Dashboard

This post is also available in: Angličtina

V tomto článku se podíváme na dashboard Samby. Ukážeme si, jaké informace můžete z Dashboardu zjistit a jak vyhledávat konkrétní výsledky.

Celý dashboard se skládá ze 4 sekcí:

 1. Shrnutí

 2. Návratnost

 3. Jednorázové kampaně

 4. Automatizace

Každá z těchto sekcí vám poskytne důležité informace o fungování a výkonu jak vašeho obchodu, tak Samby.

Výsledky, které vám dashboard zobrazuje, jsou za vámi zvolené období. Časové rozpětí můžete nastavit vždy v pravém horním rohu.

Shrnutí

Úvodní strana dashboardu zobrazuje celkové statistiky o výkonu obchodu a výkonu marketingu.

Výkon obchodu

Zde se promítají data, která Samba získává z vašich datových feedů.

Můžete tu zjistit celkové tržby vašeho e-shopu, počet provedených objednávek či počet nově zaregistrovaných zákazníků.

Předchozí období

Samba vám také zobrazí procentuální porovnání s předchozím obdobím. Délka porovnávaného období se rovná aktuálně zobrazenému období výsledků.

Pomocí grafu si můžete zobrazit vývoj těchto statistik v čase, společně s hodnotovým rozpadem za jednotlivé časové úseky.

Výkon marketingu

Výkon marketingu zobrazuje data získaná z Google Analytics.

V této části se zobrazují statistiky marketingových nástrojů Samby. 

Nalézt zde můžete celkové tržby, počet objednávek, průměrnou hodnotu objednávky a také konverzní poměr. U každé z těchto položek lze také zobrazit rozpad na Last & Assisted Click a Webovou personalizaci.

Následný graf zobrazuje denní výkon jednotlivých kampaní, které v Sambě využíváte.

Další částí dashboardu je sekce návratnosti. Zde naleznete výkonnostní přehledy  jednotlivých funkcí v rámci Automatizace a Jednorázových kampaní.

U každé z funkcí naleznete tržby, které vám daná funkce vygenerovala, spolu s celkovým počtem objednávek. Ani zde nechybí rozpad na Last & Assisted Click.

Jednorázové kampaně

V této sekci naleznete rozcestník na detailní statistiky e-mailových kampaní, push kampaní a SMS kampaní spolu se základním zobrazením celkového počtu odeslaných zpráv a vygenerovaných tržeb.

E-mailové kampaně

V detailním zobrazení statistik e-mailových kampaní můžete v horní části nalézt informace o:

 • Počtu odeslaných e-mailů
 • Počtu otevřených e-mailů
 • Počtu prokliknutých e-mailů
 • Počtu odhlášených e-mailů
 • Celkovém konverzním poměru
 • Celkových tržbách

Odeslané kampaně jsou následně zobrazené v tabulce s detailním rozpadem na jednotlivé kampaně a další detailní statistiky jako Typ kampaně, Datum odeslání, Počet objednávek či UTM.

Push kampaně

V detailním zobrazení statistik push notifikací můžete v horní části nalézt informace o:

 • Počtu doručených notifikací
 • Počtu prokliknutých notifikací
 • Počtu zavřených notifikací
 • Celkovém konverzním poměru
 • Celkových tržbách

Odeslané kampaně jsou následně zobrazené v tabulce s detailním rozpadem na jednotlivé kampaně a další detailní statistiky jako Datum odeslání, Počet zacílených zákazníků, Počet omezených zákazníků, Počet objednávek či UTM.

SMS kampaně

Odeslané SMS kampaně jsou zobrazené v tabulce s detailním rozpadem na jednotlivé kampaně a tyto detailní statistiky:

 • Název kampaně
 • Datum odeslání
 • Počet odeslaných SMS
 • Počet selhaných SMS
 • Počet omezených SMS

Automatizace

Sekce Automatizace vám stejně jako Jednorázové kampaně zobrazí detailní statistiky jednotlivých kampaní v rámci automatizovaných funkcí Samby. Vrchní rozcestník odkazuje na detailní statistiky flow kampaní, triggerů, uvítacích kampaní a webové personalizace spolu se základním zobrazením celkového počtu odeslaných zpráv a vygenerovaných tržeb.

Flow kampaně

V detailním zobrazení flow kampaní naleznete výpis všech vašich flow kampaní spolu s celkovým počtem odeslaných zpráv a vygenerovaných tržeb pro každou kampaň.

Kampaně lze dále rozkliknout do detailu, ve kterém se vám zobrazí rozpad na jednotlivé komunikační uzly, jenž lze ve flow kampaních použít (E-mail, Push notifikace, SMS).

Pro každý komunikační uzel jsou následně zobrazeny detailní výkonnostní statistiky.

Statistiky zobrazené v rozpadu jednotlivých druhů uzlů jsou celkové statistiky ze všech uzlů daného typu použitých v rámci dané flow kampaně.

Triggery

V případě triggerů se vám zobrazí stejné detailní statistiky, jaké mají například Jednorázové e-mailové kampaně. U každé kampaně tedy uvidíte Počet odeslaných e-mailů, Open rate, CTR, Tržby atd.

Pomocí check boxů můžete ovlivnit výběr aktuálně zobrazovaných typů triggerů.

Uvítací kampaně

Statistiky uvítacích kampaní vám dají představu o výkonu a fungování vašeho welcome popupu.

Zjistit zde můžete například kolikrát se váš popup zobrazil zákazníkům, kolik vám přivedl nových zákazníků, ale také podrobné statistiky uvítacích e-mailů.

Webová personalizace

Ať už si vytvoříte widget webové personalizace v Sambě nebo vlastní, na který následně pouze zavoláte naši personalizaci, Samba vám vždy zobrazí, jak si vaše personalizace vede.

U každého widgetu tak můžete zjistit:

 • Imprese: kolika zákazníkům se váš widget zobrazil
 • Prokliknuto: kolik zákazníků kliklo na váš widget
 • Objednávky: počet provedených objednávek
 • Tržby

Pokud se zákazník proklikne do detailu produktu a do sedmi dnů jej zakoupí, přičte Samba cenu objednávky do obratu dané widgety.

Export

Přímo z dashboadu je také možné vytvořit si export statistik vašich kampaní. V rámci následujících sekcí dashboardu naleznete v pravém dolním rohu možnost stáhnout si export ve formátu CSV.

 • E-mailové kampaně
 • Push kampaně
 • SMS kampaně
 • Flow kampaně
 • Triggery

Při exportování vašich statistik z dashboardu se bere do úvahy, jak aktuálně vybraný časový rámec, tak také případné vyhledávání podle jména.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 17 července, 2023

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat