Správa databáze

This post is also available in: Angličtina

Databázi svých zákazníků si v Sambě spravujete sami. Kromě přihlašování zákazníků k rozesílce můžete zákazníky odhlásit z odběru newsletteru, doimportovat vaši databázi z jiného systému, který jste doposud používali, nebo zákazníka z databáze trvale odstranit. Níže vám ukážeme, jak na to.

Management kontaktů

V levém panelu otevřete záložku Zákazníci a produkty a poté Management kontaktů.

Do databáze si můžete vkládat e-maily jeden po druhém, nebo nahrát celý seznam. Ten musí být formátu .CSV (všechny tabulky z excelu se dají uložit jako .CSV soubor) a obsahovat pouze e-mailové adresy (1 adresa na jeden řádek) bez oddělovačů, tedy například takto:

test1@eshop.cz
test2@eshop.cz
test3@eshop.cz
test4@eshop.cz

Duplicitní e-mailové adresy

Duplicitní e-maily v samotném souboru (nehledě na velká/malá písmena) i s ohledem na stávající databázi, kterou od vás máme ze zákaznického feedu, budou automaticky odstraněny.

Vždy, když vložíte e-mail, nezapomeňte vybrat Akci:

  • Přidat zákazníky do rozesílky – dojde k přihlášení odběru newsletterů u vašich stávajících zákazníků (i když se sami dříve odhlásili). Pro dosud neznámé adresy systém nabídne jejich import (viz „Přidat nové zákazníky“)
  • Odebrat zákazníky z rozesílky – dojde k odhlášení od odběru newsletterů u vašich stávajících zákazníků
  • Přidat nové zákazníky a přihlásit k odběru – dojde k importu e-mailových adres, které dosud nejsou uvedeny u žádného z vašich zákazníků (ostatní systém ignoruje). U takto naimportovaných adres je jako výchozí nastavení použito „přihlášen k odběru newsletteru“. K zákazníkům se nageneruje jejich ID ve tvaru imported-*e-mailová adresa*. Jakmile se zákazník s danou e-mailovou adresou objeví později v zákaznickém feedu, systém začne používat jeho feedové CUSTOMER_ID a další atributy.
  • Smazat zákazníky – dojde k nevratnému odstranění zákazníků s těmito e-mailovými adresami z vaší databáze (toto odstranění se týká i budoucích pokusů o import takové adresy).


Prioritizace vzhledem k datům z feedu

U zákazníka je vždy platná nejaktuálnější změna. Pokud není v zákaznickém feedu uveden atribut NLF_TIME, bude úprava provedená v sekci Managementu kontaktů (resp. odhlášení uživatele skrze odhlašovací link v patičce emailu) navždy přepisovat hodnotu z feedu.

Akci potvrďte stiskem tlačítka „Provést akci“.
Stejné je to i s nahráním .CSV souboru.

Celý seznam zákazníků si můžete snadno stáhnout kliknutím na tlačítko „Exportovat databázi do CSV“.

Provedené změny ve vaší databázi se projeví při příští aktualizaci dat.

Audience

V rámci záložky „Zákazníci a produkty“ naleznete také sekci „Audience a filtry“, díky které máte možnost filtrovat zákazníky na základě vámi zvolených segmentů.

Pomocí tlačítka „Aplikovat filtr“ poté potvrdíte Vámi zvolený segment a ve spodní části obrazovky dostanete výpis zákazníků, kteří Vámi zvolenému segmentu odpovídají.

Pod nastaveným segmentem je také možnost zaškrtnout četnost přijímání newsletterů, tedy Denně při běžné rozesílce, případně Občas při jednorázových akcích, nebo Nikdy, která Vám vysegmentuje zákazníky, kteří nejsou přihlášení k rozesílce.

Zároveň na pravé straně pod tlačítkem „Detail“ naleznete detailní informace o tom, kdy se zákazník u Vás zaregistroval, co si koupil či jaká je jeho celková výše útraty na Vašem e-shopu.

Veškeré vyfiltrované audience je možné si vyexportovat do .CSV souboru.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 5 června, 2024

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat