Google Analytics 4

This post is also available in: Angličtina Polský

V následujícím článku si blíže představíme Google Analytics 4.

Propojení GA4 a Samba.ai

Zde naleznete jednoduchý návod na propojení vašich Google Analytics a Samby.

Co jsou to GA4

GA4 jsou verzí Google Analytics, která nahradila dříve používané Universal Analytics.

 • Shromažďuje data o webu i aplikaci, abyste lépe porozuměli cestě zákazníka
 • Používá data založená na událostech, ne na relacích
 • Zahrnuje nastavení ochrany soukromí, například měření bez souborů cookie a modelování chování a konverzí
 • Možnosti předpovědí nabízejí vedení bez složitých modelů
 • Přímá integrace s mediálními platformami podporuje akce na webu nebo v aplikaci

Od 1. července 2023 už standardní služby Universal Analytics přestaly zpracovávat data. Přehledy Universal Analytics budou k dispozici po nějakou dobu i po 1. červenci 2023. Nová data se však budou přenášet pouze do služeb v Google Analytics 4.

Porovnání Google Analytics 4 a Universal Analytics

Nejdůležitější změnou je datový model, na kterém jsou obě platformy postavené.

Zatímco v Universal Analytics se používaly eventy pouze k jednomu reportu, GA4 používá event based analytický model, kde je klíčová identifikace jednotlivých uživatelů a následně jejich nekonečný stream události a transakcí.

Typ požadavku na server ve službě UA Měření ve službě GA4
Zobrazení stránky Událost
Událost Událost
Transakce/elektronický obchod Událost

V GA4 už nyní nenajdete strukturu událostí jako kategorie/​akce/​štítek. Místo toho je nyní pouze událost s parametrem event_​name s dalšími parametry k popisu dané události. Následující tabulka ukazuje, jaký je rozdíl v měření události odběru newsletteru v UA oproti GA4:

Universal Analytics Google Analytics 4

Kategorie události: form

Akce: submit

Štítek události: newsletter-signup

event_name: generate_lead

lead_type: newsletter-signup

Datový model GA4 založený na událostech je flexibilnější. Každá událost má vlastní parametry, které budou lépe popisné než hodnoty kategorie události, která spoléhala na to, že byla dobře popsána a pochopena. V GA4 je i zobrazení stránek považováno za událost – název události event_​name je page_​view.

 • Hlavní rozdíl mezi oběma modely spočívá v tom, že ve středu session_​based modelu stojí návštěva (session), a proto je značná část přehledů v UA zaměřena na návštěvy. Celá řada dimenzí a metrik vychází z návštěv, např. dimenze Sessions with Event, Sessions to Transaction nebo metriky % New Sessions, Number of Sessions per User, Avg. Session Duration.
 • Naproti tomu event_​based model poskytuje na základě kliknutí, scrollů a dalších interakcí lepší informace o tom, jak se uživatelé na webu chovají a co dělají.

Model UA pracuje s rozpadem dimenzí podle rozsahu (scope) na User, Session, Hit a Product scope. Dimenze a metriky z různých rozsahů není možné v přehledech UA kombinovat mezi sebou. GA4 neumožňuje měnit rozsah dimenzí – vše je Hit scope. Nebo chcete-li Event scope.

Přesto je zde možnost mít vlastní dimenzi pro konkrétního uživatele. K tomu se využívají User Properties, pomocí kterých přiřazujeme uživatelům parametry jako jazyk nebo lokaci. Kromě toho v e‑commerce jsme zvyklí používat Product scope dimenze. V GA4 lze podobným způsobem použít tzv. Item Parameters (item_​category, item_​category_​2, …)

Model na základě dat

Atribuční model na základě dat je model na bázi strojového učení, který připisuje zásluhy za konverze na základě toho, jak vás lidé vyhledávají a jak interagují s vašimi reklamami.

Model na základě dat takto dokáže zjistit, jak různé kontaktní body ovlivňují výsledky konverzí. Model pracuje s faktory jako čas konverze, typ zařízení, počet interakcí s reklamou, pořadí expozice nebo typ podkladů.

Při použití hypotetického přístupu staví model proti sobě to, co se stalo, s tím, co by se mohlo stát. Přitom se snaží určit, které kontaktní body mohou vést ke konverzi s největší pravděpodobností. Kredit za konverze připisuje model kontaktním bodům na základě této pravděpodobnosti.

Přiřazení částečného konverzního kreditu

Model atribuce na základě dat přiřazuje kredit na základě toho, jak přidání jednotlivých interakcí s reklamou do trasy změní odhadovanou pravděpodobnost konverze. Algoritmus atribuce na základě dat používá k výpočtu kreditu funkce, jako je doba mezi interakcí s reklamou a konverzí, typ formátu a další signály dotazu.

Příklad

V následujícím příkladu vidíme, že u kombinace zobrazování reklam č. 1 (v placeném vyhledávání), zobrazování reklam č. 2 (v sociálních sítích), zobrazování reklam č. 3 (v partnerských sítích) a zobrazování reklam č. 4 (ve vyhledávání) je 3% pravděpodobnost, že dojde ke konverzi. Pokud nedochází k zobrazování č. 4, pravděpodobnost klesne na 2 %, takže víme, že zobrazování č. 4 zvyšuje pravděpodobnost konverze o 50 %. To zopakujeme pro každou interakci s reklamou a zjištěné příspěvky použijeme jako atribuční váhy.

V důsledku přiřazování částečného konverzního kreditu se v Sambě objeví hodnoty s desetinnými místy v počtu objednávek.

Volba atribučních modelů

V rámci přehledů, průzkumů a nástrojů pro vytváření segmentů a nástrojů pro segmentaci v Google Analytics 4 lze pracovat s různými dimenzemi a metrikami. Na odkaze níže se s nimi můžete detailněji seznámit.

V nastavení Google Analytics doporučujeme ponechat nastavený model Na základě dat, což je také výchozí nastavení v GA4.

Je však možné atribuční model změnit na:

 • Poslední kliknutí
 • První kliknutí
 • Lineární
 • S nárůstem v čase
 • Podle pozice

Změna v atribučním modelu se projeví v GA i zpětně, ale v Sambě dojde ke změně pouze v posledních 2 dnech.

Prvotní nastavení GA4

Existují tři způsoby, jak začít, pokud jste editor nebo správce:

1.  První nastavení shromažďování dat Analytics

Tento krok proveďte, pokud jste novým uživatelem služby Analytics a pokud chcete shromažďovat data pro svůj web nebo aplikaci.

2. Přidání Google Analytics 4 na web využívající Universal Analytics (Analytics – klasická verze)

Asistent nastavení GA4 přidá službu v Google Analytics 4 ke stávající službě v Universal Analytics. Vaše služba v Universal Analytics bude i nadále shromažďovat data. Obě služby můžete otevřít pomocí nástroje pro výběr služby v oblasti správce.

3. Přidání Google Analytics 4 do platformy pro tvorbu webů nebo CMS (systém správy obsahu)

Tuto možnost využijete, pokud používáte web hostovaný systémem správy obsahu CMS, např. web vytvořený pomocí služby Wix, WordPress, Drupal, Squarespace, GoDaddy, WooCommerce, Shopify, Magento, Awesome Motive, HubSpot apod.

Report Google Analytics 4

Jakmile v Sambě začnete odesílat vaše kampaně můžete si Google Analytics zkontrolovat jejich výkonnost.

Odpovídající report vašich kampaní naleznete v sekci Reklama v záložce Výkon ve výběru Všechny kanály. Zde v rámci výběru skupin zvolte položku Kampaň.

This post is also available in: Angličtina Polský

Upraveno 4 srpna, 2023

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat