Tracking zákazníků

This post is also available in: Angličtina

Jednou z unikátních vlastností Samby je, že propojuje různá zařízení stejného návštěvníka. Díky tomu Samba řídí personalizaci přes různá zařízení, což zvyšuje její výkon.

Proto Samba potřebuje do stránek vašeho e-shopu implementovat svůj měřící kód – SmartPoint. Tento kód Sambě umožňuje vyhodnotit anonymní informace o aktivitách návštěvníků na e-shopu:

 • prohlížení detailu produktu
 • přihlášení zákazníka do svého zákaznického účtu
 • dokončení objednávky
 • interakce s košíkem (vložení / odebrání zboží z košíku)

Díky těmto kódům Samba prováže aktivity jednoho zákazníka na více zařízeních (počítač v práci, počítač doma, tablet, ..) a tím optimalizuje komunikaci vůči zákazníkovi.

Pro e-shopy vytvořené některou z podporovaných platforem, využijte tento návod pro e-shop platformy.

Základní popis SmartPointu

 • SmartPoint

  • základní měřící skript
  • poskytuje informaci o návštěvníkovi
  • pomocí uložené cookie umožňuje svazování aktivit zákazníka na různých zařízeních
 • customerLoggedIn()

  • funkce měřícího skriptu – SmartPointu
  • informace o zákaznickém ID
  • umožňuje Sambě provázat aktivitu návštěvníka na webu s nákupní historií konkrétního zákazníka.
  • pokud není tato metoda správně implementovaná nebo ji nelze implementovat, stále ještě dochází k provazování návštěvník-zákazník díky proklikům zákazníka skrze e-mail ze Samby.
 • order()

  • funkce měřícího skriptu – SmartPointu
  • informace o provedení objednávky a jejím obsahu
  • dává Sambě okamžitou odezvu o provedené objednávce a tím pomáhá měřit a optimalizovat výkon webové personalizace
 • cartInteraction()

  • funkce měřícího skriptu – SmartPointu
  • informace o obsahu nákupního košíku
  • umožňuje aktivovat trigger Opuštěný košík
 • productId() (VOLITELNÉ)

  • Pokud nejsou produktová URL v datovém feedu konzistentní s URL na Vašem webu, je třeba tuto funkci zavolat. Tuto funkci není nutné nasazovat, pokud máte správně implementovaný SmartPoint.
  • Tato funkce pomáhá Sambě spárovat neznámá URL produktů.
  • Zavolejte tuto metodu, kdykoliv zákazník navštíví detail produktu

Nasazení měřících kódů

Možnosti, jak kódy nasadit:

 • Přímé nasazení do šablony stránek – například do hlavičky
 • Google Tag Manager (GTM) – slouží ke snadné správě všech měřících kódů a reklamních skriptů na webových stránkách (Příručka „Jak na GTM“ ZDE) (zdroj: H1.cz)
Blokování trackerů

Kontejnery Google Tag Manageru jsou aktuálně blokovány např. rozšířením Ublock pro Firefox a také volbou „Block trackers“ v prohlížeči Opera. Doporučujeme proto raději nasadit naše skripty přímo bez využití GTM.

Přímé nasazení

V Sambě v sekci Nastavení – Integrace naleznete skript, který je třeba umístit na každou stránku vašeho e-shopu.

Standardní tvar tohoto skriptu je:

<!-- Samba.ai pixel -->
<script async src="https://yottlyscript.com/script.js?tp=*VAS-IDENTIFIKATOR*"></script>
<!-- End Samba.ai pixel -->

Kde *VAS-IDENTIFIKATOR* nahradíte vaším identifikátorem.

Kontrola nasazení

Funkčnost všech skriptů Samby můžete zkontrolovat v konzoli vašeho webového prohlížeče. Samba skripty naleznete v Network > XHR > filtr podle názvu save-action nebo yottly.

Pokud je Smart point korektně implementován, měl by být dostupný diffAnalyticsobjekt. Zkuste napsat diffAnalytics do konzole a potvrďte Enter.


Asynchronní nasazení

Pokud potřebujete nasadit Smart point asynchronně (například v Google Tag Manager), doporučujeme všechny ostatní skripty a webovou personalizaci napojit pomocí tzv. onload fronty. Tento způsob napojení zajistí, že načítání dalších skriptů nebude zpomalovat načítání vašich stránek v případě, že Smart point nebyl dosud inicializován.

var _yottlyOnload = _yottlyOnload || []
_yottlyOnload.push(function () { 
  console.log("samba je připravena") 
})

Je třeba použít výhradně metodu push (a ne žádné další způsoby pro manipulaci s poli), protože po inicializaci skriptu bude proměnná _yottlyOnload nahrazena objektem s vlastní push metodou, která zavolá okamžitě callback funkci.

Javascript metody

diffAnalytics.customerLoggedIn(customerId)

 • customerId (string) – zákaznické ID, které je kompatibilní s ID v zákaznickém feedu.
 • pro správnou funkčnost volejte tuto metodu kdykoli je zákazník přihlášen (tj. při každém načtení stránky, nejen při prvním přihlášení)
 • pokud zákazník přihlášený není, tak metodu vůbec nevolejte. Zejména se vyvarujte volání metody s prázdným řetězcem nebo defaultní hodnotou např. „undefined“ – vedlo by to k chybnému zpracování dat vašich zákazníků.
 • Samba zpracuje automaticky zpětně i ta ID, která ve chvíli zavolání nejsou dostupná v zákaznické databázi, ale později se tam objeví. To je užitečné např. pro okamžité použití metody customerLoggedIn po vytvoření objednávky s registrací.

Příklad volání customerLoggedIn

Zákazník s ID „1234“ je přihlášený.

diffAnalytics.customerLoggedIn("1234")

Kontrola nasazení customerID

V konzoli prohlížeče vyberte Network. Jeden z requestů save-action by měl obsahovat customerId v „attachment“ po každém načtení stránky přihlášeného zákazníka.

Věnujte prosím pozornost správnému pravopisu – customerId musí být ve stejném formátu jako CUSTOMER_ID v zákaznickém feedu.

diffAnalytics.order(orderInfo)

 • orderInfo = { content: orderItems }
 • orderItems – pole zakoupených produktů ve formátu: { productId: "product-id-1", price: 20 }
 • productIdmusí být ID produktu z vašeho produktového feedu
 • price – aktuální cena produktu nebo součet cen všech položek stejného ID (včetně DPH). Například pokud jeden „product-id-1“ stojí 10 Kč a zákazník nakoupil 2 kusy, tak price bude 20.

Tento skript pomáhá Sambě analyzovat výkon webové personalizace z hlediska obratu. Proto je nutné tuto metodu volat při dokončení objednávky (na tzv. thank-you-page).

Počet prokliků je měřen automaticky, pokud URL adresa produktu po prokliknutí obsahuje yottly_online.

Příklad volání order

Zákazník si zakoupil jeden šampón za 80 Kč a dva kusy stejného mýdla za 50 Kč za kus:

var order_content = [
  { productId: "sampon-1", price: 80 },
  { productId: "mydlo-1", price: 100 }
] 
diffAnalytics.order({ content: order_content })

Kontrola nasazení order

V konzoli prohlížeče vyberte Network. Jakmile zákazník provede objednávku (je zobrazena thank-you-page), tak by jeden z requestů save-action měl obsahovat orderSubmittedv attachment.

Věnujte prosím pozornost správnému pravopisu – productId musí být ve stejném formátu jako PRODUCT_ID v produktovém feedu.

diffAnalytics.cartInteraction(cartContent)

 • cartContent{ content: cartItems , onOrderPage:boolean}
 • cartItems – pole produktů v košíku ve formátu: { productId: "product-id-1", amount: 2 }
 • productIdmusí být ID produktu z vašeho produktového feedu
 • amount – počet kusů daného produktu v košíku
 • onOrderPage – nepovinný true/false identifikátor, jestli se aktuálně zákazník nachází v procesu dokončování objednávky. Pokud není vyplněný, předpokládá se hodnota false.

Tento skript pomáhá Sambě analyzovat interakci zákazníka s nákupním košíkem a je proto nezbytný pro trigger Opuštěný košík. Proto je doporučené tuto metodu volat při každém načtení stránky (tedy na každé webové stránce eshopu). Pole content obsahuje všechny aktuálně obsažené produkty v nákupním košíku zákazníka.

Na stránkách, kde zákazník dokončuje objednávku (např. mujeshop.cz/dokonceni-objednavky) volejte metodu s parametrem onOrderPage=true. Tento identifikátor nám umožní rozlišit stránky, na kterých dochází k finálnímu dokončení objednávky a potenciálnímu přesměrování zákazníka na platební bránu apod. Díky tomu nedojde ke ztrátě volání o „vyprázdnění košíku“, viz dále.

Když zákazník dokončí objednávku (na tzv. thank-you-page), volejte metodu s prázdným obsahem, tj. content=[] (společně s metodou order).

Příklad volání cartInteraction

Příklad 1
Zákazník má v košíku jeden šampón a dva kusy stejného mýdla, právě se dostal do 2. kroku dokončení objednávky:

var cart_content = [
  { productId: "sampon-1", amount: 1 },
  { productId: "mydlo-1", amount: 2 }
  ] 
var onOrderPage_value = true
diffAnalytics.cartInteraction({ content: cart_content, onOrderPage: onOrderPage_value })

Příklad 2
Zákazník právě dokončil objednávku:

var cart_content = []
diffAnalytics.cartInteraction({ content: cart_content})

Kontrola nasazení cartInteraction

V konzoli prohlížeče (F12) vyberte Network. Po načtení stránky by jeden z requestů save-action měl obsahovat cartInteractionv attachment.

Příklad 1
Zákazníkovi se načetl 4. krok košíku (těsně před dokončením objednávky):

Příklad 2
Právě se zákazníkovi načetla thank-you-page.

Věnujte prosím pozornost správnému pravopisu – productId musí být ve stejném formátu jako PRODUCT_ID v produktovém feedu.

diffAnalytics.productId(productID) [Volitelné]

 • productID – string
 • Jedná se o ID produktu, které je kompatibilní s produktovým feedem Samby. ID pomáhá Sambě spárovat URL neznámých produktů.
 • Tuto metodu zavolejte vždy, když zákazník navštíví detail produktu.

V případě, že adresy URL produktů ve vašem feedu nejsou v souladu s aktivními adresami URL na vašich webových stránkách, je třeba sledování produktů implementovat voláním metody productId(productID). Tuto funkci není nutné volat, pokud máte správně implementován SmartPoint a Samba je schopna rozpoznat všechny produkty dle URL.

Příklad volání productId

Zákazník navštívil produkt s ID „a1234“:

diffAnalytics.productId("a1234")

Kontrola nasazení productId

V konzoli prohlížeče vyberte Network. Jakmile zákazník provede objednávku (je zobrazena thank-you-page), tak by jeden z requestů save-action měl obsahovat productId v attachment.

Věnujte prosím pozornost správnému pravopisu – productId musí být ve stejném formátu jako PRODUCT_ID v produktovém feedu.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 17 března, 2022

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat