Autopilot

This post is also available in: Angličtina

Více objednávek, zcela automaticky, a to každý den.

Totální automatizace e-mail marketingu vašeho e-shopu. Autopilot je jednou ze stěžejních funkcí Samby a dovede sám vytvořit e-mailové kampaně, které následně odešle. Z výsledků vyhodnotí, které produkty u zákazníků vzbudily zájem, a které nikoliv. Tím posiluje účinnost každé další kampaně.

Jak? Autopilot chování návštěvníků na vašem e-shopu ve dne v noci analyzuje a hledá nákupní trendy. Tedy zjišťuje, o jaké produkty se zákazníci nejvíce zajímají. Jakmile takovou obchodní příležitost zachytí, sám vytvoří e-mailové kampaně, v nichž zobrazí vhodné produkty a odešle je těm správným zákazníkům. Bez nutnosti jakékoliv akce z vaší strany. Zároveň si však můžete segmentaci upravit dle vlastních preferencí pomocí filtrování. Pojďme projít proces tvorby kampaně od začátku až po odeslání.

Základní přehled

Po otevření záložky Autopilot se zobrazí předpřipravené kampaně.

Nedostatek dat

Pokud místo kampaní vidíte text, který vám sděluje, že se Samba stále učí, je potřeba spustit A.I warm up, nebo rozeslat pár vlastních kampaní, aby se Samba učila a získala potřebné informace o vašich zákaznicích. Také je třeba mít hotovou integraci datových feedů a trackování zákazníků.

Jakmile má Samba dostatek informací a Autopilot vám již předpřipravil kampaně, můžeme se vrhnout na nastavení.

Vlastní kampaň za pomoci Autopilota

Pomocí tlačítka Připravit e-mailovou kampaň

můžete použít nalezené segmenty a doporučené produkty k přímému vytvoření jednorázové e-mailové kampaně. Zde můžete poté kampaň upravit naprosto stejným způsobem, jako jste zvyklí z nastavení Vlastních kampaní (návod ZDE). Použít můžete všechny segmenty nebo jen vámi vybrané.

Pro nastavení kampaní jsou použity stejné parametry, jako kdyby došlo k automatickému nagenerování kampaní při spuštěném Autopilotovi – aplikují se tedy specifické volby dle Letových plánů viz dále. Můžete si tak snadno vyzkoušet Autopilota nanečisto.

Možnosti konfigurace Autopilota

Autopilot pro identifikované segmenty zákazníků automaticky doporučuje vybrané produkty. V rámci nastavení Autopilota lze dále konfigurovat jeho chování:

 • kdy se má odesílat
  • den a čas rozesílky
 • co se má odesílat
  • vzhled emailové šablony
  • sada předmětů a záhlaví emailu
 • na koho se má odesílat
  • konfigurace volby „Cílení na všechny“
  • zákaznické filtry pro omezení zacílené audience

Letové plány

Letové plány umožňují personalizovat více výkon Autopilota tak, aby forma automatické komunikace byla přizpůsobena pro daný segment.

Výchozí letový plán

Pokud chcete nastavení Vlastních letových plánů prozatím přeskočit, postačí nastavit Výchozí letový plán.

Každý identifikovaný segment se typicky vyznačuje zaměřením na specifickou produktovou kategorii ve vaší nabídce, o kterou měli daní zákazníci zájem. Toto označení segmentu Autopilot nazývá dominantní kategorie a je zobrazeno přímo v Přehledu autopilota.

Pro tyto dominantní kategorie lze nastavit Vlastní letový plán (LP, či FP z angl. Flight Plan), který může obsahovat specifické nastavení. To se pak bude aplikovat pro nagenerované kampaně pro příslušný segment tak, aby např. pro segment „Kočky“ byly použity předměty emailu spjaté s produkty pro kočky, např. „To nejlepší pro vaše kočičky z naší nabídky“.

Výchozí letový plán

Výchozí letový plán se použije pro ty segmenty, pro jejichž dominantní kategorii není aktivován žádný vlastní letový plán. Na začátku, když nemáte dosud definované žádné vlastní letové plány, se proto nastavení výchozího letového plánu aplikuje na všechny nagenerované segmenty.

Zde tedy doporučujeme použít obecnou komunikaci vhodnou pro jakýkoli segment. Součástí jeho nastavení jsou stejné parametry jako u Vlastního letového plánu.

Vlastní letové plány

Teoreticky se může jakákoli produktová kategorie ve vašem produktovém katalogu stát jednou pro některý segment dominantní kategorií. Doporučujeme proto pro všechny vaše důležité produktové kategorie nastavit příslušný vlastní letový plán. Pro každou z produktových kategorií lze vytvořit maximálně 1 vlastní letový plán. Aktuálně jsou podporovány pouze kategorie 1. úrovně.

V přehledu připravených segmentů pro daný den můžete rovnou vytvořit Vlastní letový plán pomocí tlačítka Vytvořit vlastní LP, pakliže pro tuto dominantní kategorii ještě neexistuje.

Případně použijte volbu Přidat nový v záložce Letové plány.

Nastavení letových plánů

Aktuálně je možné definovat v rámci letových plánů předměty emailů a také záhlaví. Ostatní parametry jako je emailová šablona jsou zatím společné pro všechny segmenty a nelze je zvlášť konfigurovat.

V detailu nastavení plánu lze změnit dominantní kategorii, na kterou je vázán.

Vlastní letový plán můžete kdykoli Deaktivovat a opět Aktivovat. Po dobu deaktivace bude pro příslušnou dominantní kategorii aplikován Výchozí letový plán.

Nové plány můžete také snadno vytvořit pomocí volby Duplikovat – pak už stačí jen změnit nastavení dominantní kategorie a zbytek nastavení letového plánu se rovnou použije.

Pokud už nechcete vybraný plán využívat, využijte volbu Smazat.

Předměty a záhlaví e-mailů

Využijte předpřipravené sady předmětů, nebo si vytvořte svou vlastní. Autopilot tuto sadu používá pro automatickou tvorbu kampaní. Doporučujeme předměty, které neobsahují název značky, produktu nebo akce.

Do jakéhokoli předmětu lze vložit proměnnou dominantní kategorie {{autopilot_dominant_category}}. Tato proměnná je automaticky v předmětu emailu nahrazena názvem konkrétní dominantní kategorie produktů dle identifikovaného segmentu zákazníků v okamžik generování jednorázové emailové kampaně.

 • Můžete tak snadno vytvořit např. předmět „To nejlepší z kategorie {{autopilot_dominant_category}} právě pro Vás“, který bude ve výsledku vypadat např. takto „To nejlepší z kategorie Kočky právě pro Vás“.

Protože pro Vlastní letové plány lze definovat specifické emailové předměty, má smysl využívat tuto proměnnou zejména pro sadu předmětů ve Výchozím letovém plánu.

Neexistující produktová kategorie

V případě, že pro vámi dříve definovaný vlastní letový plán již neexistuje příslušná produktová kategorie v produktovém feedu, je taková dominantní kategorie označena jako Chybějící. To znamená, že příslušný letový plán nemůže být pro žádný segment aplikován. To se typicky děje, pokud došlo k přejmenování nebo úplnému zrušení kategorie ve vaší nabídce. Doporučujeme takový letový plán upravit, aby byl navázán např. na nově vzniklou produktovou kategorii.

Emailová šablona

Jako emailovou šablona je použita Picasso šablona s vaší výchozí hlavičkou a patičkou. Produkty vybrané pro daný segment jsou automaticky do šablony vloženy a setřízeny tak, aby odpovídaly zájmu daného segmentu zákazníků.

Drag & Drop šablony v Autopilotovi

Aktuálně je možné v Autopilotovi využít pouze šablony typu Picasso. Již brzy bude přidána podpora pro Drag&Drop šablony.

Vzhled

Autopilot střídá mezi vzhledy, které máte uložené v rámci Picasso kampaní. V případě, že chcete použít jen jeden konkrétní,  doporučujeme mít uložený jen jeden vzhled. Jak uložit vzhled?

Hlavička a patička

Pokud jste si doposud nenastavili hlavičku a patičku, systém vás sám vyzve k jejich nastavení.  Autopilot bude vždy odesílat ty hlavičky a patičky, které jste si nastavili jako defaultní. Šablona pak bude dále obsahovat doporučené produkty v závislosti na daném segmentu zákazníků.

Upravovat hlavičku a patičku lze poté v jakékoli e-mailové kampani s Picasso šablonou viz Nastavení výchozí hlavičky a patičky.

UTM parametry

UTM parametry jsou automaticky generovány v tomto tvaru:

 • utm_campaign: náhodný řetězec
 • utm_source: samba
 • utm_medium: email

Den a čas rozesílky

Vybrat můžete nejen čas rozesílky, ale také dny v týdnu, ve které má Autopilot fungovat. Autopilot poté každý aktivní  den o půlnoci nageneruje kampaně na základě výsledků analýzy nákupního chování vašich zákazníků.

Každý den můžete až do času naplánování rozesílky případně nagenerovanou kampaň upravit nebo dokonce vypnout v sekci Jednorázové e-mailové kampaně.

Cílení na všechny

Autopilot vám pomůže udržet kontakt skutečně se všemi vašimi zákazníky. Pomocí volby „Cílení na všechny“ můžete zvolit, jak často má Autopilot zacílit i ty méně aktivní zákazníky.

Zákaznický filtr (volitelné)

Použijte zákaznické filtry např. k vyřazení určitého segmentu vašich zákazníků z cílení kampaněmi Autopilota. K dispozici máte všechny zákaznické filtry, které můžete běžně používat i v ostatních kampaních. Tyto filtry jsou v okamžik generování kampaně v ní automaticky nastaveny.

Spuštění

Stiskněte tlačítko Zapnout Autopilota.

Od zítřejšího dne pak začne Autopilot pracovat za vás.

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 22 dubna, 2022

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat