloně, popsaná výše, byla příliš obtížná nebo nemožná.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 7 prosince, 2021

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat