Push kampaně

This post is also available in: Angličtina

Integrace Push notifikací

Pro úspěšné odeslání push kampaní je nejprve třeba mít službu nastavenou dle návodu k integraci push notifikací.

Typy kampaní

Jednorázové Push kampaně

 1. Využijte panelu „Push notifikace“ v levém menu Samby.
 2. Zvolte „Nová Push notifikace“ a vytvořte notifikaci dle požadovaných údajů.
 3. Po spuštění notifikace budou moci zákazníci oznámení přijímat – samozřejmě za předpokladu, že se k odběru oznámení sami přihlásí.

Flow kampaně

Využijte akci „Push notifikace“ během vytváření flow kampaně dle tohoto návodu.

Vlastnosti push notifikace

Velký obrázek

Do Push notifikace lze v podporovaných prohlížečích vložit tzv. „Velký obrázek“, pokud splňuje následující vlastnosti:

 • Velikost: min. 360x180px, běžně 512x256px, 1440x720px
 • Poměr stran: 2:1
 • Formát obrázku: .jpg, .png

Toto podporuje aktuálně pouze prohlížeč Chrome, Opera a Edge.

Doba zobrazení zprávy

Push notifikace je automaticky nastavena tak, aby byla uživateli zobrazena, dokud neprovede nějakou akci (zavření zprávy, proklik).

Toto podporuje aktuálně pouze prohlížeč Chrome, Opera a Edge.

Encodování speciálních znaků v URL odkazu

Aktuálně jsou v URL odkazu podporovány jen znaky dle oficiální specifikace RFC 3986. Pokud chcete vložit jiné speciální znaky, je třeba je encodovat (tj. nahradit) dle např. této převodní tabulky.
Například pro nahrazení hranatých závorek se použije následující:

 • [ –> %5B
 • ] –> %5D

Tj. adresa https://www.example.com?param=value[1] se změní na https://www.example.com?param=value%5B1%5D.

Vyhodnocení push notifikací

U každé Push kampaně jsou k dispozici následující statistiky:

 • Zacíleno
  • Zprávy doručené na push servery poskytovatelů, kteří dále předávají zprávy odběratelům.
 • Odesláno poskytovatelem
  • Zprávy úspěšně doručené poskytovatelům, kteří dále předávají zprávy odběratelům. Servery pro push notifikace provozují například Google, Apple, Microsoft nebo Mozilla.
 • Doručeno
  • Zprávy přijaté prohlížečem v odběratelově zařízení.
 • Selhané
  • Zprávy, které nebyly doručeny kvůli zrušeným odběrům nebo nepředvídaným okolnostem, jako například dočasný problém na serverech poskytovatelů push serveru.
 • Omezeno
  • Uživatelé přihlášení k push notifikacím, kterým zpráva nebyla odeslána, protože byli v poslední hodině osloveni jinou Vaší push notifikací.
 • Prokliknuto
  • Počet push notifkací se zaznamenaným proklikem.
 • Zavřené
  • Počet push notifkací, které byly zavřeny uživatelem.
 • Konverze
  • Počet objednávek a velikost tržeb na základě Google Analytics atribučních modelů.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 27 května, 2022

Byl pro vás tento článek užitečný?