• Odhlašovací API

  Pokud využíváte vlastní odhlašovací odkazy v Sambě, nebudou k dispozici statistiky odhlašování. Dokumentace k API pro sběr odhlášených z newsletterů naleznete zde. V závislosti na Vašem účtu může být nutné využít endpoint „https://unsubscribe.samba.ai“. Pro bližší informace, prosím, kontaktujte naší podporu.

 • submitPopupEmail

  Sběr kontaktů Zavolejte tuto metodu, kdykoliv zákazník zadá jeho/její e-mailovou adresu do registračního okna Vašeho eshopu. Ze Samby získáte informaci, zda již kontaktní e-mail známe či nikoliv. Pouze validní a neznámé e-mailové adresy mohou obdržet uvítací kampaň (pokud je aktivní) a následně bude uložena do uživatelské databáze. diffAnalytics.submitPopupEmail(email, function(err, response))…

 • API trigger

  API triggery slouží k odesílání e-mailů (v reálném čase) zavoláním Samba API ze strany klienta. Lze je využít například pro odeslání speciální nabídky po registraci zákazníka (či jiných situacích). Jak API Trigger funguje? E-mail se odešle okamžitě po zavolání API, nehledě na to, zda je konkrétní e-mailová adresa v té…

 • Zástupná místa obrázků

  V seznamu níže naleznete seznam URL obrázků pro personalizaci šablony. Nejprve je třeba do šablony vložit jakýkoliv statický obrázek. Ten poté nahradíte zkopírováním konkrétního URL odkazu (do sekce „Image URL“ ve vlastnostech obrázku) ze seznamu níže: Personalizovaná šablona Všechny produkty https://s3.amazonaws.com/templateplaceholders/personalised+products/product*X*_image/product*ID*_image_*COL*.png Trigger „Opuštěný košík“ Main https://s3.amazonaws.com/templateplaceholders/abandoned+cart+trigger/main/hero_product*MID*/hero_product*MID*_*COL*.png Substitute https://s3.amazonaws.com/templateplaceholders/abandoned+cart+trigger/substitutes/substitute*ID*_image/substitute*ID*_image_*COL*.png Complements https://s3.amazonaws.com/templateplaceholders/abandoned+cart+trigger/complements/cart_complement*ID*/cart_complement*ID*_*COL*.png…

 • Merge Tags: Trigger „Opakované objednávky“

  Obsah tohoto e-mailu sestává z produktů, u kterých se předpokládá konzumace a potřeba opětovného nákupu (tzv. „FMCG“ produkt). Zároveň je jejím obsahem personalizace dalších produktů (tzv. „Complements“). Šablona využívá oproti ostatním Merge Tagům následující: „Fast Moving Consumer Good“ products (FMCG) {{fmcg*_title}} {{fmcg*_price}} {{fmcg*_price_before}} {{fmcg*_url}} {{fmcg*_image}} {{fmcg*_brand}} {{fmcg*_description}} Personalised Complements {{complement*_title}}…

 • Merge Tagy: Trigger „Nákupní zájem“

  Obsah tohoto e-mailu sestává z produktů, které si zákazník prohlíží na stránkách e-shopu (tzv. „Main product“) a personalizovaného obsahu (tzv. „Substitutes“ a „Complements“). Tato šablona využívá oproti ostatním Merge Tagům následující tagy: Main product {{main_product_title}} {{main_product_price}} {{main_product_price_before}} {{main_product_url}} {{main_product_image}} {{main_product_description}} {{main_product_brand}} Personalised Substitutes {{substitute*_product_title}} {{substitute*_product_price}} {{substitute*_product_price_before}} {{substitute*_product_url}} {{substitute*_product_image}} {{substitute*_product_description}} {{substitute*_product_brand}}…

 • Merge Tagy: Trigger „Opuštěný košík“

  Obsah tohoto e-mailu je založený na produktech v košíku (tzv. „Hero“ produkty) a personalizovaný obsah na předchozím chování (tzv. „Substitutes“ a „Complements“). Šablona využívá oproti ostatním Merge Tagům následující: Hero product {{hero_product*_title}} {{hero_product*_price}} {{hero_product*_price_before}} {{hero_product*_url}} {{hero_product*_image}} {{hero_product*_description}} {{hero_product*_brand}} Personalised Substitutes {{substitute*_product_title}} {{substitute*_product_price}} {{substitute*_product_price_before}} {{substitute*_product_url}} {{substitute*_product_image}} {{substitute*_product_description}} {{substitute*_product_brand}} Personalised Complements {{complement*_product_title}}…

 • Merge Tagy Personalizované šablony

  V tomto typu šablony je doporučeno využít maximálně 10 produktů. V rámci jednoho produktu můžete využít množství atributů, konkrétně: {{product*_title}} – název produktu {{product*_url}} – URL produktu {{product*_image}} – URL odkaz na obrázek produktu {{product*_price}} – cena produktu {{product*_price_before}} – cena před slevou {{product*_brand}} – značka produktu {{product*_description}} – popis…

 • Průvodce přidáním produktů

  Typy šablon Samba Drag & Drop editor využívá 5 typů šablon, a to konkrétně: Segmentace Personalizace Opakované objednávky Opuštěný košík Nákupní zájem Pro připomenutí: Picasso editor není kompatibilní se šablonami typu Drag & Drop. Picasso šablony (a Picasso editor) využívají odlišnou logiku pro přidávání produktů a pro správu šablon obecně….

 • Push notifikace

  Push notifikace umožňují zákazníkům přijímat cílená hlášení Vašeho e-shopu, díky kterým máte možnost odeslat zákazníkovi oznámení i mimo jeho přímou přítomnost na Vašich stránkách. Při první návštěvě Vašeho e-shopu dostane následující zprávu: Po povolení přijímání oznámení již můžete skrze položku v levém menu Samby vytvářet vlastní notifikace, které mohou vypadat…