1. Domů
 2. Uživatelská příručka
 3. Google Analytics
 4. Google Analytics – Last & Assisted click attribution

Google Analytics – Last & Assisted click attribution

This post is also available in: Angličtina

Atribuce v Google Analytics umožňuje přesné přiřazení konverzí napříč všemi digitálními kanály a pomáhá vám lépe porozumět cestě zákazníků vaší značky.

Více informací o propojení Google Analytics se Sambou najdete zde. Nezapomeňte se také podívat na náš článek, který do hloubky rozebírá UTM parametry.

Atribuční model je pravidlo nebo sada pravidel, která určují, jak jsou příspěvky za prodej a konverze přiřazeny k touchpointům nebo česky k dotykovým bodům na konverzních trasách. Každý kanál může v konverzní cestě hrát tři role:

 • „Last Click“ je interakce, která bezprostředně předchází konverzi.
 • „Assisted Click“ je jakákoli interakce, která je na konverzní cestě, ale není poslední interakcí.
 • „First Click“ je první interakcí na konverzní cestě. Je to druh asistované interakce.

Poslední kliknutí se může zdát jako nejdůležitější v konverzní cestě, ale asistované kliknutí může být stejně důležitým krokem na cestě zákazníka, která vede ke konverzi.

Last Click interakce v Sambě

Když zákazník klikne na odkaz, který pochází ze Samby těsně před konverzí, bude přiřazen k „Last Clicks“.

Pro atribuci „Last Click“ získává Samba data z následující sekce v Google Analytics:

Acquisition > All traffic > Channels > search podle Campaign (tj. utm_campaign)

Zde je příklad konverze „Last Click“ za pomoci Samby: Kanál1> Samba > Konverze

Asistovaná interakce v Sambě

Když zákazník klikne na odkaz, který pochází ze Samby, a nebylo to kliknutí, které předcházelo bezprostředně konverzi, tak to bude přiřazeno jako asistované kliknutí v Sambě. Rozhraní Google Analytics API takto přiřazuje všechny konverze, které nastaly do 30 dnů od prokliku – toto časové okno neumožňuje Google Analytics API konfigurovat (narozdíl od uživatelského rozhraní) viz zde.

Samba získává data pro asistovaná kliknutí zde:

Conversions > Multi-Channel Funnels > Assisted Conversions > search podle Campaign (tj. utm_campaign)

Na dashboardu se vždy zobrazují čísla dle zvoleného časového období.

Zde je příklad konverze „Assisted Click“ za pomoci Samby: Kanál1 > Samba > Kanál2 > Konverze

Atribuční typologie

Atribuce založená na pravidlech versus datech

Atribuční modely založené na pravidlech

 • „Last Click“ přiřadí 100% příspěvek posledním touchpointům (t.j. kliknutím), které bezprostředně předcházejí prodeji nebo konverzím.
 • „Last Non-Direct Click“ je, když jsou ignorovány veškeré přímé kanály a 100% příspěvek za prodej jde na poslední kanál, na který zákazník klikl před konverzí.
 • „Last Google Ads Click“ znamená, že první a jediné kliknutí na kanál placeného vyhledávání obdrží 100 % příspěvek za prodej.
 • „First Click“ přiřadí 100% příspěvek dotykovým bodům, které iniciují konverzní cesty.
 • „Linear“ model rozdělí příspěvek ke konverzi rovnoměrně napříč všemi kliknutími na cestě.
 • „Position-based“ neboli model založený na poloze přiřazuje 40 % příspěvku události  prvnímu i poslednímu kliknutí, přičemž zbývajících 20 % je rozloženo na ostatní kliknutí na cestě.
 • „Time decay“ je model časového rozpadu a dává větší příspěvek kliknutím, ke kterým došlo blíže ke konci konverze. Atribuce je distribuována pomocí 7 denního poločasu. Jinými slovy, kliknutí 8 dní před konverzí získá o polovinu menší  příspěvek k atribuci než kliknutí 1 den před konverzí.

Atribuční model řízený daty

Tento model rozdělí příspěvek ke konverzi na základě pozorovaných dat pro každý typ konverze. Liší se od ostatních modelů, protože data jednotlivého účtu se používají k výpočtu skutečného příspěvku každé interakce kliknutím.

Kategorizace na základě počtu touchpointů

Další možností, jak se na tyto modely podívat, je podle počtu dotykových bodů, které chceme zahrnout do našich analýz. Lze je rozdělit na modely s jedním nebo více dotyky.

Duplikace přímých konverzí

Pokud se těsně před konverzí nachází přímý kanál jako: Kanál1> Kanál2> Samba > Direct > Konverze, bude Samba přiřazena k Last Click a také k Assisted Click atribuci prostřednictvím Google Analytics.

https://support.google.com/analytics/answer/9397590?hl=en

https://support.google.com/analytics/answer/1662518?hl=en

https://www.searchenginejournal.com/perfect-attribution-model/217893/#close

This post is also available in: Angličtina

Upraveno 25 května, 2023

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat