Práce s produktovými filtry

This post is also available in: Angličtina

V následujícím návodu si ukážeme základy nastavení produktových filtrů ať už pro jejich vyhledávání či pro vymezování produtových segmentů v rámci vašich kampaní.

Produkty & Filtry

V Sambě přejděte do Produkty & Filtry v sekci Zákazníci & Produkty.

První, co uvidíte, je místo pro vkládání filtrů a vaši produktovou databázi. U každého produktu může rovno vidět hodnoty jako:

 • ID produktu
 • Jméno
 • Obrázek
 • Cenu
 • Počet skladových zásob
 • Značku
 • Kategorii
 • Podkategorii
 • URL

Výběr produktů

Nyní si vyberte své produkty. Svou databázi můžete filtrovat pomocí více než 15 různých produktových filtrů a vybrat tak specifickou skupinu produktů. Seznam všech filtrů naleznete zde a detailní popis produktových filtrů je obsažen v tomto článku.

Použití produktových filtrů

Začněte výběrem jednoho z filtrů. Na základě zvoleného filtru můžete vybrat hodnotu podle, které chcete filtrovat.

 • Filtrování pomocí číselné hodnoty. U tohoto typu filtru můžete vybrat, zda chcete zobrazit výsledky, které jsou Méně než (a rovno), Více než (a rovno), Rovny nebo Mezi vámi vybranou hodnotou.

 • Přesná shoda a podřetězec hodnot. Zvolte zda hodnota, kterou chcete filtrovat, musí být přesná, nebo se může jednat o podřetězec hodnoty, kterou chcete filtrovat.

 • Výběr kategorie. Při výběru požadované produktové kategorie se otevře větší okno, kde můžete kategorie vybírat. Vybrat můžete více kategorií najednou, případně pomocí šipky (→) můžete vybrat podkategorii k vámi již zvolené kategorii.

Vysvětlení pojmů

 • Podmínka: kritérium filtru, které produkt splňuje nebo nesplňuje.
 • Segment: skupina produktů, která může obsahovat více podmínek.
 • NOT„: Nastavení záporné hodnoty dané podmínky (například zaškrtnutí možnosti „NOT“ u vybrané Kategorie znamená, že chceme produkty, které nejsou v této kategorii).

 • A zároveň„: Produkt musí splňovat obě kritéria. Čím více podmínek máte v jednom filtru, tím méně produktů bude podmínky splňovat.

 • Nebo„: Logická vazba mezi dvěma filtry, kdy produkt musí spadat alespoň do jednoho z nich. Čím více filtrů s různými podmínkami máte, tím větší je pravděpodobnost, že produkt bude splňovat podmínky alespoň v jednom z nich.

Použijte svůj filtr

Po vytvoření filtru přejděte k dalšímu kroku a stiskněte tlačítko Aplikovat filtr, abyste zjistili, na jak velkou část databáze produktů se dané nastavení zaměří.

Ukládání a načítání filtrů

Každý filtr lze uložit a později načíst do kampaně, což usnadňuje opakované použití filtrů, kdykoli budete chtít.

Chcete-li filtr uložit, klikněte po dokončení nastavení na tlačítko „Uložit“. Chcete-li filtr načíst, jednoduše klikněte na tlačítko „Vymazat a načíst“ a z nabídky vyberte, který filtr chcete do kampaně přidat.

Zanořování uložených filtrů

Díky vnořování filtrů můžete filtrovat databázi na základě podmínek definovaných v uloženém/ých filtru/ech.

Využít zanoření můžete díky filtru „V Segmentu“ pomocí, kterého můžete vybrat vámi již vytvořený a uložený filtr a použít jej v aktuálním filtrování produktů.

 

Použití filtrů v kampaních

Jak pracovat s filtry v rámci různých kampaní jsme pro vás detailně popsali v samostatných článcích, kde můžete nalezt informace o tom jak vytvořit nový newsletter pro kampaň, jak nastavit šablonu e-mailu a také jak právě použít filtry v segmentační či personalizované šabloně.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 26 srpna, 2022

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat