Trigger Opuštěný košík

This post is also available in: Angličtina Polský

Opuštěný košík je speciální mailingová kampaň (trigger e-mail), která zákazníkovi připomene jeho nedokončenou objednávku. Jedná se o jednu z nejvýkonnějších automatizovaných kampaní, jejíž konverzní poměr se obvykle pohybuje mezi 20-30%, protože obsahuje konkrétní produkty, o které měl zákazník zájem.

Funkční trackování

Před použitím triggru opuštěný košík se ujistěte, že je SmartPoint zcela integrován s funkční metodou cartInteraction. V případě potřeby zkontrolujte svůj SmartPoint zde

Trigger opuštěný košík má z hlediska odeslání nejvyšší prioritu, tj. bude odeslán, i když zákazník již daný den obdržel newsletter.

Vytváření šablon

Všechny šablony můžete vytvořit od začátku, ale mějte na paměti, že tato trigger šablona musí být určitého typu: opuštěný košík. Více informací o typech šablon naleznete zde

Doporučujeme vám použít připravenou výchozí šablonu Opuštěný košík, kterou naleznete v části Triggery → Opuštěný košík → Správa šablon → Vytvořit novou šablonu nebo v sekci Assets. Stačí šablonu přizpůsobit designu vašeho e-shopu, zkontrolovat odkazy a změnit text, ale zástupné místa produktů ponechte nedotčené – při odeslání kampaně budou automaticky nahrazeny konkrétními produkty.

Výchozí struktura šablony Drag & Drop

Výchozí šablona pro opuštěný košík v Sambě obsahuje až 4 produkty, tzv. hero produkty,  které zákazník zanechal v košíku. Pokud v něm zůstaly více než čtyři produkty, v e-mailu se zobrazí pouze 4 nejnovější nebo nejdražší (v závislosti na nastavení viz dále). Naopak pokud zákazník zanechá v košíku pouze jeden produkt, bude v e-mailu zobrazen pouze jeden produkt.

Kromě toho jsou zde dva bloky s personalizovanými produkty, které by mohly zákazníka zajímat. Tato doporučení mohou výrazně zvýšit pravděpodobnost konverze zákazníka a váží se k produktu v košíku na prvním místě:

 • Personalizované substituty: Jedná se o produkty s podobnými vlastnostmi jako produkt v košíku.
 • Personalizované komplementy: Jedná se o produkty, které se dobře kombinují s produktem v košíku.

Obecné informace o editoru Drag & Drop naleznete zde a další informace o zástupných místech, kterým se také říká merge tagy, naleznete zde.

Předpřipravené kolekce

Každý účet má od nás předpřipravené kolekce s hotovými produktovými bloky pro snadnou přípravu šablony. Tyto řádky najdete buď ve Správci kolekcí, nebo přímo v Drag&Drop šablonovém editoru.

Strategie a struktura opuštěného košíku

Před vytvořením této kampaně doporučujeme promyslet strategii a zacílení na zákazníky. Kampaň může být jednoduchá s jedním krokem nebo se může skládat z více navazujících kroků v různých intervalech, včetně segmentace zákazníků nebo produktů. Zde je několik příkladů možných struktur: 

Základní strategie s jednou kampaní a jedním krokem

Začněte s tímto jednoduchým nastavením, které vyžaduje pouze jednu šablonu a zaměřuje se na celé vaše publikum. E-mail se odešle, když položka zůstane v košíku po jedné hodině nečinnosti zákazníka. 

 1. Vyberte možnost „Nová kampaň“ a nastavte prodlevu o trváni jedné hodiny:
  This image has an empty alt attribute; its file name is abandoned-cart-trigger-snimka-obrazovky-2022-01-18-o-15.50.19.png
 2. Po stisknutí tlačítka „Pokračovat“ klikněte na „Přidat krok“:
  This image has an empty alt attribute; its file name is abandoned-cart-trigger-snimka-obrazovky-2022-01-18-o-15.53.07.png
 3. V části Cílení jsou všechny úpravy volitelné:
  • Hodnota košíku: Nastavte konkrétní hodnotu košíku pro segmentaci publika.
  • Košík obsahuje produkty: Lze nastavit pravidla na obsah košíku, pro který má být kampaň spuštěna. Při segmentaci podle kategorie produktů, značky nebo jiných kritérií lze pak podle toho šablonu a předmět emailu odpovídajícím způsobem upravit. 
  • Zákaznický filtr: Použijte jej k cílení na segmenty zákazníků na základě vybraných kritérií. 
  • Náhled audience: Zjistěte, kolik zákazníků něco zanechalo v košíku v reálném čase. Zobrazí se zde zákazníci, kteří aktuálně splňují nastavení prodlevy nečinnosti košíku (např. cca 10 minutové okno pro zákazníky, kteří opustili košík před 1 hodinou).
 4.  V části Nastavení e-mailu vyplňte následující údaje:
  • Předmět
  • Záhlaví e-mailu
  • Šablona e-mailu
  • Poslat jako hero produkt – vyberte kritéria pro třídění produktů ponechaných v košíku a zobrazených v šabloně e-mailu.
   • Nejvyšší cena – nejdražší produkt bude na první pozici
   • Poslední interakce – produkt, který byl do košíku přidán naposledy, bude na první pozici
  • UTM parametry

Až bude vše připraveno, odešlete testovací e-mail a zkontrolujte nastavení.

Testovací email

Pokud se aktuálně nenachází žádný zákazník v 10 minutovém okně splňující definici kampaně, jsou do šablony vloženy jen zástupné obrázky a texty pro produkty. Odesílání testovacích emailů pro opuštěný košík v současné době nepodporuje použití ID zákazníka pro otestování konkrétní podoby emailu pro dané ID.

Nyní budete moci tuto verzi „Uložit a zavřít“ pro pozdější použití nebo ji ihned „Aktivovat“.

Po aktivaci bude kampaň vypadat takto:

Strategie se třemi kampaněmi a jedním krokem

Doporučujeme cílit na zákazníka více než jednou. Můžete například vytvořit 3 kampaně, jednu po hodině, druhou po 24 hodinách a třetí po 72 hodinách. Pokud zákazník dokončí objednávku po prvním e-mailu nebo provede další úpravy ve svém nákupním košíku, ostatní kampaně ho nebudou obtěžovat. Šablony mohou být stejné, nebo můžete zahrnout různé vizuály, znění nebo propagační akce, abyste oslovili různé zákazníky.

Strategie se třemi kampaněmi a více kroky

Každá kampaň může obsahovat buď jeden obecný krok zaměřený na všechny zákazníky, nebo můžete ke každé kampani přidat další konkrétní kroky. Vzhledem k principu propadávání audience doporučujeme, abyste do „vrchní“ části kampaně zařadili nejkonkrétnější kritéria týkající se produktu nebo publika a do „spodní“ části kampaně by měl být zařazen obecný krok, který podchytí zbytek publika.

 1. Odesílání po 1 hodině, zahrnuty tři kroky 
 2. Odeslání po 24 hodinách, jeden krok
 3. Odeslání po 72 hodinách, jeden krok

Chcete-li upravit pořadí kroků, klikněte na „Nastavení“:

This image has an empty alt attribute; its file name is trigger-opusteny-kosik-snimka-obrazovky-2022-01-19-o-9.59.39.png

Přetažením upravte pořadí kroků, jak je vidět zde:

Pokud jste připravili jednu kampaň o třech krocích, můžete ji snadno duplikovat. Stačí jen zvolit jiný časový interval. Přidání dalšího kroku je možné i zde:

Frekvence zasílání kampaně

Toto nastavení určuje, po kolika dnech může být danému zákazníkovi zaslána série kampaní na opuštěný košík znovu, pokud v něm opět něco zanechá.

U kampaní s více kroky a delšími intervaly se doporučuje delší minimální prodleva, u kampaní s jedním krokem může být vhodná kratší prodleva v závislosti na intervalu samotné kampaně. Výchozí hodnota je 7 dní.

Kontrola výkonu

Výsledky kampaně můžete pravidelně kontrolovat na ovládacím panelu na záložce Automatizace:

This post is also available in: Angličtina Polský

Upraveno 5 června, 2024

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat