Trigger Opakované objednávky

This post is also available in: Angličtina

Kampaň opakovaných objednávek zejména oceníte pro rychloobrátkové zboží (FMCG) jako jsou léky, potraviny, krmivo pro psy nebo softwarové licence. Tento trigger automaticky vytvoří a odešle e-mail, který zákazníkovi připomene, že nastal čas pro doplnění zásob.

Funkční datové propojení

Před použitím triggeru opakovaná objednávka se ujistěte, že máte v pořádku naintegrované všechny datové feedy.

Trigger bude odeslán každému zákazníkovi v den, který spadá „do N dnů před a N dnů po predikované spotřebě“ s ohledem na nastavení „Frekvence rozesílání“ viz dále.

Samba nejprve předpoví období spotřeby na základě historie nákupů daného zboží a tendencí podobných zákazníků (v případě dostatku dat se berou v úvahu pouze nákupy specifické pro daného zákazníka). Poté je každý zákazník individuálně analyzován na základě těchto vzorců chování a doby, která uplynula od posledního nákupu produktu zákazníkem. Tím je automaticky předpovězena spotřeba do budoucna.

Při určování spotřeby bereme v úvahu i takové informace, jako je vhodnost konkrétního zboží na základě jeho odhadovaného vhodného stáří, pokud máme tyto údaje k dispozici. V těchto případech vycházíme z věku dětí nebo domácích mazlíčků zakoupených výrobků a využíváme je také k úpravě personalizace výrobků.

Vytváření šablon

Všechny šablony můžete vytvořit od začátku, ale mějte na paměti, že tato trigger šablona musí být určitého typu: Opuštěný košík. Více informací o typech šablon naleznete zde

Doporučujeme vám použít připravenou defaultní šablonu opakované objednávky, kterou naleznete v části Triggery → Opakované objednávky → Správa šablon → Vytvořit novou šablonu nebo v sekci Assets. Stačí šablonu přizpůsobit designu vašeho e-shopu, zkontrolovat odkazy a změnit text, ale zástupné místa produktů ponechte nedotčené – při odeslání kampaně budou automaticky nahrazeny konkrétními produkty.

Výchozí struktura šablony Drag & Drop

Ve výchozím nastavení budou e-maily s opakovanými objednávkami obsahovat až čtyři FMCG výrobky, u kterých se předpokládá, že zákazníkovi brzy dojdou. Pokud je například pro zákazníka relevantní pouze jeden FMCG produkt, v jeho e-mailu se objeví pouze jeden. Pod hlavní sekcí se zobrazí dva automaticky doporučené komplementární produkty, které by mohly zákazníka zajímat. Toto doporučení může výrazně zvýšit šanci na konverzi, pokud zákazník již určité produkty zakoupil nebo vyhledal.

Obecné informace o editoru Drag & Drop naleznete zde a další informace o zástupných místech, kterým se také říká merge tagy, naleznete zde.

Předpřipravené kolekce

Každý účet má od nás předpřipravené kolekce s hotovými produktovými bloky pro snadnou přípravu šablony. Tyto řádky najdete buď ve Správci kolekcí, nebo přímo v Drag&Drop šablonovém editoru.

Strategie kampaně opakovaných objednávek

Základní kampaň s jedním obecným newsletterem

Začněte s tímto jednoduchým nastavením, které vyžaduje pouze jednu šablonu a zaměřuje se na celé vaše publikum. E-mail se zákazníkovi odešle, když se očekává nákup v časovém rozmezí a ve dnech, které definujete. Pokud se pravidelně nakupují více než čtyři položky, budou do kampaně zahrnuty nejčastější a nejdražší položky.

 1. Kliknutím na tlačítko „Nová kampaň“ přidáte do kampaně newsletter.
  This image has an empty alt attribute; its file name is repeated-orders-trigger-snimka-obrazovky-2022-01-21-o-14.36.25.png
 2. Cílení a rozesílání:

  Vyberte časové rozmezí ve dnech pro odeslání e-mailu zákazníkům podle vašich preferencí:

  • Časové rozmezí před očekávanou spotřebou (např. před 4 dny a před 1 dnem).
  • Časové rozmezí po očekávané spotřebě (např. po 1 dni a po 3 dnech).
  • Časové rozmezí před a po předpokládané spotřebě (např. před 4 dny a po 3 dnech). 

  Pro kratší intervaly spotřeby zvolte kratší rozsah a naopak. První limit musí časově předcházet druhému limitu, tj. nelze nastavit například „od před 1 do před 4“ nebo „od po 1 do před 1“. Musí to být „od před 4 do před 1“ nebo „od před 1 do po 1“. Doporučujeme používat „od před 5 dny do po 5 dnech“.

  Pokud nechcete rozesílat poštu o víkendech a podobně, vyberte konkrétní dny v týdnu.  

  Zákaznický a produktový filtr jsou volitelná nastavení → klikněte na tlačítko Pokračovat. Pokud máte v kampani pouze jeden newsletter, doporučujeme ponechat oba filtry nepoužité.

 3. V části Informace o e-mailu vyplňte předmět, záhlaví, vyberte připravenou šablonu a vyplňte kód kampaně UTM. Můžete také přidat vlastní parametry, abyste tuto kampaň snáze našli v nástroji Google Analytics. Nyní budete moci tuto verzi „Uložit a zavřít“ na později nebo ji rovnou „Aktivovat“.
 4. Dále můžete přizpůsobit Čas odeslání a Frekvenci odesílání této kampaně. 
  • Čas odeslání – tento typ kampaně se odesílá denně v zadaný čas.
  • Frekvence rozesílání
   • Toto číslo určuje, po kolika dnech může být danému zákazníkovi znovu zaslána kampaň s opakovanou objednávkou, pokud je u něj předpokládána spotřeba jiného produktu nebo je stále splněna podmínka časového rozsahu aktuálně předpokládané spotřeby produktu.
   • Výchozí hodnota je 5 dní

This image has an empty alt attribute; its file name is trigger-opakovane-objednavky-chrome-capture-28.gif

Příklad

 • Samba předpovídá, že zákazníkovi dojde šampon na vlasy 6. června.
 • Nastavme frekvenci odesílání na 5 dní a časový rozsah na 5 dní před a 5 dní po.
 • První e-mail může být zákazníkovi doručen 1. června, poté 6. června a znovu 11. června, pokud si zákazník mezitím nekoupí šampon na vlasy.
 • Pokud by však zákazník již 1. června obdržel jinou e-mailovou kampaň, první e-mail by byl zákazníkovi doručen až 2. června, poté 7. června a poté již ne.

Aktivovaná kampaň vypadá následovně:

Pokročilá kampaň s více newslettery

Pokud chcete zacílit na různé segmenty publika s více personalizovanou šablonou, můžete to udělat přidáním dalšího newsletteru do kampaně, jako je tato:   

 1. Zvolte Nová kampaň
 1. Cílení a rozesílání
  1. Zákaznický filtr – filtrování publika podle zákaznických filtrů.
  2. Produktový filtr – vyberte konkrétní produkty, u kterých se předpokládá, že vašim zákazníkům dojdou.
This image has an empty alt attribute; its file name is trigger-opakovane-objednavky-snimka-obrazovky-2022-01-21-o-17.34.31-1.png

Postupujte podle výše uvedených kroků 3. a 4. v základním nastavení kampaně. Do této kampaně můžete přidat další newslettery se specifickými kritérii, ale vzhledem k propadu audience doporučujeme, abyste do „vrchní“ části kampaně zařadili nejkonkrétnější kritéria týkající se produktu nebo publika a do „spodní“ části kampaně by měl být zařazen obecný krok, který podchytí zbytek publika.

Pořadí newsletterů můžete měnit jednoduchým přetažením:  

Kontrola výkonu

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 26 dubna, 2022

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat