1. Domů
 2. Extra
 3. Samba API
 4. Export SMS událostí přes API

Export SMS událostí přes API

This post is also available in: Angličtina

Pomocí tohoto API můžete získat výpis všech událostí, které se týkají zpracování SMS zprávy. Dotazovat se lze na určitý časový interval <from,to>.

Endpoint URL

V závislosti na vašem účtu zvolte odpovídající URL endpointu.

 • Pokud se přihlašujete na adrese app.samba.ai –> zvolte URL api.samba.ai
 • Pokud se přihlašujete na adrese enterprise.samba.ai –> zvolte URL api.yottly.com

Trackpoint ID vašeho účtu naleznete v sekci Nastavení>Přehled.

POST

https://api.samba.ai/shop/trackpointId/export-sms-events
header: X-Api-Key: your-api-key
{"from": timestamp, "to": timestamp}
 • trackpointId – Trackpoint ID vašeho e-shopu
 • your-api-key – API klíč
 • from, to – [volitelné] timestamp události v milisekundách
  • Pokud je parametr from vynechán, tak je automaticky nastaven jako to - 90 dní.
  • Pokud je parametr to vynechán, tak je automaticky nastaven jako minimum z now() a from + 90 dní.
  • Pokud jsou oba parametry to a from vynechány, tělo požadavku musí být nastaveno na {}. V tomto případě je parametr to automaticky nastaven jako now() a from je nastaven jako now() - 90 days.
  • K dispozici je vždy historie maximálně posledních 90 dní.

RESPONSE

 • formát: JSON stream, jeden json object na řádek (application/json-seq)
{
"smsEvent":{
"trackpoint": trackpointId,
"userId": "user id",
"status": "STATUS",
"date": 1654853160310
},
"source":{
"type":"flow",
"campaign":{
"id": "campaignId",
"name": "campaignName"
},
"node":{
"id": "nodeId",
"name": "nodenName"
},
"sendDate":1654853160010
}
}
 • trackpoint: trackpoint ID Samba účtu
 • userId: user ID příjemce SMS zprávy
 • status: jedna z těchto událostí
  • DELIVERED, ACCEPTED, EXPIRED, DELETED, UNDELIVERABLE, REJECTED, SKIPPED

 • date: timestamp v milisekundách kdy došlo k vytvoření události
 • source: identifikace kampaně
  • "type": "one-off" – Jednorázová SMS kampaň
   • campaign id, name
  • "type": "flow" – SMS uzel ve Flow kampani
   • campaign id, name
   • node id, name
  • sendDate: timestamp v milisekundách kdy byla zpráva odeslána

PŘÍKLAD

curl -d '{"from": 1673617501000, "to": 1676380261000}' -H 'X-Api-Key: key' 'https://api.samba.ai/shop/4541245641234564/export-sms-events'
 
{
"smsEvent":{
"trackpoint": 4541245641234564,
"userId": "123456",
"status": "DELIVERED",
"date": 1673763160310
},
"source":{
"type":"one-off",
"campaign":{
"id": "b2c8c642-ad39-11ed-afa1-0242ac120002",
"name": "Black Friday"
},
"sendDate":1673763160010
}
}
{
"smsEvent":{
"trackpoint": 4541245641234564,
"userId": "123456",
"status": "DELIVERED",
"date": 1673753160310
},
"source":{
"type":"flow",
"campaign":{
"id": "cd434c68-ad39-11ed-afa1-0242ac120002",
"name": "Retention"
},
"node":{
"id": "32411fb4-ad3a-11ed-afa1-0242ac120002",
"name": "Retention VIP SMS"
},
"sendDate":1673753160010
}
}

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 5 ledna, 2024

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat