UTM parametry

This post is also available in: Angličtina Polský

V tomto článku si představíme tzv. UTM parametry. Řekneme si, k čemu slouží a jak s nimi správně a efektivně pracovat.

Google Analytics

Abyste mohli začít těžit z využívání UTM parametrů, je nejprve potřeba propojit Sambu s vaším účtem v Google Analytics. Podrobný návod, jak na to, naleznete zde.

Určitě si nezapomeňte přečíst také náš článek na Last & Assisted click atribuci.

Co jsou to UTM parametry

Pomocí UTM (zkratka pro Universal Transverse Mercator) parametrů můžete trackovat váš online provoz. UTM je část kódu v rámci URL adresy, která předává do Google Analytics informaci o tom, odkud přišel návštěvník vaší stránky.

Do každého odkazu umístíte jedinečnou část URL adresy mezi tzv. query parametry, které vždy začínají symbolem otazníku „?“. Další query parametry se oddělují pomocí symbolu ampersandu „&“. Výsledný odkaz pak vypadá např. takto

 • https://eshop.com?utm_campaign=newsletter-2022-08-01&utm_source=samba&utm_medium=email&utm_term=sales&utm_content=banner1

Odkaz přesměruje vašeho návštěvníka na určenou adresu a UTM parametr v rámci daného odkazu vrací do Google Analytics tyto informace:

 • Source (utm_source): Tzv. zdroj odkud návštěvník přišel (konkrétní sociální média, marketingová aplikace, webová stránka, apod.)
 • Medium (utm_medium): Jaké marketingové médium nebo kanál návštěvníka přivedl (sociální sítě, email, blog, affiliate)
 • Campaign (utm_campaign): Název kampaně, která přivedla zákazníka.
 • Term (utm_term): Pokud se jedná o kampaň PPC, který vyhledávací výraz návštěvníka přivedl.
 • Content (utm_content): Jaký specifický link v rámci PPC kampaně návštěvníka přivedl.

Na základě těchto informací můžete určit, které prvky vaší kampaně fungují, odkud lidé přicházejí, na které odkazy klikají a proč přichází.

Jak přidat UTM parametry k URL odkazům

V případě UTM parametrů Source, Medium a Campaign stačí tyto tři hodnoty vyplnit v posledním kroku tvorby vašeho newsletteru v rámci jednorázové e-mailové kampaně nebo jiné kampaně v Sambě. Samba se již postará o automatické přidání těchto parametrů ke všem odkazům v rámci vámi vybrané šablony použité v dané kampani.

Parametry Term a Content je třeba přidat manuálně ke každému odkazu, který chcete těmito parametry trackovat.

Jak pojmenovávat UTM parametry

Je důležité rozumět zásadám práce s UTM parametry tak, aby informace, které se vám vrátí, byly jasné a srozumitelné.

 1. Zaměřte se na krátké, jednoduché a popisné UTM parametry
 2. Používejte malá písmena
  • GA jsou case sensitive (tzn. že je rozdíl mezi utm_source=blog a utm_source=Blog), takže jakékoliv střídání velkých a malých písmen vám rozhodí vaše data.
  • Dejte si také pozor, jestli nemáte v GA zapnutou automatickou transformaci všech UTM parametrů na malá písmena.
 3. Rozdělujte slova pomocí pomlček
  • V případě, že chcete pro některý z parametrů použít více slov oddělte je od sebe pomlčkou (např. utm_medium=facebook-post)
  • Mezery v URL adresách nejsou povoleny! Nicméně můžete přimět váš report v GA zobrazovat mezery mezi slovy, díky reprezentaci mezer ve vašich URL adresách a to pomocí znaku procenta (tj. %).
 4. Používejte unikátní hodnoty
  • Nikdy se při vytváření UTM parametrů neopakujte. Opakování zapříčiní obtížnost čtení vašich reportů. Zároveň při použití stejného UTM parametru pro více různých kampaní vám způsobí spojení dat z těchto kampaní a tím pádem jejich nepřesnost.
  • Pro utm_campaign doporučujeme např. vždy uvádět jako součástí parametru také datum kampaně ve formátu YYYY-MM-DD, tj. například utm_campaign=newsletter-2022-08-01 pro kampaň posílanou 1. 8. 2022.
 5. Tvořte UTM parametry, tak aby je bylo snadné číst
  • Například z takového zápisu:

https://blog.samba.ai/2022/08/giveaway-dashboard-redesign?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=new-admin-dashboard-2022-august

  • Jednoduše vyčteme tyto informace:
   • cílová URL: https://blog.samba.ai/2022/08/giveaway-dashboard-redesign
   • utm_source: facebook
   • utm_medium: post
   • utm_campaign: new-admin-dashboard-2022-august

Je důležité zůstat konzistentní ve způsobu pojmenování UTM parametrů. Pokud se odchýlíte, rozhodíte si svá data nebo budete zmateni vaším analytickým reportem.

UTM parametry Term a Content

Tyto parametry určují, jaký vyhledávaný výraz a jaký specifický link k vám přivedl návštěvníka. Jedná se o parametry, které jsou jakousi nadstavbou pro základní parametry source, medium a campaign.

Ruční zadání

Pozor! Samba tyto paramtery nijak hromadně či automaticky nepřiřazuje. Je nutné abyste, ke každému požadovanému odkazu v rámci vaší šablony přiřadili tyto parametry ručně.

V editoru šablon přidejte za odkaz každého vybraného produktu příslušný parametr (v případě, že už máte v URL použit symbol „?“ pro vložení query parametrů, je třeba další parametry přidat pomocí symbolu „&“). 

Výsledná podoba URL odkazu může vypadat následovně:

Report těchto dvou UTM parametrů můžete nalézt v Google Analytics pod těmito metrikami:

 • utm_content: Obsah reklamy
 • utm_term: Klíčové slovo

 

This post is also available in: Angličtina Polský

Upraveno 25 května, 2023

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat