1. Domů
 2. Začínáme
 3. Integrace
 4. Nejčastější chyby při integraci Samby

Nejčastější chyby při integraci Samby

This post is also available in: Angličtina

V tomto článku naleznete ty nejčastější problémy, na které můžete při integraci Samby narazit. Ukážeme si, jak zjistit co je ve Vašem případě špatně a také jak daný problém vyřešit.

Datové feedy

Dokumentaci podle typu vašeho e-shopu naleznete zde:

Nepodařilo se připojit ke zdroji dat. Zkontrolujte svoje nastavení

V Nastavení – Integrace – Datová integrace – Nastavení připojení jste napojili vaše datové feedy na Sambu, ale po provedení Data loadu se vám zobrazí tato chyba.

Zkontrolujte prosím zda jsou URL adresy vašich feedů dostupné. Bez umožnění přístupu k vaším feedům z venčí se Samba k potřebným datům nedostane.

Nejčastěji poblémy vzniknou chybou v URL formátu feedu či špatnou koncovkou. (Samba podporuje formáty CSV a XML) Zkontrolujte tedy zda podoba URL adres vašich feedů odpovídá popisovanému nastavení v naší dokumentaci.

Formát dat

V případě, že máte adresy vašich feedů nastavené správně, druhým nejčastějším problémem v rámci napojení, jsou chyby ve formátu zápisu jednotlivých informací uvnitř feedu.

Je tedy zapotřebí abyste zkontrolovali správnost datového zápisu a konzistenci ID. (tj. aby byly všechny feedy vzájemně propárovatelné pomocí vybraných ID):

 • users <– user_id –> orders <– order_id –> orderitems <– product_id –> products

 • Používání tagu VARIANT
  • Každý produkt může mít neomezené množství různých variant. Toto označení zaručí, že se zákazníkovi nebudou doporučovat v jednom reklamním sdělení např. různé varianty téhož produktu.
  • Podrobné informace můžete nalézt zde.
 • Cena s DPH a zaokrouhlení
  • Je důležité ve vašem feedu uvádět zaokrouhlené ceny PRICE a PRICE_BEFORE_DISCOUNT již se započítanou DPH vzhledem k tomu, že tyto ceny se výsledně zobrazí zákazníkovi.
 • PRICE_BEFORE_DISCOUNT
  • Jde o původní cenu produktu před slevou včetně DPH. Doporučujeme zahrnout do vašeho feedu pro možnost zvýraznění slevy.
 • Produkty v rekomendaci
  • Aby mohl být produkt zobrazen v naší rekomendaci, musí obsahovat tyto parametry:
   • Odpovídající URL adresu / Image v dostatečné velikosti a kvalitě / PRICE> 0 / STOCK > 0 / TITLE
 • Zařazení do kategorií
  • Doporučujeme začleňovat produkty ve vašem feedu, do jednotlivých, produktových kategorí.
 • BRAND
  • Určení výrobce (značky) produktu
 • DESCRIPTION
  • Detailní popis produktu (čistý text bez HTML tagů)

 • FIRST NAME a LAST NAME
  • Tento parametr je důležitý pro určení pohlaví zákazníka a možnost použití merge tagu oslovení
 • E-MAIL
  • Všechny e-mailové adresy ve vaší databázi by měli být validní. V případě, že máte zcela novou databázi e-mailů je důležité začít s rozesílkou opatrně a postupně. V případě potřeby jsme schopni vám poskytnou kontrolu vaší e-mailové databáze.
  • Více informací můžete nalézt zde.
 • REGISTRATION
  • Doporučujeme zahrnout tento parametr ve vašem feedu vzhledem k tomu, že s tímto údajem lze nastavit napříkad Uvítací trigger ve Flow kampaních.
 • NEWSLETTER_FREQUENCY
  • U tohoto parametru je důležité zkontrolovat zda máte v databázi jak přihlášené tak odhlášené zákazníky.
  • Velmi nedoporučujeme do Samby nahrávat všechny zákazníky s jednou defaultní hodnotou (např. všechny jako přihlášené)
 • ZIP CODE
  • Díky tomuto parametru lze následně v Sambě pracovat s různými lokalitami vašich zákazníků.

 • Datum vytvoření objednávky
  • Samba podporuje 3 různé stavy objednávky:
   • Finished
   • Created
   • Canceled
  • Pokud nevyplníte stav objednávky, automaticky se předpokládá jako dokončená (stav finished). Pokud je objednávka ve stavu finished a neexistuje u ní atribut FINISHED_ON, předpokládá se jako datum dokončení hodnota v CREATED_ON.
  • Pouze FINISHED_ON objednávky jsou systémem Samba zpracovávány.
 • E-MAIL / CUSTOMER_ID
  • Pokud je vašim zákazníkům umožněno vytvářet objednávky bez registrace, vkládejte do tohoto feedu namísto CUSTOMER_ID element EMAILa pokud máte k dispozici, doplňte i PHONE a ZIP_CODE. Samba z těchto údajů vytvoří zákazníky, na které budete moci ve svých kampaních cílit.
 • Pro parametr AMOUNT > 1 musí být PRICE uvedena jako celková cena všech kusů dané položky
 • ZIP CODE
  • Díky tomuto parametru lze následně v Sambě pracovat s různými lokalitami vašich zákazníků.
 • PRICE
  • Opět je důležité uvádět cenu s již započítanou DPH

Tracking zákazníků

Další častou chybou je špatné nasazení SmartPointu Samby, který se stará o sledování uživatelů na vašem webu. Detailní dokumentaci naleznete zde:

V případě, že je SmartPoint či některá ze souvisejících funkcí špatně nastavená, Samba vám tuto informaci zobrazí v Nastavení – Integrace – Trackování zákazníků.

Pokud trackování nikdy nebylo propojeno se Sambou uvidíte zobrazenou hodnotu N/A. V případě, že jste však měli v průběhu používání Samby trackpoint v pořádku, ale došlo k nějaká změně, která způsobila výpadek, Samba vám zobrazí poslední datum, kdy měla se SmartPointem kontakt.

 

Pokud vám nastavení ukazuje, že máte ve SmartPointu či některé z funkcí chybu, je nutné zkontrolovat volání všech JS metod pro konkrétní scénáře na vašem e-shopu.

Kontrola konzistence s datovými feedy (referenční integrita ID apod.) – Pozor, aby například ID bylo posíláno jako STRING (to je např. “12345” a nikoli 12345)

diffAnalytics.productId(productId)

Tuto metodu používejte, pokud nemusí být zaručeno rozpoznání produktu podle jeho URL adresy

diffAnalytics.customerLoggedIn(customerId)

Tuto metodu je potřebné volat při každém pageloadu, když je zákazník přihlášený. V opačném případě nevolat vůbec. (hlavně nevolat např. customerId = “1234” pro všechny nepřihlášené apod.)

diffAnalytics.cartInteraction(cartContent)

Kdy je nutné volat tuto metodu:

 1. Při jakékoliv změně obsahu košíku
 2. Při každém pageloadu

Při nasazování metody otestujte správnost volání na homepage, detail produktu či kategorie. V košíku je potřeba dávat pozor na formát. Ten musí odpovídat dokumentaci (productId = string, amount = číslo).

Je důležité otestovat volání této metody jak pro přihlášeného tak nepřihlášeného zákazníka!

 • onOrderPage tento parametr by měl váš eshop volat na stránce těsně před dokončením objednávky. To znamená před přesměrováním na platební bránu resp. před potvrzením objednávky placené převodem apod. Volání onOrderPage se doporučuje, aby nám neutekl okamžik vyprázdnění košíku, v případě, že by se uživatel z platební brány nedostal zpět na eshop

diffAnalytics.order(orderInfo)

Opět i zde je nutné dávat pozor na formát (productId = string, price = číslo) a metodu zavolat až v okamžik dokončení objednávky. Např. na stránce s poděkováním za objednávku.

DNS záznamy

Stejně jako v předchozích případech i u nastavení vašich DNS záznamů vám Samba zobrazí, zda máte vše nastavené správně.

Nastavení DNS záznamů lze provést přímo ve webovém rozhraní administrace vašeho hostingu. Jak nastavit DNS záznamy u vašeho hostingu naleznete zde.

SPF

Nejčastější problém při nastavování DNS záznamů bývá v chybném formátu. Zkontrolujte tedy v nastavení, že jste záznam zadali jako typ TXT.

Jedním z častých problémů, které mohou při nastavování SPF záznamu nastat je překročení počtu lookupů.

Je povoleno mít maximálně 10 lookupů.

 • Limit je stanoven dle obecně uznávané RFC specifikace.
 • Zkontrolovat počet lookupů na vaší doméně lze snadno např. pomocí nástroje MxToolbox.
 • Pokud je tento limit překročen, tak Samba zobrazí, že nemáte SPF záznam správně a jako kýžená hodnota se zobrazí hodnota bez ohledu na stávající stav vašeho SPF záznamu.

Další problém může nastat při zadání více než 1 SPF záznamu na vaši doménu.

Pro vaši doménu byste měli mít podle specifikace nastaven vždy pouze 1 SPF záznam, jinak hrozí, že si s ním poštovní servery neporadí. Jestliže již nyní máte SPF záznamů více, spojte je do jednoho záznamu pomocí „include“.

DKIM

I pro DKIM záznam platí stejný častý problém jako pro SPF a tím je chybný formát. Proveďte tedy kontrolu zda je záznam správně zadán jako typ TXT.

Je důležité zachovat přesný tvar záznamů, které po vás Samba vyžaduje. Věnujte prosím pozornost zejména nežádoucím mezerám, uvozovkám apod. (přesný formát si můžete přímo v Sambě zkopírovat).

MX záznam

Mějte prosím na paměti, že Samba správnost nastavení MX záznamu nezobrazuje.

Pokud nemáte na odesílací doméně dosud nastavený žádný MX záznam, je třeba nastavit přesměrování na takový server, kde budete schopni přijímat odpovědi odeslané na vaše newslettery. Někteří poskytovatelé e-mailových schránek, jako je Seznam.cz, totiž toto vyžadují.

Zda máte na doméně správně nastavený MX záznam si můžete zkontrolovat pomocí nástroje MxToolBox.

Nejčastěji vzniká problém v případě, že využíváte subdoménu. Velmi často totiž máte MX záznam nastavený na hlavní doméně, ale na subdoméně záznam chybí. V takovém případě je nutné záznam nastavit také na subdoménu.

Indikátor chybějícího MX záznamu

Jedním z častých ukazatelů chybějícího MX záznamu je nárůst Soft bounců u vaší emailové distribuce.

Napojení na Facebook

Jedním z častých problémů, které se při napojování Samby na váš Facebook, mohou objevit je nedostupnost reklamního účtu.

Když není dostupný žádný reklamní účet propojený s Business Managerem, kontaktujte vašeho administrátora, aby propojil reklamní účet s firemním účtem. Více informací naleznete zde.

Schválení podmínek používání ve Facebook nastavení

Facebook vyžaduje, aby podmínky používání schválili všichni administrátoři daného Business Manager Accountu.

Ukončení propojení

Jestliže chcete ukončit propojení s Facebookem, nebo máte s připojením jakýkoli problém, jednoduše v Sambě klikněte na Odpojit.

Pokud se vám odpojení nedaří, doporučujeme přistoupit na stránku v nastavení Facebooku (Settings > Business Integrations)  https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools&section=active kde můžete aplikaci samba.ai odstranit manuálně kliknutím na Remove.

Po této operaci lze ještě navíc smazat veškerá data, která jste Sambě předali. Jednoduše klikněte na záložku Removed a u aplikace samba.ai zvolte View details > Send Request.

Push notifikace

Vložit malý skript, tzv. service worker skript,  v nezměněné podobě (stejný obsah, stejný název) do kořenového adresáře hostingu domény, kde se nachází váš e-shop.

 • Skript je ke stažení přímo v aplikaci. Settings > Extensions > Web Push Notifications

 • Pozor si dejte zejména na to, zda má být vaše doména zapsána včetně „www“ či nikoli. Protokol http/https zde nesmí být uveden.
 • Věnujte pozornost doméně, kterou do skriptu použijete – www.domain.com není to samé jako domain.com. Doporučujeme proto pomocí konzole ověřit, co je vráceno jako hodnota self.location.hostname a to ve skriptu nastavit do podmínky.
  • Jednoduše na svém webu otevřete konzoli a vložíte výše zmíněnou hodnotu. Konzole vám následně ukáže vaši doménu.

 

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 15 listopadu, 2022

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat