Chytré cílení – výběr zákazníků

This post is also available in: Angličtina

V tomto návodu si ukážeme základy nastavení Chytrého cílení pro Vaši kampaň. Funkce Chytrého cílení umožňuje vybrat konkrétní produkty, pro které se Samba postará o vyhledání nejlepší audience na základě relevance.

Precizní segmentace vs. Chytré cílení

Na rozdíl od Precizní segmentace, při které musí uživatel definovat cílový segment zákazníků pro danou kampaň, funguje Chytré cílení opačně. Uživatel pouze vybere, o které produkty, značky nebo kategorie by se měl cílový segment zajímat, a Samba automaticky vyhledá relevantní zákazníky pomocí umělé inteligence. Na tento segment lze aplikovat další filtry zákazníků, např. vyloučit zákazníky, kteří si nedávno zakoupili podobný produkt z cílové skupiny.

Při nastavování kampaně vyberte v okně Targeting možnost Chytré cílení a jako systém šablon e-mailů vyberte také editor Drag & Drop.

Předpokládaný zájem

Nyní definujte, pro které produkty má Samba vybrat audienci. V části Audience vyberte dané produkty. Samba najde vhodné publikum pro Předpokládaný zájem u vybraného produktu. Zde můžete vyhledávat buď konkrétní produkty, nebo atributy produktů, jako je značka a kategorie produktu.

Volitelně

V některých případech můžete chtít filtrovat konkrétní audienci pomocí zákaznických filtrů, např. výběrem konkrétního okresu nebo pohlaví, ale obvykle doporučujeme nechat zákaznický filtr nepoužitý, pokud používáte funkci Predikovaný zájem/Chytré cílení, protože by mohl oslabit algoritmus Chytrého cílení.

Distribuce

V posledním kroku nastavíme naši Distribuci. Klepněte na tlačítko Upravit a otevřete Nastavení distribuce. Zde můžete nastavit množství audience, na kterou bude newsletter zacílen. Výběrem možnosti Najít optimální audienci spustíte algoritmus Samby, který najde nejlepší audienci pro vaše produkty.

Jak funguje Chytré cílení

Inteligentní algoritmus Samby sleduje aktivitu všech návštěvníků webu a také jejich historii nákupů. Na základě tohoto komplexního pohledu vypočítá pro každého zákazníka skóre, které odráží úroveň předpokládané afinity k dané skupině produktů.

To znamená, že pokud si konkrétní zákazník například v nedávné době prohlížel daný produkt nebo si s ním koupil jiný často nakupovaný produkt, bude mít pravděpodobně vysoké skóre afinity k hodnocenému produktu.

Zákazníci bez dostupných informací o chování na webu a historii nákupů mají skóre nula. V závislosti na počtu vybraných zákazníků mohou být i tito zákazníci vybráni pro cílení – v případě, že zvolíte možnost „více než optimální“.

Celkově platí, že čím menší publikum vyberete, tím relevantnější bude cílení.

Definování úrovně relevance

Počet zákazníků doporučených pro danou kampaň závisí na způsobu nastavení výběru. V aplikaci Samba existuje několik typů výběru. Vždy se zohledňuje předpokládané skóre afinity.

 1. Automatický optimální výběr
  • Samba automaticky vybere optimální počet zákazníků pro každý segment na základě analýzy celkového rozložení skóre afinity u všech zákazníků.
  • Tuto možnost doporučujeme používat ve většině případů.
 2. Ruční optimální výběr
  • Samba optimálně rozdělí definovaný celkový počet zákazníků do jednotlivých segmentů podle nejvyššího skóre.
  • Pokud například zvolíte cílení na 100 % publika s kampaní 4 newsletterů s Chytrým cílením, Samba započítá 4 skóre pro každého zákazníka. Zákazníka pak automaticky přiřadí k newsletteru, kterému bylo přiřazeno nejvyšší skóre.
 3. Ruční výběr
  • Samba rozdělí publikum tak, aby byl v každém segmentu splněn definovaný počet zákazníků.
  • Na základě lookalike modelování podobných zákazníků jsou buď zákazníci nad rámec optimálního výběru
   1. přidáni (=zvětšení publika o zákazníky s nižším skóre a tím snížení celkové relevance cílení), nebo
   2. odebráni (=zmenšení publika o zákazníky s nižším skóre, a tím zvýšení celkové relevance cílení).

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 20 června, 2022

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat