Powitanie klienta (po imieniu w formie wołacza)

This post is also available in: Czeski Angielski

W Sambie masz możliwość automatycznego pozdrowienia klienta w formie wołacza, aby jeszcze bardziej spersonalizować swoje wiadomości.

Samba automatycznie wywoła imię odbiorcy w wołaczu dla wszystkich odbiorców, którzy mają je przypisane do swojego konta, pod warunkiem że to imię znajduje się w bazie imion Samby. Jeśli zaś klient podał imię, którego w bazie nie ma, to Samba może wstawić w to miejsce ogólne powitanie, nie wykorzystujące imienia. 

Obecnie możesz używać zweryfikowanego zwrotu grzecznościowego dla następujących krajów: AT, CH, CZ, DE, HU, PL, RO, SK. W przypadku innych języków, takich jak angielski, w których nie występuje odmiana wołacza, możesz po prostu użyć imienia klienta (patrz podstawowe parametry klienta w szablonie).

Dowiedz się więcej o pracy z tym atrybutem w poradniku poniżej:

Jak użyć zwrotu grzecznościowego w szablonie wiadomości e-mail

W pierwszej kolejności otwórz edytor przy tej wiadomości email, którą chcesz zmodyfikować, a następnie przejdź do edycji pola tekstowego, które chcesz dostosować. Tam dodaj następujący kod:

{{customer_custom_param_Salutation}}

W docelowym mailu, w miejscu wstawionego tagu, system wygeneruje jedną z poniższych wartości:

  1. Imię klienta odmienione w formie wołacza – na przykład „Janie” dla imienia klienta „Jan”.
  2. Nic – w przypadku błędnego lub nierozpoznanego imienia.

Parametr ten możesz wkleić również bezpośrednio do tematu swoich wiadomości email.

Scenariusze w szablonie

Jeśli szablon nie wyglądał dobrze bez wypełnionego powitania, możesz obsłużyć takie przypadki bezpośrednio w szablonie, tworząc 2 scenariusze w następujący sposób (zobacz składnia Mustache.js):

{{#customer_custom_param_Salutation}}
Cześć {{customer_custom_param_Salutation}}
{{/customer_custom_param_Salutation}}
{{^customer_custom_param_Salutation}}
Dzień dobry,
{{/customer_custom_param_Salutation}}

Dzięki tej konstrukcji, pierwszym wyborem będzie użycie imienia dla każdego z odbiorcy z osobna, na przykład „Cześć Janie”, jeśli imię odbiorcy to Jan. Wersja z formą w wołaczu zostanie wyświetlona tylko tym osobom, u których Samba rozpoznała imię. Wszyscy inni zobaczą tylko „Dzień dobry”.

Możesz też użyć powitania klienta w wierszu tematu, jednak nie jako preheder text.

Jak segmentować klientów według zwrotów grzecznościowych

W ramach precyzyjnej segmentacji (jeśli na przykład chcesz wyfiltrować wszystkie kontakty z przypisanym wołaczem „Janie”), wybierz filtr Niestandardowy parametr klienta, a następnie jako Parametr, wybierz Salutation (w przypadku imienia Jan, jako wartość wybierz Dokładnie, a w polu tej wartości wpisz „Janie”).

Jeżeli zaś w polu Wartość, wybierzesz „Dowolna wartość”, to zobaczysz listę wszystkich klientów, dla których przypisano imię w formie wołacza. Możesz do tej grupy wysłać do tej grupy wiadomość ze specjalną wersją swojej kampanii. Docenisz to, gdy metoda budowy bezpośrednio w szablonie opisanym powyżej byłaby zbyt trudna lub niemożliwa.

This post is also available in: Czeski Angielski

Zaktualizowano na 30 stycznia, 2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Artykuły powiązane