Doručitelnost

This post is also available in: Angličtina Polský

V tomto článku se dozvíte důležité informace o nedoručených e-mailech, co je může způsobovat a jak tento problém řešit a předcházet mu.

Co se může stát s vaším e-mailem

Po vytvoření e-mailové distribuce budou vaše e-maily na cestě k příjemci procházet různými fázemi. Pojďme se podívat na tyto jednotlivé fáze a na nežádoucí situace, které mohou nastat a ovlivnit doručitelnost vašich zpráv.

Odeslání

 • Většina e-mailů bude úspěšně odeslána, ale některé e-maily mohou být přeskočeny, například kvůli nesprávnému formátu e-mailu.
 • Vrácený e-mail způsobený neplatnou doménou.
  • Tento problém může nastat, pokud na doméně příjemce chybí MX záznam. Samba neodhlásí příjemce trvale, protože může jít jen o dočasný problém se MX záznamem.

Doručení

 • Ze všech úspěšně odeslaných e-mailů bude většina doručena, ale v této fázi se mohou objevit také Hard & Soft bounce - na ty se v tomto článku zaměříme podrobněji.
 • Můžete být také zablokováni. To znamená, že vaše odesílací adresa byla konkrétním příjemcem zablokována a v takovém případě dojde k soft bounce.

E-mailová schránka

 • Při doručení může váš e-mail spadnout do schánky zákazníka nebo může:
  • Být zařazen do Spamové složky - v tomto případě byl váš e-mail vyhodnocen jako spam (nevyžádaná reklama).
  • Spadnout do Spamové pasti - spamové pasti jsou e-mailové adresy, které používají poskytovatelé internetových služeb (ISP) a provozovatelé blokovacích seznamů k identifikaci odesílatelů, kteří nedodržují osvědčené e-mailové postupy. E-mailové adresy spamových pastí mohly být kdysi legitimní, ale nyní jsou opuštěné nebo neplatné. Pokud vaše e-maily padají do velkého množství spamových pastí, může to výrazně poškodit vaši "pověst".

Otevřený / Neotevřený e-mail

Jak pravděpodobně předpokládáte, v této poslední fázi může být váš e-mail buď otevřen, nebo neotevřen a v obou případech může být na váš e-mail kliknuto, nebo nekliknuto. Další možné interakce příjemce s vaší zprávou jsou následující:

 • Odhlášení odběru - zákazníci mají možnost odhlásit se z distribuce e-mailů pomocí:
  • Svého účtu na vašich webových stránkách
  • Prostřednictvím odkazu pro odhlášení v e-mailu

Můžete je také odebrat ručně v části Správa kontaktů v aplikaci Samba. Pokud dojde ke změnám v nastavení odběru e-mailů, bude se Samba vždy chovat podle nejaktuálnějších informací v zákaznickém feedu v parametru NLF_TIME.

 • Nahlášení - pokud některý z příjemců z nějakého důvodu označí váš e-mail jako SPAM, Samba ho automaticky odhlásí z distribuce.

Abyste se vyhnuli označení vašeho e-mailu jako spamu, doporučujeme posílat více personalizovaný obsah a zajistit, aby byl odkaz "Odhlásit odběr" v e-mailu snadno k nalezení.

E-maily zákazníků, kteří nahlásili váši zprávu, najdete v části Aktivita v přehledu kampaně.

Vrácené E-maily

K vrácení e-mailu dochází, když se e-mailovou zprávu nepodaří doručit na adresu příjemce.

V důsledku toho se vrátí tzv. „return to sender“ zpráva (známá také jako SMTP Reply), která se odešle z e-mailového serveru příjemce s podrobnějším vysvětlením vrácení zprávy.

Existuje mnoho různých možností, proč dochází k vrácení e-mailů. Při odesílání e-mailu můžete narazit na dva typy vrácení:

 1. Hard bounce
 2. Soft bounce

Hard bounce

„Hard bounce“ znamená, že zpráva je nedoručitelná z nějakého nezměnitelného, trvalého důvodu.

Obvyklé příčiny hard bounce jsou:

 • Neplatná e-mailová adresa
 • Neexistující server příjemce
 • Chybně napsané jméno domény apod.

Samba automaticky zastaví další pokusy o doručení zprávy a odhlásí daného příjemce z distribuce.

Soft bounce

Soft bounce znamená, že zprávu nelze doručit z důvodu nějakého dočasného problému.

Problému jako jsou např:

 • Plná schránka příjemce
  • Pokud dostáváte soft bounce z důvodu plné schránky příjemce, je to známka toho, že by se mohlo jednat o neplatný e-mail.
 • Limit spamového fltru
 • Zablokovaná adresa odesílatele
 • Chybějící MX záznam na doméně odesílatele
 • E-mailová zpráva je příliš velká
 • E-mailový server příjemce je mimo provoz
 • Odeslání příliš mnoha zpráv najednou „bez řádného zahřátí

V případech dočasného selhání se Samba bude po určitou dobu pokoušet doručit e-mail pro případ, že se okolnosti změní. Pokud se e-mail bude nadále odrážet, Samba své pokusy zastaví což povede k soft bounce.

Řešení & Prevence

Zvýšení v odražených e-mailech

Hard bounce

Pokud jde o hard bounce, neměli byste v žádném okamžiku odesílání e-mailů zaznamenat náhlý nárůst. Pokud odesíláte na seznam poprvé, aniž byste jej nejprve ověřili, můžete zaznamenat větší míru hard bounce v důsledku faktorů, jako jsou překlepy. 

Chcete-li se jim zcela vyhnout, můžete ověřit stávající seznam a pravidelně odstraňovat hard bounce kontakty z databáze nebo přidat do formulářů funkci double opt-in, která zajistí, že e-maily uživatelů jsou správné. Tím snížíte počet chybných adres a získáte od začátku čistší seznam adresátů a lepší pověst odesílatele.

Soft Bounce

Pokud zaznamenáte zvýšený počet soft bounce, měli byste se nejprve podívat na svůj seznam.  Jeho vyčištění by mělo být vaší hlavní prioritou. Zasílání dobře sestavených a relevantních zpráv angažovaným uživatelům, kteří s tím souhlasí, je nejlepší způsob, jak zlepšit svou pověst. 

Existují případy, kdy máte čistý seznam, řádně jste zahřáli databázi a uživatelé se aktivně zapojují do vašich e-mailů – ale přesto dostáváte vysoký objem soft bounců. Je možné, že se ESP dopustí chyby a nesprávně klasifikuje vaši doménu nebo IP adresu jako rizikovou – v takovém případě má váš ESP k dispozici proces obnovy, který to vyřeší. 

Pro snížení soft bounce můžete také použít dedikovanou IP adresu.

Dedikovaná IP adresa

Nastavení dedikované IP adresy vám umožňuje oddělit reputaci vaší e-mailové komunikace od ostatních uživatelů a tím zajistit lepší doručitelnost, ochranu a také plnou kontrolu.

Pokud se rozhodnete využít dedikovanou IP adresu, Samba se vám v rámci aktivace postará o potřebné „zahřátí“ IP adresy a také její monitoring.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na support@samba.ai a my vám navrhneme ideální konfiguraci pro váš účet a měsíční objem odeslaných e-mailů.

Statistiky doručitelnosti v Sambě

Každý report o kampani obsahuje % a počet vrácených e-mailů, které se zobrazují v části Výkon. Všechny vrácené e-maily jsou uvedeny jako Nedoručené.

Rozdělení

Bližší prozkoumání počtu nedoručených e-mailů vám ukáže informaci o tom, kolik nedoručených e-mailů pochází ze Soft a kolik z Hard bounce.

Business Insight

S naším placeným doplňkem Business Insight můžete ještě lépe vyhodnocovat výkonnost svého e-shopu v systému Samba. Zejména v případě e-mailů využijete modul pro sledování doručitelnosti. Zde si můžete prohlédnout a prozkoumat, jak se vaše doručitelnost vyvíjela v čase.

This post is also available in: Angličtina Polský

Upraveno 6 června, 2024

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat