Průvodce přidáním produktů

Než začnete...

V tomto návodu nenajdete informace o vkládání produktů do editoru šablon Picasso.

Typy šablon

Samba Drag & Drop editor využívá 5 typů šablon, a to konkrétně:

  1. Segmentace
  2. Personalizace
  3. Opakované objednávky
  4. Opuštěný košík
  5. Nákupní zájem

Pro připomenutí: Picasso editor není kompatibilní se šablonami typu Drag & Drop. Picasso šablony (a Picasso editor) využívají odlišnou logiku pro přidávání produktů a pro správu šablon obecně.

Změna typu šablony

Typ šablony lze změnit i poté, co je šablona vytvořena. Předtím, než typ šablony změníte, si zkontrolujte, že šablona obsahuje relevantní Merge Tagy pro typ šablony, který se chystáte zvolit – v opačném případě můžete narazit na chyby.

Konverze mezi HTML a Drag & Drop šablonou

Pamatujte, že HTML šablony nelze editovat v Drag & Drop editoru, protože byly vytvořeny v jiných editorech, které nejsou s tímto editorem kompatibilní. Převedení Drag & Drop šablony na HTML je nevratné a nebude možné jí převést zpět.

 

Vkládání personalizovaných produktů

Pro využití produktové personalizace musíte použít tzv. dynamické merge tagy.

Merge Tagy v šabloně pro vkládání produktů

Které Merge Tagy máte v šabloně použít? Vše záleží na typu šablony. Samba využívá 5 typů Merge Tagů, konkrétně:

1/ Segmentační šablona žádné Merge Tagy pro vkládání produktů nepoužívá

2/ Merge Tagy personalizované šablony

3/ Každý Trigger má mírně odlišné Merge Tagy:

     3a/ Opuštěný košík

     3b/ Nákupní zájem

     3c/ Opakované objednávky

Přidávání Produktů obecně

Algoritmus Samby v rámci personalizace automaticky vloží produkty do odesílaného e-mailu zákazníkovi. Jak se Samba dozví, kam přesně má v šabloně produkty vložit?

Samba používá pro reprezentaci jednotlivých produktů unikátní proměnné, které slouží pro zobrazení produktových míst v šabloně. Těsně před odesláním konkrétnímu zákazníkovi jsou tyto proměnné automaticky nahrazeny (odkazem k obrázku, odkazem na produkt, jeho názvem a popisem). Tyto proměnné nazýváme Merge Tagy a musí být použity ve správném formátu – vypadají například takto: {{merge_tag_priklad}}. Proměnné využívají dvojitou závorku, aby bylo viditelné, kde definice proměnné začíná – {{ a kde končí – }}.

Přidání Merge Tagů pro Produkty

Existuje několik možností, jak Merge Tagy přidat do šablony. 

1/ Vložíte, resp. vepíšete je ručně. Na to je potřeba detailnější znalost těchto tagů, resp. jaké mohou být použity a do jakého typu šablony patří. V sekci pod tímto článkem naleznete téma věnované rozdílům mezi tagy jednotlivých typů šablon a kdy se které používají.

2/ Vyberete je z menu Merge tagů.

This image has an empty alt attribute; its file name is adding-products-guide-mustache-context.gif
 
 

 

3/ Pokud má specifický Merge Tag obsahovat odkaz, můžete jej vybrat z tzv. Special links (speciální odkazy).

Níže naleznete seznam atributů, kterými můžete nahradit běžné prvky vzhledu šablony. Merge Tagy jsou pak po uložení automaticky nahrazeny daty z datových feedů.

 • Title – Název produktu či jeho varianty.
 • Price – Aktuální cena či cena po slevě.
 • Price Before – Cena produktu před slevou.
 • URL – Odkaz (cesta) k produktu na Vašem e-shopu.
 • Image – Alternativní text, který se použije, pokud se z nějakého důvodu nepodaří načíst obrázek, či se v odeslaném e-mailu nezobrazí.
 • Description – Popis produktu.
 • Brand – Název značky produktu.

Tyto prvky označují potřebné minimum pro zajištění správného chování. Další využitelné prvky jsou popsány ve specifikacích konkrétní šablony níže.

Obrázky produktů a jejich zástupná místa

Zástupná místa (resp. „Placeholders“, viz níže) označují místo a velikost obrázku, kde se bude nacházet výsledný vnořený produkt.

Velikost obrázku a ID produktu lze upřesnit skrze panel nastavení (v editoru po pravé straně).

URL odkazy zástupných míst musí být zkopírovány a upraveny v závislosti na vkládaném produktu (a velikosti jeho obrázku).

Best Practice Tip

Nejrychlejší cestou, jak začít pracovat s atributy týkající se produktů (skrze zástupná místa a Merge Tagy) je využít již předpřipravenou šablonu (s již obsaženými Merge Tagy).

Viditelnost produktových atributů

Některé produktové atributy nemusí být specifikovány ve Vašem datovém feedu. Například ne každý produkt je ve slevě, či jej takto můžete mít jen dočasně. Pokud se produkt nakonec zlevní, doporučujeme spíše zobrazit původní cenu před slevou. 

Na toto lze použít další Merge Tag, který hodnotu zobrazí pouze v případě, že v datovém feedu existuje. V příkladu výše vidíte situaci, ve které je produkt v současnosti zlevněný.

V rámci úpravy těchto tagů je také potřeba použít otevírací (#) a uzavírací (/) prvky. Níže naleznete praktický příklad těchto prvků.

{{#main_product_price_before}}

Zde bude informace o produktu, která splňuje tyto podmínky, tj. například 3,456czk

{{/main_product_price_before}}

Co se příkladu týče: Cokoliv, co se nachází mezi Merge Tagy {{#main_product_price_before}} a {{/main_product_price_before}} bude viditelné jen v případě, že existuje hodnota pro main_product_price_before.

Toto lze aplikovat na jakékoliv Merge Tagy v jakémkoliv typu šablony.


Před odesláním

Je dobré zkontrolovat, zda je šablona validní. Může nastat několik problémů.

Duplikáty a chybějící hodnoty

Ujistěte se, že proměnné u Merge Tagů nejsou totožné. Merge Tagy se stejnými názvy budou obsahovat ve výsledném e-mailu stejné hodnoty. Zároveň myslete na to, že přidání {{product2_title}} k názvu Produktu 1 může být při kontrole matoucí.

Toto varování můžete samozřejmě ignorovat, pokud víte, co děláte (pokud se například jedná o Váš záměr). Občas se stejný název opravdu používá (například v úvodním odstavci) – pak je vše v pořádku.

Náhled před odesláním

Odešlete si testovací e-mail na Vaši vlastní e-mailovou adresu, abyste si zkontrolovali, že je šablona validní. Berte, prosím, na vědomí, že produkty, které se Vám do mailu dosadily, byly dosazeny na základě našeho A.I. algoritmu.

V režimu náhledu se na šablonu můžete také podívat v zobrazení mobilního telefonu (mimo počítačového zobrazení).

 

Přidání statického produktu

Atributy konkrétního produktu lze přidat pouze ručně. Momentálně pracujeme na jednoduchém rozhraní, které umožní přidat produkty včetně popisu, obrázku a odkazů jen na pár kliknutí.

Aktuální informace o přidání statických, konkrétních produktů do šablony naleznete pod tímto odkazem (v anglickém jazyce).

 

This post is also available in: English (Angličtina)

Upraveno 9 dubna, 2021

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat